background preloader

Gott och blandat om IKT i skolan

Facebook Twitter

Roliga och pedagogiska barnspel för iPhone, iPad och Android. Surfplattor nya verktyg på lärarutbildningen - Göteborgs universitet. Nyhet: 2015-02-20 Lärarutbildningen har fått nya pedagogiska verktyg. 17 surfplattor har köpts in för att lektorerna ska kunna hänga med i dagens digitala skola.

Surfplattor nya verktyg på lärarutbildningen - Göteborgs universitet

Det är lärarutbildningsnämnden (LUN) som har fattat beslut om att lektorerna på lärarutbildningen ska få låna varsin surfplatta. Tanken är att framtidens lärare ska vara väl förberedda även på det området när de kommer till sina arbetsplatser. I dagens skola har eleverna ofta antingen surfplatta eller bärbar dator. – Och om lärarna ute i skolorna ska undervisa med surfplattor, är det viktigt att också de som ska undervisa lärarstudenter måste kunna det, säger Ingrid Lindell, universitetslektor och viceprefekt för lärarutbildningen. Enligt henne skapar den nya tekniken många pedagogiska utmaningar för lärarna. . – Det viktiga är nog att vi skaffar en pedagogisk tanke om hur vi ska använda digital teknik, för att ge god kvalitet på våra utbildningar. – Vi måste bry oss om den nya tekniken oavsett om vi tycker om den eller inte. Kolla källans wiki - It och källkritik - Lgr11. Vad står det om it, informationssökning och källkritik i den nya läroplanen för grundskolan?

Kolla källans wiki - It och källkritik - Lgr11

Vilka färdigheter förväntas eleverna utveckla när det gäller att söka och kritiskt granska information från tryckta och digitala medier? På den här sidan hittar du citat ur Lgr11, den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem. I listan hittar du alla kursplaner som ingår i Lgr11, även de där skrivningar om informationssökning och källkritik saknas. Ett ungefär liknande innehåll hittar du i YouTube i Henrik Wideus film om Lgr11. Se också blogginlägg av Lotta Larsson Lgr11 - digital kompetens.

Innehåll. Digitala verktyg en självklarhet i undervisningen. För språkläraren och författaren Patricia Diaz är digitala verktyg och sociala medier en självklarhet i undervisningen.

Digitala verktyg en självklarhet i undervisningen

Genom att använda film, chatt och bloggar ökar elevernas delaktighet och engagemang i lärandet, anser hon. – Mer kommunikation, formativt arbete och engagerade elever är några av vinsterna med IT i skolan. Men framförallt står det i läroplanen att lärarna är ansvariga för att eleverna kan söka kunskap, kommunicera, skapa och lära med hjälp av modern teknik, säger Patricia Diaz som svar på frågan varför man ska använda digitala verktyg och sociala medier i skolan. DATORN i UTBILDNINGEN. Riktlinjer för bra forumdiskussion. Web Tools to Use with Bloom's Digital Taxonomy. Lärakänna med IKT. Nu har terminen dragit igång med full fart!

Lärakänna med IKT

I tre veckor har eleverna fångats upp i skolans famn =) Många elever som man haft från förra året, men även några nya ansikten förutom en hel hög med härliga år 4:or. För att skapa relationer är det viktigt att hjälpa eleverna att våga visa vem de är, inom Vittra startar vi alltid med några veckor av kulturarbete, bygga en IUP, lärakänna, kunskapsfunderingar och uppstart av första temat för terminen. Men hur gör man då för att lära känna varandra? Ni vet, på riktigt? Om man frågar en lärare om tips på samarbetsövningar eller lärakänna-övningar så kan ni säkert få en drös av heta stolen, 4hörn, oavslutade meningar, intervjua varandra, pusselbitar att rita på, sugrörstorn osv..

Men på senare år har vi fått fler verktyg att använda, så varför inte vidareutveckla eller modernisera de verktyg vi redan har? Eftersom jag har en hel del IKTverktyg att laborera med och fått inspiration från många olika ställen, tänkte jag ge några bra förslag. Podradio. Att utveckla ett resonemang i svenska. IT i Skolan. IT i skolan är den viktigaste frågan sedan folkskolereformen 1842. Frågan om elevernas IT-kompetens enligt läroplanen utgör kanske bara 20 % av den verkliga utmaningen. Med IT förändras hela infrastrukturen och alla begrepp som är relaterade till tid, rum och plats kan omprövas.

Ska lärarna ägna sig åt hur datorn fungerar, när frågan är hur man kan lösa skolans problem och utveckla lärandet? Vad menar vi med klassrum, lektion, schema, läsår, lärare och läromedel? Är verkligen en lektion något som pågår i ev viss lokal för ett visst antal personer en viss tid? Vi står inför ett paradigmskifte där helt nya villkor gäller för hur man bedriver skolverksamhet med helt ny infrastruktur. Man förlorar sig direkt i knapptryckningar, upphovsrätt och källkritik i stället för att analysera konsekvenserna av den snabba IT-utvecklingen. Det finns inga nationella strategier eller riktlinjer du kan luta dig mot. Många tycker dom hänger med i tiden och gör som övriga samhället, blir mer uppkopplade.

BloomsDigitaltaxonomyv3 01copy. Här är skolan som uppmanar eleverna att använda mobilen. På Österåkersbygdens friskola utanför Vingåker går 34 elever från förskoleklass till årskurs sex.

Här är skolan som uppmanar eleverna att använda mobilen

Skolan startade 2011 och redan då fattades ett beslut om att använda sig av modern teknik. – Då gällde det att hitta rätt redskap för eleverna. Vi funderade över många olika saker, datorer och surfplattor, men fastnade för smarta telefoner. Då har eleverna skolan på fickan oavsett om de är i skolan eller hemma, säger Anna Frössevi som är lärare på skolan. Eleverna får en egen mobiltelefon i fjärde klass. "Bra arbetsverktyg" – Det är ett väldigt bra arbetsverktyg.

Både eleverna och deras föräldrar har skrivit på ett kontrakt för att säkra att mobilen används på rätt sätt. Vad händer om en elev bryter mot kontraktet? – Det beror på vad som har hänt.