background preloader

Skola blandat

Facebook Twitter

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2019. Beslut om ansökan 1 Vi har beviljat statsbidrag till 330 huvudmän om totalt 101 268 673 kr.

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2019

Lista över beviljade belopp, ansökan 1 högskolestudier i specialpedagogik vt 2019 (pdf, 205 kB) Ansökan 1 för 2019 var öppen 15 januari–15 februari 2019 i e-tjänsten för statsbidrag. Update your browser to use Google Drive - Google Drive Help. Best in Class 2018 - Sutton Trust. Mjölkbaksidor från 2018.

Classroom management

Bedömning. Modersmål. VEM SA GER VAD jan 2017 kopia Blad1. Lyfta skolan! Specped. Språkstörning mm. Mindset. Fortbildning blandat. Npf mm. Hantera npf mm. Jan-Eric Gustafsson, ordförande i Skolkommissionen: ”Staten bör ge mer stöd till skolor med behov” Skolkommissionen har regeringens uppdrag att lämna förslag som leder till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och ökad likvärdighet i skolan.

Jan-Eric Gustafsson, ordförande i Skolkommissionen: ”Staten bör ge mer stöd till skolor med behov”

Vi presenterar i dag vårt slutbetänkande. Kommissionens förslag syftar till att stärka och utjämna förutsättningarna för hög kvalitet i undervisningen, vilket är nyckeln till förbättrade kunskaper. Förslagen bildar en samlad strategi med ett stärkt statligt engagemang genom ökat stöd och tydligare styrning av skolan. Nationella målsättningar. Så kan du prata med barn om händelsen i centrala Stockholm. Händelsen där flera personer har blivit påkörda i Stockholm kommer att väcka både oro och frågor hos både barn och vuxna.

Så kan du prata med barn om händelsen i centrala Stockholm

Vid en så här stor och allvarlig händelse kommer de flesta barn i skolålder snabbt nås av nyheten. Du som är förälder eller annan vuxen nära barnet har en viktig uppgift i att trygga, lugna och hjälpa ditt barn att hantera sina känslor och frågor. Alla barn är olika och hur ett barn reagerar på händelser som denna avgörs av flera olika saker, bland annat på om barnet varit på plats eller befunnit sig i närområdet eller om hen har anhöriga som var där.

Barnets ålder och vad hen har varit med om tidigare spelar också roll. Det viktigaste du kan göra som vuxen just nu är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. Gränslöst digitalt lärande. Jag och flera av mina kollegor tycker att många barn idag har svårare att koncentrera sig.

Gränslöst digitalt lärande

Vi upplever att de har kortare uppmärksamhetsspann och att lektionerna behöver vara varierade och underhållande för att hålla kvar elevernas fokus. Har vi fler barn med koncentrationssvårigheter idag än för 20 år sedan? Både ja och nej skulle jag svara. Barn idag tränar inte på att ha tråkigt. Tretton ordningsfrågor. Vad får jag göra om en elev stör min lektion?

Tretton ordningsfrågor

– Hjälper det inte att säga till eleven eller flytta honom eller henne till en annan plats i klassrummet, får du visa ut eleven för resten av lektionen. Du kan också bestämma att hen ska stanna kvar i skolan en timme efter undervisningens slut eller en annan dag komma till skolan en timme innan undervisningen börjar. Vad får jag som lärare göra om eleven vägrar lämna klassrummet? – Du får uppmana hen att lämna klassrummet, men aldrig utöva våld. Står eleven upp, kan du möjligen fösa eller dra hen ut ur klassrummet.

10 Great Resources For Managing Your Classroom – Bored Teachers. 1000s FREE Primary Teaching Resources & Printables - EYFS, KS1 and KS2.