background preloader

Better Internet for Kids - MIL for me

Better Internet for Kids - MIL for me

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/news/detail?articleId=716671

Related:  Digital tools and literacyDigital litteracitetResources

Digital läsförståelse på engelska genom UDL UDL Editions har tillsammans med CAST utvecklat ett läsverktyg som följer några av de principer som finns i UDL ramverket. I detta verktyg kan man välja att läsa/lyssna på sex olika texter och samtidigt få hjälp med att förstå och reflektera runt texten enligt reciprocal teaching, RT I övre högra hörnet finns det talsyntes eller och olikfärgade understrykningspennor som kan vara till hjälp för en del elever. Talsyntesen skulle kunna vidareutvecklas och i många fall är det nog bättre att använda talsyntesen i datorn. När man valt en bok kan man i förväg högst upp på hemsidan t.ex. läsa på glosor, gå igenom begrepp för litteraturanalys, bekanta sig med bakgrunden till berättelsen, läsa en sammanfattning av berättelsen och persongalleriet. Detta underlättar förståelsen för texten för många elever och kan vara en nyckel till att orka igenom en text.

A Google A Day & Google Search Education – Patricia Diaz Fick tipset om sidan A Google A Day i Facebookgruppen Engelska 6-9 häromdagen och blev nyfiken. Det är ett slags onlinespel från Google där spelarna får tre frågor som de ska svara på genom att googla. Varje dag läggs nya frågor ut, inom kategorierna sport, vetenskap, popkultur, historia, konst och litteratur eller geografi. 10 sites for creating digital newspapers I came across an interesting list on one of the blogs I follow. They found 10 sites that will help you create and or distribute a digital newspaper. (It's worth noting that I'm using a pretty broad definition of newspaper here.) Issuu - One of the most popular and successful online digital magazine creators/publishers around, with a very nice user interface.Yudu - Upload a document or PDF to create an online magazine that can be emailed our or embedded into a site.Openzine - Very user friendly site with an abundance of templates and layouts to create a professional-looking magazine and share online.NewsCred - Create a terrific looking online newspaper in 5 minutes, similar to Openzine.Scribd - A very popular Web 2.0 site for creating online content and publishing.Fodey - A fun site to create a newspaper and then download to print out or put on a blog or site.Zinepal - A great way to bring the news to students by "clipping" online articles. via TechLearning

The Four Things Students Need to Create Good Book Trailers Creating book trailer videos is a great alternative to a traditional written book report assignment. In a book trailer video students highlight their favorite elements of a story and try to entice viewers to read the book themselves. Much like a movie trailer that tries to get viewers to watch the full movie, a book trailer should give viewers just enough to be interested in the full story without giving away the conclusion to the story. If you have heard of book trailers and wanted to try having your create book trailers, here are the four things they'll need to get started after reading a book. A script/ outline: Before I let students start to assemble a video, I make them write a script or outline for the video.

Digital läsförståelse på mellanstadiet – med jultema Ni som följer min blogg vet att jag brinner för att fördjupa elevernas kompetens när det gäller att ta sig ut på internet. Med Skolverkets bedömningsstöd i ryggen har jag nu plockat fram ett projekt för mina elever i år 5 och 6 för de sista lektionerna före jul. Eftersom eleverna inte är särskilt vana datoranvändare, i alla fall inte inom ramen för undervisningen, kommer de få arbeta i grupp.

15 Ways a Screen Recorder can Help you in your English Classes Today I want to share with you an amazing screen recording tool Screencast-o-matic, which has a lot of potential to teach and learn English. Hey! Wait! I know, you are not tech-savvy. You don’t need to be. Trust me. Now with Video Clips! Meet the New Adobe Spark Video Now with Video Clips! Meet the New Adobe Spark Video Aubrey Cattell | Let’s face it—video was everywhere in 2016. It used to be a cause, a business, a brand was invisible if it didn’t have a website. Now video is the new standard.

Forskare om nätet: Som att lämna barn ensamma i bar Redan för 15 år sedan dubbades de till ”digitala infödingar” – den första generationen barn som fötts in i en digitaliserad värld. I stort uppslagna tidningsartiklar rapporterades att de redan innan de tagit sina första steg hade bekantat sig med föräldrarnas stationära hemmadatorer och att de ägnat sig dubbelt så mycket åt skärmspel som åt böcker när de så småningom nådde universitetet. Sedan dess har en hel del hänt.

Related: