background preloader

Skola blandat

Facebook Twitter

Fortbildning blandat

Npf mm. Hantera npf mm. Jan-Eric Gustafsson, ordförande i Skolkommissionen: ”Staten bör ge mer stöd till skolor med behov” Skolkommissionen har regeringens uppdrag att lämna förslag som leder till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och ökad likvärdighet i skolan.

Jan-Eric Gustafsson, ordförande i Skolkommissionen: ”Staten bör ge mer stöd till skolor med behov”

Vi presenterar i dag vårt slutbetänkande. Kommissionens förslag syftar till att stärka och utjämna förutsättningarna för hög kvalitet i undervisningen, vilket är nyckeln till förbättrade kunskaper. Förslagen bildar en samlad strategi med ett stärkt statligt engagemang genom ökat stöd och tydligare styrning av skolan. Nationella målsättningar. Skolkommissionen har satt upp förbättringsmål för skolresultaten, undervisningens kvalitet och likvärdigheten. Skolhuvudmän med tillräcklig kapacitet.

Kommissionen föreslår tydligare läroplaner när det gäller trygghet och studiero, respektfullt uppträdande och elevens eget ansvar för skolarbetet, i syfte att ge tydliga signaler till elever, vårdnadshavare och alla som arbetar i skolan. Behovsstyrd resursfördelning. Kompetensförsörjning. Trygghet och studiero. Bakgrund. Så kan du prata med barn om händelsen i centrala Stockholm. Händelsen där flera personer har blivit påkörda i Stockholm kommer att väcka både oro och frågor hos både barn och vuxna.

Så kan du prata med barn om händelsen i centrala Stockholm

Vid en så här stor och allvarlig händelse kommer de flesta barn i skolålder snabbt nås av nyheten. Du som är förälder eller annan vuxen nära barnet har en viktig uppgift i att trygga, lugna och hjälpa ditt barn att hantera sina känslor och frågor. Alla barn är olika och hur ett barn reagerar på händelser som denna avgörs av flera olika saker, bland annat på om barnet varit på plats eller befunnit sig i närområdet eller om hen har anhöriga som var där. Barnets ålder och vad hen har varit med om tidigare spelar också roll. Det viktigaste du kan göra som vuxen just nu är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. Var lyhörd och observant! Ställ konkreta frågor! Uppmuntra och underlätta för barnet att ställa sina frågor! Informera! Överför inte din egen oro! Lugna och inge hopp! Tänk på Om otäcka bilder som cirkulerar bland unga. Gränslöst digitalt lärande. Jag och flera av mina kollegor tycker att många barn idag har svårare att koncentrera sig.

Gränslöst digitalt lärande

Vi upplever att de har kortare uppmärksamhetsspann och att lektionerna behöver vara varierade och underhållande för att hålla kvar elevernas fokus. Har vi fler barn med koncentrationssvårigheter idag än för 20 år sedan? Både ja och nej skulle jag svara. Barn idag tränar inte på att ha tråkigt. De barn som är sårbara för koncentrationssvårigheter har det svårare idag, då både samhället kräver mer och barn får träna koncentrationen mindre. Istället för att klaga på dagens ungdom eller samhället av idag, har vi funderat på hur vi ska möta situationen. Hörselkåpor som främst används när det ska vara tyst arbete. Så tycker eleverna om lådan Hörselkåporna har vi haft längst och det är bara några få elever som använder dem.

Vad gäller leran så är den väldigt populär just nu. Bollar är alltid lite svårt och lockar gärna till att kastas runt. Andra tips för att öka koncentrationen. Tretton ordningsfrågor. Vad får jag göra om en elev stör min lektion?

Tretton ordningsfrågor

– Hjälper det inte att säga till eleven eller flytta honom eller henne till en annan plats i klassrummet, får du visa ut eleven för resten av lektionen. Du kan också bestämma att hen ska stanna kvar i skolan en timme efter undervisningens slut eller en annan dag komma till skolan en timme innan undervisningen börjar. Vad får jag som lärare göra om eleven vägrar lämna klassrummet? – Du får uppmana hen att lämna klassrummet, men aldrig utöva våld. Står eleven upp, kan du möjligen fösa eller dra hen ut ur klassrummet. Vad får och måste jag göra för att stoppa ett slagsmål mellan elever?

När ska jag ingripa? Om det är två vältränade 16-åringar på 75 kilo? Får jag beslagta telefonen från en elev som sms:ar eller surfar på nätet under lektionstid trots att jag sagt åt denne att låta bli? Vad kan jag göra om eleven vägrar lämna ifrån sig telefonen? Hur länge får jag omhänderta telefonen? Gäller det även knivar, pistoler och droger? 10 Great Resources For Managing Your Classroom – Bored Teachers. This article is sponsored by Scholastic Printables.

10 Great Resources For Managing Your Classroom – Bored Teachers

Learn more about their amazing teaching resources HERE. Teachers are always looking for new and innovative ways to stay organized, manage student behavior, and create effective lesson plans, as well as new ways to connect with parents to ensure our students are getting the best education we can offer. There are a number of ways to get a rowdy classroom to settle down, get fidgety students to focus, and encourage a bully-free classroom environment. Managing all these aspects while creating your own materials can sometimes be very overwhelming. But good news — there's a magical place where you can find all the materials you need, so you can spend your time focusing on students, and find some time to relax in between! 1. Make the most of your classroom library and foster effective literacy instruction.

Download and print the FULL 9-page resource HERE! (FREE with 30-Day Trial) 2. Are you catching your kids being good? 3. 4. 5. 1000s FREE Primary Teaching Resources & Printables - EYFS, KS1 and KS2.