background preloader

Jag begär inte att du skall älska datorn, men du måste vara villig att utvecklas. För dina elevers skull.

Jag begär inte att du skall älska datorn, men du måste vara villig att utvecklas. För dina elevers skull.
Igår hade jag äran att vara en av tre huvudtalare på Skolverkets konferens om svensk forskning om 1:1. De två andra talarna var Susanne Kjällander och Åke Grönlund. Tillsammans gav vi tre forskningsbilder, utifrån skilda perspektiv, som lyfte fram såväl likheter som skillnader i våra resultat. Marie Linder har satt ihop en Storify med presentationerna, en videoinspelning och sammanfattningar av dagen. Berner Lindström gjorde sist på dagen en summering och pekade bland annat på det intressanta faktum att utöver att det är stor skillnad mellan beredskap, kunskaper och attityder mellan skolor i Sverige, är det också stora skillnader INOM skolor. Således krävs ett medvetet arbete för att höja lärarkårens digitala kompetens och kanske framför allt kårend didaktiskt digitala kompetens. Individnivå Utifrån den enskilde läraren behövs ansatser för att minska det skrämmande intryck datorn kan ge. Skolnivå Det räcker emellertid inte att de enskilda lärarna tar ansvar. Samhällsnivå Related:  Nice sites & blogsRektorer

Describing photos (comparing, contrasting and speculating) You are going to practise language for; Describing photosComparing and contrasting photos (discussing similarities and differences)Speculating on what might be happeningReacting to photos (giving opinions) Discuss Look at the presentation. Follow the instructions and talk about some of the photos Write The language used here for comparing and contrasting / speculating is also useful for writing discussion / argument essays. Introduction - describe the situation / topic to be discussedCompare / contrast ideas (for and against / advantages and disadvantages)Speculate on solutions to problems raised by the questionConclusion - give an opinion Which pairs or groups of photos in the presentation could be used to demonstrate ideas for argument writing topics about education, technology, food, family, work, leisure, health, advertising etc? More Practice on May / Might / Could / Must / Can't

DATORN i UTBILDNINGEN Text: Ulf Jämterud E-post: ulf.jamterud@home.se Lärare lär lärare – framgångsrecept Framtidens lärande var i fokus på ett heldagsseminarium som DIU arrangerade i samarbete med svenska ambassaden i London under BETT-mässan. Deltagarna fick lyssna till ett antal föredrag som spände över vitt skilda områden. – Om vi vill förbereda eleverna inför framtiden, så måste lärarna kunna erbjuda eleverna det tjugoförsta århundradets möjligheter för lärande. Så inledde Foltos sitt föredrag och konstaterande att kvaliteten på lärarna måste höjas, i synnerhet när det gäller lärarnas användning av modern teknik i undervisningen. Många länder – inte minst USA – har satsat enorma summor på modern it-utrustning i skolorna. Foltos berättade vidare att Microsoft för inte så länge sedan samlade sjuttio av världens mest innovativa lärare. Detta fick mig att tänka på några slutsatser som Apple drog redan i mitten av 1990-talet, när man kartlade it-användningen i skolan. Datorn i Utbildningen nr 1 2011.

How many devices do you need in a classroom? How many devices do you need in a classroom? I imagine the standard answer would be one device per student since so many schools and colleges in the world have invested in one laptop/device per student schemes. However there is a problem with this approach as Edna Sackson describes through personal experience in a post entitled Too many iPads .... She had a special guest in her classroom, none other than the father of the school in the cloud concept Sugata Mitra. He gave the class a task which involved them finding out as much as they can about a concept without any teacher guidance, using tablets, mobiles or laptops to search the net for relevant information. Interestingly, the children initially stay in their own seats and investigate on their individual devices. After some prompting they did start discussing and solving the problem together but the lesson here was that collaborative work can sometimes be inhibited in a one-to-one classroom.

Blended Learning Definition The term blended learning is generally applied to the practice of using both online and in-person learning experiences when teaching students. In a blended-learning course, for example, students might attend a class taught by a teacher in a traditional classroom setting, while also independently completing online components of the course outside of the classroom. In this case, in-class time may be either replaced or supplemented by online learning experiences, and students would learn about the same topics online as they do in class—i.e., the online and in-person learning experiences would parallel and complement one another. Also called hybrid learning and mixed-mode learning, blended-learning experiences may vary widely in design and execution from school to school. Reform For related discussions, see asynchronous learning and synchronous learning. Debate Recommended APA Citation Format Example: Hidden curriculum (2014, August 26).

Måste man hänga på den nya tekniken? Matteläraren Ewa är inte motiverad att ändra sin undervisning Ewa arbetar traditionellt när hon under­visar i matematik på hög­stadiet. — Dels handlar det om att jag inte kan, dels om att jag inte har tid att lära mig. Jag är inte motiverad heller, eftersom jag inte tror att det hjälper inlärningen. Den nya tekniken ökar stressen enormt, tycker Ewa, som beskriver it-samhället som en ständigt snurrande värld. Allt sker så snabbt att människor inte riktigt hänger med, varken tekniskt eller känslomässigt. — Allt ska ske på en gång och ska vara kul. Ewa tycker att det går över styr med den nya tekniken i skolan. — Man kan ha vissa inslag någon gång, men med måtta. Hon har inte känt några påtryckningar, vare sig från chef eller elever, att ändra på något sin undervisning — även om hon tillstår att det vore givande med några digitala inslag ibland. — Jag erkänner mer än gärna att jag inte kan. Vad skulle det krävas för att du skulle ha lite mer digitala inslag i din undervisning?

Digitalt ledarskap! Märks det på undervisningen vilken rektor din skola har? Har du som rektor fått ett genomslag i undervisningen? Syns din pedagogiska vision hos lärare och elever? Jag kom att fundera på dessa frågor när jag så smått börjar tänka på några föreläsningar jag ska hålla senare i vår om rektors ledarskap i den digitaliserade skolan. Vad skulle kunna vara generellt i ett ledarskap? Jag tror också att en annan generell sak är att man som rektor bör synas. När vi talar om den digitaliserade skolan så talar vi egentligen inte om något annat än om den vanliga skolan. När jag frågat runt vad Digitalt ledarskap betyder för olika personer kommer ALLTID några saker upp. Kanske är det så enkelt? Att föregå med gott exempel Det är ju inte så svårt egentligen. Att du sedan som ledare spelar en avgörande roll i ditt sätt att agera för att få andra att agera liknande har du antagligen redan förstått. Sprid god praktik Detta är lite svårare. Dessutom så måste du ju bottna i din egen vision. Edward

Six ‘useless’ things foreign language teachers do Recasts Recasts are the most frequent form of feedback that teachers give students in the course of oral interactions. They consists of utterances by the teacher that repeat the student’s erroneous utterance but ‘fix’ the mistake(s) without changing the meaning in any way. Student: hier j’ai allé au cinéma Teacher: je suis allé au cinéma Recasts, according to research (e.g. As several studies have clearly shown, recasts do not really ‘work’ as they are not noticed most of the time. The main reason why recasts do not work is that when the learners’ Working Memory is interrupted in the middle of speech production by the correction, it will not rehearse that correction for the time necessary to commit it to long-term memory -because it will be concentrating on resuming the interrupted conversation flow. In view of the little surrender value of recasts in terms of acquisition, interrupting the students to correct them whilst they are talking may do more harm than good. Like this:

Läromedlen är dåliga och skolorna är inte likvärdiga - nu vill skolvärlden ha en it-strategi Plan med förhinder Utlovad strategi försvann Vården fick sin övergripande nationella it-strategi redan för tio år sedan. När det gäller skolan har en motsvarande strategi suttit långt inne. Först när de flesta kommuner och skolor nu har investerat i infrastruktur och datorer har behovet av en mer övergripande strategi blivit allt mer akut. Ett uppdrag som inte till fullo följde med över till Skolverket. Redan före valet skulle Skolverket ha fått uppdraget att ta fram en nationell it-strategi – det lovade dåvarande utbildningsministern Jan Björklund i en CS-intervju förra året. Läs mer: Nu är det bevisat - barnen blir bättre i skolan med surfplattor? Nationell likvärdighet Stora skillnader mellan skolor Varför efterfrågar då lärarfacken, skolledarfack, forskare, läromedelsförlag och många kommuner en övergripande strategi? Likvärdighet är nyckelordet som upprepas av alla som CS talar med. Varför har då politikerna inte beslutat om en nationell strategi redan? Fakta

Regeringen presenterar Skolkommissionen Pressmeddelande 9 april 2015 Utbildningsdepartementet En Skolkommission som ska lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan presenteras idag av utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. Förslagen ska bland annat utgå från OECD:s slutgiltiga rekommendationer från den tematiska granskningen av svensk skola. - Professionen ska leda skolutveckling, inte ständigt anpassa sig efter nya politiska direktiv. Kommissionen består av 14 ledamöter från olika verksamhetsområden och leds av Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket. - Vi fullföljer det vi lovade efter Pisarapporten 2013. Kommissionen ska lämna förslag till nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden samt en tidplan för kommissionens fortsatta arbete ska redovisas senast den 11 januari 2016 för att slutredovisas senast den 13 januari 2017. Skolkommissionens ledamöter

Eight important facts about Working Memory and their implications for foreign language teaching and learning Introduction There is no blogpost of mine which does not mention Working Memory (WM) at some point. Why? Let us consider reading a target language text. These are but a few examples of how cognition occurs in WM. The structure of WM As the picture below shows, WM, which is located in the prefrontal cortex of the brain, is made up of three main components: A visuospatial (i.e. So, for example, when we read a target language word or phrase, the visuospatial sketchpad will hold its graphic image, the phonological loop its sound (if we are pronouncing it) and the central executive will match it to any existing information in Long-term Memory in an attempt to make sense of it. 2.1. WM is one of two systems which memory is made of. 2.2. Whether it is processing input from the outside world or retrieving material from Long-term Memory, WM will hold any information only for a few seconds. Another implication refers to listening. 2.3 WM has limited channel capacity 2.4 Storage in WM is ‘fragile’

Varför stoppar skolor elevers smartphones? Många skolor köper in laptops och surfplattor till sina elever - men begränsar sedan användningen hårt. Det sker till exempel genom att bara tillåta vissa appar eller att inte tillåta att elever använder skolans trådlösa nätverk för sina egna smartphones. Frågan är om skolans IT-satsningar då verkligen hjälper eleverna att öka sin IT-kompetens? De flesta förstår säkert att en lyckad IT-satsning inte bara handlar om att alla elever har fått sin egen dator och surfplatta. Men när skolan väl har köpt in laptops till alla skolans elever för en ansenlig summa så begränsar man alltså i stället användningen av dem. En orsak till de begränsade kommunikationsmöjligheterna är oron för säkerheten, och en annan orsak är att de trådlösa nätverken helt enkelt inte räcker till. Allt för många tror dessutom att de bara kan investera en gång i ett trådlöst nätverk, och sedan finns det där för framtiden.

Using a Chromebook Offline Mythbusting When you weigh up the pros and cons of buying a Chromebook, the topic of offline access is often hotly debated. Many people think that using a Chromebook offline is impossible, but that's not true. In fact, there is a lot you can do with a Chromebook when you are offline, and it's probably more than you think. Taking Google Drive Offline Google Drive is a secure online space that lets you store all your files in the cloud. To get started, all you have to do is make sure your Chromebook is online or connected to WiFi. The next time you are offline and need to access your Drive files, simply launch the Drive app, or open Chrome and go to What Can You Do in Google Drive Offline? You can do more than you might think. However, you cannot view or edit Google Forms, or access any of the other files you may have uploaded or saved to Drive, e.g. Using Gmail Offline Want to use your email offline like PC users do with desktop apps like Outlook or Thunderbird?

Related: