background preloader

Edu3.cat

http://www.edu3.cat/

El Bloc de l’Edu3.cat El 21 de juliol de 1936 es va suspendre l’Olimpíada popular de Barcelona a causa de l’aixecament feixista espanyol i l’inici de la guerra civil espanyola. L’Olimpíada popular de Barcelona, de caràcter antifeixista, havia de ser un esdeveniment esportiu alternatiu als Jocs Olímpics de Berlín de 1936 amb l’objectiu de reivindicar el veritable esperit olímpic i fomentar els valors de solidaritat i pau entre nacions, ja que els Jocs Olímpics de Berlín suposaven una apologia del nazisme i els seus valor racials i militars. El 1931, en el moment de designar la ciutat que acolliria les Olimpíades, la convulsa situació política d’Espanya va fer que el Comitè Olímpic Internacional (COI) desestimés Barcelona, una de les favorites després del gran èxit que havia tingut l’Exposició Universal del 1929, en favor de Berlín, ja que en aquell moment Alemanya encara era un país democràtic. Poc després, l’any 1933 van arribar els nazis al poder i van instaurar el Tercer Reich.

Educational Technology and Mobile Learning: 7 Excellent Tools for Creating Interactive Video Quizzes February 12, 2017 A few days ago we featured a collection of some of the best web tools teachers can use to create non-traditional quizzes and today we are sharing another collection but this time for creating video quizzes. These are tools you can use to design quizzes based on selected video content. They allow you to import video clips, add a variety of interactive features to them (e,g different question types, comments, notes, links etc) and share them with your students. Some of these tools include the option to track student progress and access stats on how students are interacting with your video quizzes. Share with us in our Facebook page if you have other suggestions to add to the list.

Banco de Imágenes y Sonidos Condiciones de uso El Banco de imgenes y sonidos es una iniciativa del Ministerio de Educación, llevada a cabo a travs del Instituto de Tecnologías Educativas, que tiene como objetivo fundamental poner a disposicin de todo el conjunto de la comunidad educativa recursos audiovisuales que faciliten y estimulen el desarrollo de contenidos educativos. Los recursos incluidos en el Banco de imágenes y sonidos están sujetos a una licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual)(CC BY-NC-SA 3.0), en consecuencia, las acciones, productos y utilidades derivadas de su utilización no podrán generar ningún tipo de lucro y la obra generada sólo podrá distribuirse bajo esta misma licencia.

edu365.cat Blubbr. Proposer des quizz video a vos eleves Mise à jour Septembre 2016 – Le site n’existe plus Blubbr est un outil TICE qui permet de créer facilement des quiz vidéo pour une classe. La vidéo est devenue le média dominant sur le web, elle a toujours été un formidable support pédagogique à l’école. Blubbr va vous permettre d’utiliser des vidéos pour proposer des quiz à vos élèves de manière ludique. Un aspect ludique qui va contribuer à une meilleure écoute et analyse de la vidéo diffusée. iEARN-Pangea Educació La Diputació de Barcelona treballa al costat dels ajuntaments i els dóna suport tècnic i econòmic per a la planificació i el desenvolupament de les seves polítiques educatives. Novetats Tallers de competències tecnològiques per a centres educatius y educacin Se divide en cinco grandes apartados: 1. Aprender de cine

Ciberespiral grupiref Tu.tv - Tus videos en internet El portal de la educación Los mejores videos educativos

Related:  RECURSOS PDIRecursos EducatiusDidáctica