background preloader

Blandat undervisning

Facebook Twitter

Writing Genres. As students prepare to write, they need to think about the purpose of their writing: Are they writing to entertain?

Writing Genres

To inform? To persuade? Setting the purpose for writing is just as important as setting the purpose for reading, because purpose influences decisions students make about form. One of the most important considerations is the genre or form the writing will take: a story? Academic Writing. These OWL resources will help you with the types of writing you may encounter while in college.

Academic Writing

The OWL resources range from rhetorical approaches for writing, to document organization, to sentence level work, such as clarity. For specific examples of writing assignments, please see our Common Writing Assignments area. The Rhetorical Situation This presentation is designed to introduce your students to a variety of factors that contribute to strong, well-organized writing. This presentation is suitable for the beginning of a composition course or the assignment of a writing project in any class. Establishing Arguments These OWL resources will help you develop and refine the arguments in your writing. Essay Writing Guide. Klassrumsbaserad språkbehandling — språkforskning.se. Det första jag vill förtydliga (och detta är viktigt) är att amerikanska logopeder har helt andra förutsättningar än de flesta svenska logopeder vad gäller arbete med skolbarn, eftersom alla amerikanska skolor har logopeder anställda.

Klassrumsbaserad språkbehandling — språkforskning.se

Det möjliggör ett helt annat sorts samarbete mellan logopeder och pedagoger. I Sverige ökar antalet skollogopeder, men de är fortfarande en mycket liten del av de logopeder som träffar barn och ungdomar i skolåldern. I vissa landsting så har det också beslutats att logopeder inte alls arbetar med elever i skolåldern, trots att en språkstörning finns kvar upp i skolåldern hos många barn, och påverkar både muntlig och skriftlig inlärningsförmåga (se t.ex. Catts, Fey, Tomblin, & Zhang, 2002; Fey, Catts, Proctor-Williams, Tomblin, & Zhang, 2004). Wallach (2014) menar att språkbehandling för skolbarn måste vara verklighets- och kunskapsbaserad och att uppgifterna måste vara funktionella och vara generaliserabara mellan ämnen och mellan årskurser. 1. 3.

Katarinas svenska - Home. Poesi och cirkelmodellen – en lysande kombination. Jag ser engagerade elever som sitter och småpratar vid borden Jag hör ett kreativt sorl i klassrummet och pennor som rispar mot papper Jag känner koncentrationen och arbetsron Det är så här det ska vara i en skola.

Poesi och cirkelmodellen – en lysande kombination

Jag har alltid tyckt att det är lite klurigt att jobba med poesi med eleverna. När det kommer till skrivande av olika dikter brukar klassrumet vara fullt av suckar och pustar. Vånda över att man tror att det ska vara på ett visst sätt och det sättet kan man inte. Att jag själv tycker att det är klurigt är nog för att långt inne finns samma vånda gömd. Vi bär mycket med oss i in i vårt uppdrag.

Men de senaste åren har det blivit bättre och gått bättre. Den här gången kombinerade jag mina tidigare efrarenheter och cirkelmodellen. Hur har vi då jobbat? Fas 1- bygga upp kunskap Vi tittade tillsammans på en presentation som vår bibliotikare visade oss. Fas 2 – läsa och undersöka texter Nu var det dags att möta massor av olika dikter. Fas 3 – skriva gemensam text Vilken lektion! Följ vårt arbete i fantastiska år 8!

Rätt feedback visar vägen. Bedömning för lärande, BFL, är inne just nu, men ändå inget nytt.

Rätt feedback visar vägen

Redan på 1600-talet arbetade svenska lärare med formativ bedömning. Men allteftersom århundraden gick, och eleverna som tog plats i skolbänken blev fler och fler, övergick bedömningen till att bli allt mer summativ eftersom den i allt större utsträckning användes som ett urvalsverktyg i stället för som metod att stärka elevernas lärande. Och på 1970-talet fick all bedömning dåligt rykte. Det var då som bedömningsfrågorna i princip försvann från lärarutbildningen och ”lärarkåren deprofessionaliserade sitt bedömningskunnande” som bedömningsforskaren Christian Lundahl uttrycker det. Men på senare år har bedömning fått en renässans inom skolan. Det som krävs är att undervisningen blir en interaktiv process där läraren kontinuerligt checkar av var eleverna befinner sig i förståelse, och därmed kunskap, och direkt justerar sin fortsatta undervisning utifrån det.

Tre frågor är centrala i den formativa bedömningen: Vad är målet? BusyTeacher: Free Printable Worksheets For Busy Teachers Like YOU! Teen Advisors & Velocity - Live Real, Really Live. Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning. Har du haft kylskåpspoesi vet du vad jag menar med Lgr11-poesi.

Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning

Ni vet färdiga magneter med små ord på som man flyttar runt på kylskåpet så bildar det små dikter eller meningar. Min tanke med nedanstående ”poesi” är för att slippa sudda tavlan varje gång utan ge eleverna samma ord – varje gång du arbetar med samma förmåga. Jag förklarar vidare nedan. På min skola jobbar vi med BlackBoard Configuration. Det i sig tror jag många gör utan att egentligen veta att det heter så. Ibland skriver jag själv till: Startuppgiften är till för att få igång metareflektionen och tänka efter vad man gjorde förra lektionen och vad man lärde sig. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, ochsöka information från olika källor och värdera dessa.

Läxa skriver du om du har och vad. Svenska klassiker som e-bok och epub.