background preloader

Skola blandat

Facebook Twitter

Statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik 2019. Beslut om ansökan 1 Vi har beviljat statsbidrag till 330 huvudmän om totalt 101 268 673 kr. Lista över beviljade belopp, ansökan 1 högskolestudier i specialpedagogik vt 2019 (pdf, 205 kB) Ansökan 1 för 2019 var öppen 15 januari–15 februari 2019 i e-tjänsten för statsbidrag. Logga in e-tjänsten Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Urval Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik än det finns pengar för gör vi ett urval av ansökningarna. Vid urvalet prioriterar vi huvudmän med särskilt svåra förutsättningari första hand prioriterar vi förskoleklass, årskurserna 1-3 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och årskurserna 1-4 i specialskolani andra hand prioriterar vi de övriga årskurserna i skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Så kan du förbereda dig Ansökan om statsbidraget ska göras via ett formulär direkt i e-tjänsten för statsbidrag. Update your browser to use Google Drive - Google Drive Help. To use Google Drive, Docs, Sheets, Sites, Slides, and Forms, you need to use a supported web browser. Learn what a browser is, which browser you use, and how to update to the latest version.

Option 1: Find the update for your browser Update your browser If you can’t update your browser, you can use a different browser. Browsers are free and easy to install. Learn about system requirements for Google Drive, Docs, Sheets, Sites, Slides, and Forms. Option 2: Update your operating system If you can’t update your browser, update your operating system. Windows Learn how to keep your Windows computer up to date. Mac Option 3: Use a different computer or mobile device If you can't update your browser, install a new browser, or update your operating system, try to use a different computer or use a mobile device. If you have an Android phone, Android tablet, an iPhone, or an iPad, you can install Google Drive, Docs, Sheets, and Slides on your mobile device. Still need help? Best in Class 2018 - Sutton Trust. Mjölkbaksidor från 2018 | Arla.

Classroom management

Bedömning. Modersmål. VEM SA GER VAD jan 2017 kopia Blad1. Lyfta skolan! Specped. Språkstörning mm. Mindset. Fortbildning blandat. Npf mm. Hantera npf mm. Jan-Eric Gustafsson, ordförande i Skolkommissionen: ”Staten bör ge mer stöd till skolor med behov” Skolkommissionen har regeringens uppdrag att lämna förslag som leder till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och ökad likvärdighet i skolan. Vi presenterar i dag vårt slutbetänkande. Kommissionens förslag syftar till att stärka och utjämna förutsättningarna för hög kvalitet i undervisningen, vilket är nyckeln till förbättrade kunskaper. Förslagen bildar en samlad strategi med ett stärkt statligt engagemang genom ökat stöd och tydligare styrning av skolan. Nationella målsättningar. Skolkommissionen har satt upp förbättringsmål för skolresultaten, undervisningens kvalitet och likvärdigheten. Målsättningarna ska förankras brett i skolväsendet och följas upp nationellt och lokalt.

Skolhuvudmän med tillräcklig kapacitet. Kommissionen föreslår tydligare läroplaner när det gäller trygghet och studiero, respektfullt uppträdande och elevens eget ansvar för skolarbetet, i syfte att ge tydliga signaler till elever, vårdnadshavare och alla som arbetar i skolan. Bakgrund. Så kan du prata med barn om händelsen i centrala Stockholm | Barnens Rätt i Samhället. Händelsen där flera personer har blivit påkörda i Stockholm kommer att väcka både oro och frågor hos både barn och vuxna. Vid en så här stor och allvarlig händelse kommer de flesta barn i skolålder snabbt nås av nyheten. Du som är förälder eller annan vuxen nära barnet har en viktig uppgift i att trygga, lugna och hjälpa ditt barn att hantera sina känslor och frågor. Alla barn är olika och hur ett barn reagerar på händelser som denna avgörs av flera olika saker, bland annat på om barnet varit på plats eller befunnit sig i närområdet eller om hen har anhöriga som var där.

Barnets ålder och vad hen har varit med om tidigare spelar också roll. Det viktigaste du kan göra som vuxen just nu är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver! Var lyhörd och observant! Ställ konkreta frågor! Uppmuntra och underlätta för barnet att ställa sina frågor! Informera! Överför inte din egen oro! Lugna och inge hopp! Tänk på. Lugn och ro-lådan | Gränslöst digitalt lärande.

Jag och flera av mina kollegor tycker att många barn idag har svårare att koncentrera sig. Vi upplever att de har kortare uppmärksamhetsspann och att lektionerna behöver vara varierade och underhållande för att hålla kvar elevernas fokus. Har vi fler barn med koncentrationssvårigheter idag än för 20 år sedan? Både ja och nej skulle jag svara. Barn idag tränar inte på att ha tråkigt. De barn som är sårbara för koncentrationssvårigheter har det svårare idag, då både samhället kräver mer och barn får träna koncentrationen mindre. Istället för att klaga på dagens ungdom eller samhället av idag, har vi funderat på hur vi ska möta situationen. Hörselkåpor som främst används när det ska vara tyst arbete. Så tycker eleverna om lådan Hörselkåporna har vi haft längst och det är bara några få elever som använder dem.

Vad gäller leran så är den väldigt populär just nu. Bollar är alltid lite svårt och lockar gärna till att kastas runt. Andra tips för att öka koncentrationen. Tretton ordningsfrågor. Vad får jag göra om en elev stör min lektion? – Hjälper det inte att säga till eleven eller flytta honom eller henne till en annan plats i klassrummet, får du visa ut eleven för resten av lektionen. Du kan också bestämma att hen ska stanna kvar i skolan en timme efter undervisningens slut eller en annan dag komma till skolan en timme innan undervisningen börjar. Vad får jag som lärare göra om eleven vägrar lämna klassrummet? – Du får uppmana hen att lämna klassrummet, men aldrig utöva våld. Står eleven upp, kan du möjligen fösa eller dra hen ut ur klassrummet. Gör du fel, kan du bli polisanmäld. Jag tycker att du ska försöka undvika att hamna i den situationen. Vad får och måste jag göra för att stoppa ett slagsmål mellan elever? När ska jag ingripa? Om det är två vältränade 16-åringar på 75 kilo?

Får jag beslagta telefonen från en elev som sms:ar eller surfar på nätet under lektionstid trots att jag sagt åt denne att låta bli? Hur länge får jag omhänderta telefonen? 10 Great Resources For Managing Your Classroom – Bored Teachers. This article is sponsored by Scholastic Printables. Learn more about their amazing teaching resources HERE. Teachers are always looking for new and innovative ways to stay organized, manage student behavior, and create effective lesson plans, as well as new ways to connect with parents to ensure our students are getting the best education we can offer. There are a number of ways to get a rowdy classroom to settle down, get fidgety students to focus, and encourage a bully-free classroom environment. Managing all these aspects while creating your own materials can sometimes be very overwhelming. But good news — there's a magical place where you can find all the materials you need, so you can spend your time focusing on students, and find some time to relax in between!

1. Make the most of your classroom library and foster effective literacy instruction. Download and print the FULL 9-page resource HERE! (FREE with 30-Day Trial) 2. Are you catching your kids being good? 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1000s FREE Primary Teaching Resources & Printables - EYFS, KS1 and KS2.