background preloader

Jag begär inte att du skall älska datorn, men du måste vara villig att utvecklas. För dina elevers skull.

Jag begär inte att du skall älska datorn, men du måste vara villig att utvecklas. För dina elevers skull.
Igår hade jag äran att vara en av tre huvudtalare på Skolverkets konferens om svensk forskning om 1:1. De två andra talarna var Susanne Kjällander och Åke Grönlund. Tillsammans gav vi tre forskningsbilder, utifrån skilda perspektiv, som lyfte fram såväl likheter som skillnader i våra resultat. Marie Linder har satt ihop en Storify med presentationerna, en videoinspelning och sammanfattningar av dagen. Berner Lindström gjorde sist på dagen en summering och pekade bland annat på det intressanta faktum att utöver att det är stor skillnad mellan beredskap, kunskaper och attityder mellan skolor i Sverige, är det också stora skillnader INOM skolor. Således krävs ett medvetet arbete för att höja lärarkårens digitala kompetens och kanske framför allt kårend didaktiskt digitala kompetens. Individnivå Utifrån den enskilde läraren behövs ansatser för att minska det skrämmande intryck datorn kan ge. Skolnivå Det räcker emellertid inte att de enskilda lärarna tar ansvar. Samhällsnivå Related:  Nice sites & blogs

Describing photos (comparing, contrasting and speculating) You are going to practise language for; Describing photosComparing and contrasting photos (discussing similarities and differences)Speculating on what might be happeningReacting to photos (giving opinions) Discuss Look at the presentation. Follow the instructions and talk about some of the photos Write The language used here for comparing and contrasting / speculating is also useful for writing discussion / argument essays. Introduction - describe the situation / topic to be discussedCompare / contrast ideas (for and against / advantages and disadvantages)Speculate on solutions to problems raised by the questionConclusion - give an opinion Which pairs or groups of photos in the presentation could be used to demonstrate ideas for argument writing topics about education, technology, food, family, work, leisure, health, advertising etc? More Practice on May / Might / Could / Must / Can't

Digitala verktyg kan öka lärandet Patricia Diaz, språklärare, förstelärare och utvecklingsledare på Mikael Elias Gymnasium i Stockholm, deltog den 11 augusti i Simrishamns kommuns Kickoff för skolpersonalen på temat "Hjärnan vill ha KUL! Kunskap, Utmaning och Lagarbete". Hon talade då bland annat om hur hon använt internet, sociala medier, film och webbpublicering. Patricia Diaz började med att berätta att ibland kan elever, föräldrar, kollegor eller skolledning ha frågor kring varför hon jobbar så mycket med datorer med sina elever och om de inte istället kan skriva med penna och papper. Då är det bra att i förväg ha tänkt igenom vad man vill åstadkomma med hjälp av tekniken, som man inte kan klara lika bra om man inte har tillgång till den. Patricia menar att hon använder digitala verktyg för att eleverna ska lära sig fler sätt att söka kunskap, kommunicera, skapa och lära och för att hon som lärare ska kunna ge bättre förutsättningar för elevinflytande och återkoppling på elevernas arbeten. Vill du veta mer?

Pokemon Go, lärares iver och barns lärande | Håkan Fleischer Häromdagen fick jag en fråga på Facebook: Vad tycker du om Pokemon Go? I undertexten till frågan kunde anas att frågan ställdes ur ett pedagogiskt perspektiv. Pokemon Go har blivit otroligt populärt på kort tid. Kort sagt kan sägas att det handlar om en digital skattjakt (samla pokemons) som använder sig av augmented reality. Målet är att samla virtuellt utplacerade pokemons helt enkelt. En bra genomgång av hur Pokemon Go fungerar finner du här. Media har så klart blivit tokiga kring detta. Pokemon Go och undervisning Samtidigt kan man ana att ett gäng i skolsverige naturligtvis vill slänga sig över Pokemon Go. När det gäller nätbaserade flugor är det dock samma sanning som alltid som gäller: Det är kunskapskraven i läroplanerna som skall styra verksamheten. Skolan har dubbla uppdrag – att verka fostrande och att utbilda i enlighet med läroplanernas innehåll. Liknande slutsatser har dragits av andra, bland annat Malin Siwe i Expressen. Pokemon Go – nya skäl för mobilförbud?

How many devices do you need in a classroom? How many devices do you need in a classroom? I imagine the standard answer would be one device per student since so many schools and colleges in the world have invested in one laptop/device per student schemes. However there is a problem with this approach as Edna Sackson describes through personal experience in a post entitled Too many iPads .... She had a special guest in her classroom, none other than the father of the school in the cloud concept Sugata Mitra. He gave the class a task which involved them finding out as much as they can about a concept without any teacher guidance, using tablets, mobiles or laptops to search the net for relevant information. Interestingly, the children initially stay in their own seats and investigate on their individual devices. After some prompting they did start discussing and solving the problem together but the lesson here was that collaborative work can sometimes be inhibited in a one-to-one classroom.

Book ‘Teaching in a Digital Age’ now ready and available | Tony Bates Click image to view the book For the last two weeks I have been frantically re-editing my online open textbook, ‘Teaching in a Digital Age.’ I am relieved and pleased to announce that the book is now finished – or at least as finished as an open online textbook will be, as it’s possible, indeed essential, to continue to add or remove materials to keep it up to date. So if you get the chance, log in to the book, have a look at it, and, if you can find the time, send me your comments. The target group The audience I am reaching out for are primarily: college and university instructors anxious to improve their teaching or facing major challenges in the classroom,school teachers, particularly in secondary or high schools anxious to ensure their students are ready for either post-secondary education or a rapidly changing and highly uncertain job market. Different ways to use the book There are many different ways this book could be used. See About the book – and how to use it, for more details

Blended Learning Definition The term blended learning is generally applied to the practice of using both online and in-person learning experiences when teaching students. In a blended-learning course, for example, students might attend a class taught by a teacher in a traditional classroom setting, while also independently completing online components of the course outside of the classroom. In this case, in-class time may be either replaced or supplemented by online learning experiences, and students would learn about the same topics online as they do in class—i.e., the online and in-person learning experiences would parallel and complement one another. Also called hybrid learning and mixed-mode learning, blended-learning experiences may vary widely in design and execution from school to school. Reform For related discussions, see asynchronous learning and synchronous learning. Debate Recommended APA Citation Format Example: Hidden curriculum (2014, August 26).

QR-koder Du kan göra QR-koder på webbsidan QRme , QRkodmonkey eller QRstuff. Först klistrar du in den länken som du vill att folk ska besöka. Sen kopierar du den levererade QRbilden och klistrar in den t.ex. i ett worddokument eller en reklam affisch. Om du vill besöka bloggen "Grindtorpsskolan Lärcenter" kan du skanna QR-koden nedan med en app som t.ex. Appen QR-reader kan du båda göra qr-koder och scanna dem. Ett annat bra program: i-nigma appen

Sex nya filmer om Digitalisering som lyfter skolan | Digitalisering som lyfter skolan – Teori möter praktik Hej på er! Det rullar på snabbt här. Nu har vi ytterligare sex filmer klara om Digitalisering som lyfter skolan. Var och en relaterad till ett kapitel i boken. Yta och djup IT i svensk skola – en tillbakablick Risker Målorientering Reflektion Socialt lärande P.S Nyfiken på mer? Foto: tanjila via Foter.com / CC BY Digitalt ledarskap! Märks det på undervisningen vilken rektor din skola har? Har du som rektor fått ett genomslag i undervisningen? Syns din pedagogiska vision hos lärare och elever? Jag kom att fundera på dessa frågor när jag så smått börjar tänka på några föreläsningar jag ska hålla senare i vår om rektors ledarskap i den digitaliserade skolan. Vad skulle kunna vara generellt i ett ledarskap? Jag tror också att en annan generell sak är att man som rektor bör synas. När vi talar om den digitaliserade skolan så talar vi egentligen inte om något annat än om den vanliga skolan. När jag frågat runt vad Digitalt ledarskap betyder för olika personer kommer ALLTID några saker upp. Kanske är det så enkelt? Att föregå med gott exempel Det är ju inte så svårt egentligen. Att du sedan som ledare spelar en avgörande roll i ditt sätt att agera för att få andra att agera liknande har du antagligen redan förstått. Sprid god praktik Detta är lite svårare. Dessutom så måste du ju bottna i din egen vision. Edward

”Många inser inte vikten av digitalisering” Tillsammans med Peter Parnes, professor vid Luleå tekniska universitet, föreläste Agneta Hedenström under SETT-dagarna. Rubriken på föreläsningen var ”Luleåmodellen – modell för att öka lärarnas digitala kompetens”. Det var en föreläsning som tog upp många olika ämnen, alltifrån exempel på aktiviteter som anordnats i Luleå och vilka kompetenser framtiden elever och lärare behöver för att möta de digitala utmaningarna till ”datalogiskt tänkande”, ”skaparkultur” och hur digitalisering på riktigt ska nå alla skolor. I föreläsningens presentation ställdes frågan: Hur väcker man rektorers och lärares intresse för digitalisering i skolan? Behöver man verkligen väcka intresse? – Ja. Skolan ska spegla ett det digitala samhälle vi lever i, menar hon. – För mig är det en demokratifråga. Vid föreläsningen tog de båda föreläsarna upp att digitalisering i skolan inte sällan stannar vid att kommunerna satsar på en-till-en. – Det är jättevanligt.

Six ‘useless’ things foreign language teachers do Recasts Recasts are the most frequent form of feedback that teachers give students in the course of oral interactions. They consists of utterances by the teacher that repeat the student’s erroneous utterance but ‘fix’ the mistake(s) without changing the meaning in any way. Student: hier j’ai allé au cinéma Teacher: je suis allé au cinéma Recasts, according to research (e.g. As several studies have clearly shown, recasts do not really ‘work’ as they are not noticed most of the time. The main reason why recasts do not work is that when the learners’ Working Memory is interrupted in the middle of speech production by the correction, it will not rehearse that correction for the time necessary to commit it to long-term memory -because it will be concentrating on resuming the interrupted conversation flow. In view of the little surrender value of recasts in terms of acquisition, interrupting the students to correct them whilst they are talking may do more harm than good. Like this:

Boktips med QR-koder Eleverna i 6:an fick i uppgift att göra ett boktips om sin senast lästa bok. Boktipsen skulle göras antingen i Shadow Puppet eller Tellagami, två appar som jag tror att vi kommer att jobba en hel del med på svensk- och engelsklektionerna, och sedan skulle de bädda in sina boktips på sina skolbloggar. Därefter tog de en bild på sin bok och skickade till mig eftersom de inte kan skriva ut på sina iPads. Jag lade sedan till en QR-kod till bilden. Scannar man QR-koderna kommer man direkt till elevernas inspelade boktips. Så otroligt häftigt detta blev! Här ser ni bilderna på böckerna + QR-koderna. Att skapa QR-koder är otroligt enkelt. Ladda ner appen i-nigma (gratis) och testa själva genom att scanna den här koden så får du lyssna på en elevs boktips:

Related: