background preloader

Geografi

Facebook Twitter

The World Factbook - The World Factbook. Därför föds det fler pojkar än flickor. Det har med biologiska faktorer att göra. - Är du inte registerad sparar vi ingen personlig data - Vi behöver dock spara cookies i din webbläsare - Datan är alltid så anonym och sparsmakad det bara går Vi sparar ingen personlig information om dig för att driva grunden av Feber.

Därför föds det fler pojkar än flickor. Det har med biologiska faktorer att göra

Vi sparar dock viss data i form av cookies i din webbläsare för att kunna veta hur du har röstat på artiklar, vilka artiklar du har sparat som bokmärken och så vidare. Denna data ligger hos dig i din webbläsare och försvinner om du tömmer dina cookies. För att veta hur många som besöker oss och hur ni rör er på Feber använder vi verktyget Google Analytics.

Vi skickar ingen personlig information om er till verktyget och varken kan eller vill spåra hur en specifik individ rör sig på Feber. Om du är medlem i Feber Premium (tack!) För att tjäna pengar visar vi annonser, så kallade banners. Retargeting Det finns annonsörer som vill nå dig som besökt deras sajt. Native-annonsering Ibland visar vi sponsrade artiklar här på Feber. A Real-Time Map of Births and Deaths. In 1950, there were 2.5 billion humans.

A Real-Time Map of Births and Deaths

Typer af globalisering. Hallå Afrika! DAKAR, SENEGAL.

Hallå Afrika!

Först kallade hon sig Lisbeth. Face Masks, Other COVID-19 Waste Polluting the Ocean - Videos from The Weather Channel. Environmental impacts of coronavirus crisis, challenges ahead. Ta tempen på klotet - testa din kunskap - SVT Nyheter. Smältande glaciärer, stigande havsnivåer, en temperatur som höjs.

Ta tempen på klotet - testa din kunskap - SVT Nyheter

Den globala uppvärmningen är en av vår tids ödesfrågor. Den genomsnittliga temperaturen på jorden har stigit sedan 1850. Det påverkar bland annat vädret och havsnivån vilket i allra högsta grad påverkar både människor, djur och växtriket. Hur mycket tror du temperaturen har stigit med sedan 1850? Dra i grafiken och gissa. Isen på Arktis har i många år varit lika stor som Australien. 15 kartor som kommer att förändra din syn på världen. Femton intressanta kartor som visar allt från den populäraste sporten i respektive land, till ländernas verkliga storlek.

15 kartor som kommer att förändra din syn på världen

Att bläddra i kartböcker eller att studera jordgloben är nog något som kan sysselsätta många reseintresserade i timmar. Att resa i fantasin till fjärran länder, lära sig namn på huvudstäder, lokalisera var på kartan man hittar Surinam eller Tadjikistan för den delen – allt för att få en bättre förståelse för vår jord. GeoGuessr - Let's explore the world! Myter om ekologiskt. 1.

Myter om ekologiskt

Din kompis: Jag har hört att ekologiskt skulle vara sämre för klimatet. Betyder det att jag ska sluta köpa ekologiskt nu? Du: Absolut inte! Allt jordbruk påverkar klimatet. Det går inte att säga att ekojordbruket är sämre än kemikaliejordbruket för klimatet, då det beror på en rad faktorer som varierar från fall till fall. Anledning till att ekologisk produktion är bättre för vår jord beror inte främst på klimatnytta, utan på att ekojordbruket för med sig en rad miljönyttor. 2. Du: Svenskt är bra, men det är viktigare att välja mycket eko och mycket vego om du vill göra en insats för miljön. 3.

Klimatresan: Brasiliens skövlade regnskog. Så minskar du dina kläders miljöpåverkan – enkla (och viktiga!) tips. Publicerad: 10 feb 2017, kl 09:01 En genomsnittlig svensk slänger över åtta kilo kläder varje år.

Så minskar du dina kläders miljöpåverkan – enkla (och viktiga!) tips

Miljöpåverkan från våra plagg fortsätter att öka och är idag en stor utmaning för modebranschen. Vi tog ett snack med Elin Frendberg, VD för Svenska Moderådet, för att få veta mer om det viktiga ämnet och få tips om hur vi som konsumenter kan bli bättre. Miljömärkningen Svanen driver just nu kampanjen "Världens viktigaste klassrum" för att få fler svenskar att bli miljömedvetna. Ett av de områden som tas upp i kampanjen är modebranschen och våra kläders påverkan på miljön. Det bortglömda sandproblemet - Stadens utmaningar. Text och bild: Fredrik Zelmerlöw Hållbarhetsfrågor är ofta högprioriterade på den politiska agendan och många forskare betonar framför allt fossila bränslen och klimatförändringar som våra största utmaningar.

Det bortglömda sandproblemet - Stadens utmaningar

Samtidigt finns det frågor som hamnar i skymundan. I närbild – ett hav av plast — Europeiska miljöbyrån. Marint skräp – den del vi ser med blotta ögat En del av problemet med plastavfall är det som brukar kallas marint skräp.

I närbild – ett hav av plast — Europeiska miljöbyrån

Det är sådant avfall som vi kan se på våra stränder eller som flyter omkring på haven. Merparten av detta skräp kommer från land, antingen med vindarna eller så sköljs det dit av regnvattnet. Hjärtskärande bilder av döda sjöfåglar som svalt allt från leksaksdelar till cigarettfimpar, sköldpaddor som trasslat in sig i sexpackshållare, valkroppar fulla av plast – det är dessa bilder och berättelser som har gjort att problemet med marint skräp nu är välkänt.

Vad som är mindre känt, till och med bland experterna, är den exakta vidden av problemet. Det framkommer allt fler belägg för att det kommer att bli oerhört svårt att städa upp i oceanerna. Nästan all denna plast börjar sin resa på land, fortsätter i en flod och hamnar till slut i havet, där skräpansamlingarna växer sig större för varje år. Tchadsjön krymper i takt med att terrorn ökar. För bara 50 år sedan var Tchadsjön tillräckligt stor och djup för att ge över 20 miljoner människor en chans att överleva.

Tchadsjön krymper i takt med att terrorn ökar

Det här området var Nigerias brödbod, en fjärdedel av landets all vete producerades här. Men det var innan Boko Harams härjningar och innan sjön hade sjunkit undan. I dag är Tchadsjön bara en liten spillra av sin tidigare storlek och stora delar av marken ligger förstörd och obrukad. – När vattnet försvann eskalerade våldet här, säger Bokari Waziri, när SVT träffar honom i utkanten av lägret i Ngala. Klimatresan: Ghanas elektroniksoptipp. Climate under pressure - Home. By 2050, flooding could cost the world’s coastal cities over $60 billion a year. In 2005, flooding caused $6 billion worth of damage globally.

By 2050, we could be hit with 10 times that much in losses — and that’s only if the world’s biggest coastal cities make significant investments to mitigate risk. If we do nothing, costs could soar to $1 trillion. These sobering statistics come from a new study in Nature Climate Change which identifies the 20 coastal metropolises that stand to lose the most when (not if) major flooding occurs in the future. 38 maps that explain the global economy. Commerce knits the modern world together in a way that nothing else quite does. Almost anything you own these days is the result of a complicated web of global interactions. And there's no better way to depict those interactions and the social and political circumstances that give rise to them than with a map or two.

Or in our case, 38. These maps are our favorite way to illustrate the major economic themes facing the world today. Some of them focus on the big picture while others illustrate finer details. Flyktingar i världen. Under de senaste två decennierna har antalet människor på flykt som resultat av krig eller förföljelse ökat från 33,9 miljoner 1997 till 70,8 miljoner år 2018 enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Den största ökningen har skett de senaste fem åren framförallt på grund av kriget i Syrien som bröt ut 2011. Över 6,7 miljoner syrier har flytt ut ur landet, varav 140 000 är asylsökande medan knappt 6,2 miljoner är på flykt inom Syrien.

Afrikas befolkning fördubblas till 2050. Enligt FN:s senaste befolknings­prognos kommer världens befolk­ning att fort­sätta öka. Men hur mycket den kommer att öka är osäkert och beror till stor del på hur frukt­sam­heten, antalet barn som föds per kvinna, föränd­ras i fram­tiden. Sedan 1950 har frukt­sam­heten i världen sjunkit från i genom­snitt 5 barn per kvinna till 2,5 kring år 2010. FN visar i sin prognos hur världens befolkning förändras utifrån tre olika antag­anden om frukt­samhet. I medel­alterna­tivet sjunker frukt­sam­heten i världen från 2,5 barn per kvinna till 2,2 kring år 2050. De utgår då från att frukt­sam­heten kommer att sjunka i de länder där barna­föd­andet fort­farande är högt, medan den kommer att öka något i flera av de länder som idag har ett lågt barna­födande. Population Pyramids of the World from 1950 to 2100. Japaner vill inte ha sex. Foto: AP Konservativa Japan är det land som lär ha den minst tillfredsställda befolkningen.

I en undersökning sade sig endast 15 procent av japanerna vara nöjda med sitt sexliv och 45 procent av kvinnorna uppgav att de var ointresserade av – eller till och med avskydde – sex. Redan för flera år sedan varnade japanska myndigheter för att landets medborgare blir allt mindre intresserade av samlag. Det kan tyckas märkligt i vissas ögon. Anledningen till fenomenet tros vara patriarkala strukturer. Kinas ensambarn en tickande bomb. Befolkningsgeografi teorier. 2.9 Indicators of Health. The World's Largest Slums: Dharavi, Kibera, Khayelitsha & Neza.

Waterworld 101: inside the floating school of Makoko – video. Drone flight over Makoko 'slum' in Lagos. Livets Lotteri - Rädda Barnen. GDP (current US$) HDI - mänsklig utveckling. GE 7, Undersöka världen - Cederbergs SO-sida. Demografiska transitionen. How Did Babies per Woman Change in the World? Images of Change - Climate Change: Vital Signs of the Planet.

Draw On Maps and Make Them Easily. PhotoMaps. All of your photos. On a map. Ready to share. PhotoMaps is our first product for Windows 10 and we're really excited to use it and share it. Since we're offering a 15-day free trial the best way to try it out is to download it to your PC, Tablet, or Phone now. Where are my photos? PhotoMaps only shows photos that are geotagged. Why aren't all my photos shown on the map? Depending on your device PhotoMaps will only draw 50 to 200 visible photos at a time. How can I make PhotoMaps faster? Världstatistik för situationen just nu. Nya biologin. Aral Sea: The sea that dried up in 40 years - BBC News. Världslandbron (8): Aralsjön. 7 INSANE Effects of Climate Change in Your Lifetime. Causes and Effects of Climate Change.

Broadcast Yourself. Världskoll - Koll på läget i världen. Länder. Dollar Street. Climate data for cities worldwide - Climate-Data.org. World Climate: Weather rainfall and temperature data. Earth. Universalis cosmographia secundum Ptholomaei traditionem et Americi Vespucii alioru[m]que lustrationes. Rights assessment is your responsibility. Population pyramids: Powerful predictors of the future - Kim Preshoff. IF 100 PEOPLE LIVED ON EARTH.

The European Refugee Crisis and Syria Explained. Push and Pull Factors in Immigration. Gapminder on Vimeo. World Population by the Billion. Breathingearth - CO2, birth & death rates by country, simulated real-time. Freedom House. Freedom House. Bildresultat för on the way to schoo.