background preloader

Educació i les TIC

http://www.educacioilestic.cat/

Quaderns Virtuals Quaderns Virtuals (QV) és un entorn d'aprenentatge digital que neix i es desenvolupa al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb la voluntat de portar a la xarxa els quaderns d'exercicis tradicionals. El projecte està format per un conjunt d'aplicacions de programari lliure que faciliten al professorat de qualsevol nivell i àrea educatius la creació de recursos didàctics multimèdia per tal d'avaluar el progrés i rendiment de l'alumnat. Les principals seccions de la web són: El projecte consta de diferents aplicacions web (editor, visualitzador, generador web...) desenvolupades en la plataforma Java que requereixen connexió a Internet i que funcionen sobre diferents sistemes operatius (Windows, Linux, Mac OS i Solaris). Recurs que està en desenvolupament i pretén allotjar els quaderns creats per educadors i educadores que vulguin compartir el seu treball.

Taxonomía de Bloom para la Era Digital Andrew Churches Descargue este documento en formato PDF La Taxonomía de Bloom y la Taxonomía Revisada de Bloom [1] son herramientas clave para los docentes y los encargados del diseño de capacitaciones. Benjamín Bloom publicó la taxonomía original en los años de 1950 y Lorin Anderson y Krathwohl le hicieron revisiones en el 2000 [1]. Pero desde la más reciente publicación de la taxonomía han ocurrido muchos cambios y desarrollos que deben tenerse en cuenta. Esta es entonces una actualización de la Taxonomía Revisada de Bloom [1] que atiende los nuevos comportamientos, acciones y oportunidades de aprendizaje que aparecen a medida que las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) avanzan y se vuelven más omnipresentes.

Merlí Merlí, catàleg de recursos educatius Merlí és el catàleg de recursos educatius digitals i físics de la XTEC 2.0 del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de proporcionar a la comunitat educativa un entorn de catalogació, indexació i cerca de materials didàctics. En aquesta nova etapa, incorpora novetats i una selecció qualitativa i actualitzada d'interès per diferents entorns d'aprenentatge, així com l'oferta oberta per a tots els públics interessats. Per accedir al catàleg Merí cal visitar l'enllaç següent : El catàleg posa a l'abast la localització de recursos educatius d'arreu de Catalunya i ofereix una col·lecció de referència del sector amb un fons de més de 70.000 recursos en constant augment, catalogats curricularment i agrupats segons tipus de suport de l'esmentat recurs. Merlí disposa d'un sistema de cerca ràpida amb una presentació dels resultats de fàcil consulta.

untitled La Asociación Espiral, Educación y Tecnología de conformidad con las presentes bases convoca el XI Premio Espiral Edublogs 2017. El concurso está dirigido a profesionales del ámbito de la educación.... La participación en esta convocatoria implica necesariamente la aceptación de siguientes bases. 1.Objetivos Valorar la importancia y repercusión de las buenas prácticas educativas, apoyadas en herramientas digitales, para el desarrollo de contenidos curriculares y motivación de los alumnos. Reconocer el trabajo de los distintos profesionales de la educación a través del desarrollo de buenas prácticas en el aula.

Related: