background preloader

Jag begär inte att du skall älska datorn, men du måste vara villig att utvecklas. För dina elevers skull.

Jag begär inte att du skall älska datorn, men du måste vara villig att utvecklas. För dina elevers skull.
Igår hade jag äran att vara en av tre huvudtalare på Skolverkets konferens om svensk forskning om 1:1. De två andra talarna var Susanne Kjällander och Åke Grönlund. Tillsammans gav vi tre forskningsbilder, utifrån skilda perspektiv, som lyfte fram såväl likheter som skillnader i våra resultat. Marie Linder har satt ihop en Storify med presentationerna, en videoinspelning och sammanfattningar av dagen. Berner Lindström gjorde sist på dagen en summering och pekade bland annat på det intressanta faktum att utöver att det är stor skillnad mellan beredskap, kunskaper och attityder mellan skolor i Sverige, är det också stora skillnader INOM skolor. Således krävs ett medvetet arbete för att höja lärarkårens digitala kompetens och kanske framför allt kårend didaktiskt digitala kompetens. Individnivå Utifrån den enskilde läraren behövs ansatser för att minska det skrämmande intryck datorn kan ge. Skolnivå Det räcker emellertid inte att de enskilda lärarna tar ansvar. Samhällsnivå Related:  Nice sites & blogsRektorer

Describing photos (comparing, contrasting and speculating) You are going to practise language for; Describing photosComparing and contrasting photos (discussing similarities and differences)Speculating on what might be happeningReacting to photos (giving opinions) Discuss Look at the presentation. Follow the instructions and talk about some of the photos Write The language used here for comparing and contrasting / speculating is also useful for writing discussion / argument essays. Introduction - describe the situation / topic to be discussedCompare / contrast ideas (for and against / advantages and disadvantages)Speculate on solutions to problems raised by the questionConclusion - give an opinion Which pairs or groups of photos in the presentation could be used to demonstrate ideas for argument writing topics about education, technology, food, family, work, leisure, health, advertising etc? More Practice on May / Might / Could / Must / Can't

DATORN i UTBILDNINGEN Text: Ulf Jämterud E-post: ulf.jamterud@home.se Lärare lär lärare – framgångsrecept Framtidens lärande var i fokus på ett heldagsseminarium som DIU arrangerade i samarbete med svenska ambassaden i London under BETT-mässan. Deltagarna fick lyssna till ett antal föredrag som spände över vitt skilda områden. – Om vi vill förbereda eleverna inför framtiden, så måste lärarna kunna erbjuda eleverna det tjugoförsta århundradets möjligheter för lärande. Så inledde Foltos sitt föredrag och konstaterande att kvaliteten på lärarna måste höjas, i synnerhet när det gäller lärarnas användning av modern teknik i undervisningen. Många länder – inte minst USA – har satsat enorma summor på modern it-utrustning i skolorna. Foltos berättade vidare att Microsoft för inte så länge sedan samlade sjuttio av världens mest innovativa lärare. Detta fick mig att tänka på några slutsatser som Apple drog redan i mitten av 1990-talet, när man kartlade it-användningen i skolan. Datorn i Utbildningen nr 1 2011.

How many devices do you need in a classroom? How many devices do you need in a classroom? I imagine the standard answer would be one device per student since so many schools and colleges in the world have invested in one laptop/device per student schemes. However there is a problem with this approach as Edna Sackson describes through personal experience in a post entitled Too many iPads .... She had a special guest in her classroom, none other than the father of the school in the cloud concept Sugata Mitra. He gave the class a task which involved them finding out as much as they can about a concept without any teacher guidance, using tablets, mobiles or laptops to search the net for relevant information. Interestingly, the children initially stay in their own seats and investigate on their individual devices. After some prompting they did start discussing and solving the problem together but the lesson here was that collaborative work can sometimes be inhibited in a one-to-one classroom.

Book ‘Teaching in a Digital Age’ now ready and available | Tony Bates Click image to view the book For the last two weeks I have been frantically re-editing my online open textbook, ‘Teaching in a Digital Age.’ I am relieved and pleased to announce that the book is now finished – or at least as finished as an open online textbook will be, as it’s possible, indeed essential, to continue to add or remove materials to keep it up to date. So if you get the chance, log in to the book, have a look at it, and, if you can find the time, send me your comments. The target group The audience I am reaching out for are primarily: college and university instructors anxious to improve their teaching or facing major challenges in the classroom,school teachers, particularly in secondary or high schools anxious to ensure their students are ready for either post-secondary education or a rapidly changing and highly uncertain job market. Different ways to use the book There are many different ways this book could be used. See About the book – and how to use it, for more details

Blended Learning Definition The term blended learning is generally applied to the practice of using both online and in-person learning experiences when teaching students. In a blended-learning course, for example, students might attend a class taught by a teacher in a traditional classroom setting, while also independently completing online components of the course outside of the classroom. In this case, in-class time may be either replaced or supplemented by online learning experiences, and students would learn about the same topics online as they do in class—i.e., the online and in-person learning experiences would parallel and complement one another. Also called hybrid learning and mixed-mode learning, blended-learning experiences may vary widely in design and execution from school to school. Reform For related discussions, see asynchronous learning and synchronous learning. Debate Recommended APA Citation Format Example: Hidden curriculum (2014, August 26).

Måste man hänga på den nya tekniken? Matteläraren Ewa är inte motiverad att ändra sin undervisning Ewa arbetar traditionellt när hon under­visar i matematik på hög­stadiet. — Dels handlar det om att jag inte kan, dels om att jag inte har tid att lära mig. Jag är inte motiverad heller, eftersom jag inte tror att det hjälper inlärningen. Den nya tekniken ökar stressen enormt, tycker Ewa, som beskriver it-samhället som en ständigt snurrande värld. Allt sker så snabbt att människor inte riktigt hänger med, varken tekniskt eller känslomässigt. — Allt ska ske på en gång och ska vara kul. Ewa tycker att det går över styr med den nya tekniken i skolan. — Man kan ha vissa inslag någon gång, men med måtta. Hon har inte känt några påtryckningar, vare sig från chef eller elever, att ändra på något sin undervisning — även om hon tillstår att det vore givande med några digitala inslag ibland. — Jag erkänner mer än gärna att jag inte kan. Vad skulle det krävas för att du skulle ha lite mer digitala inslag i din undervisning?

Digitalt ledarskap! Märks det på undervisningen vilken rektor din skola har? Har du som rektor fått ett genomslag i undervisningen? Syns din pedagogiska vision hos lärare och elever? Jag kom att fundera på dessa frågor när jag så smått börjar tänka på några föreläsningar jag ska hålla senare i vår om rektors ledarskap i den digitaliserade skolan. Vad skulle kunna vara generellt i ett ledarskap? Jag tror också att en annan generell sak är att man som rektor bör synas. När vi talar om den digitaliserade skolan så talar vi egentligen inte om något annat än om den vanliga skolan. När jag frågat runt vad Digitalt ledarskap betyder för olika personer kommer ALLTID några saker upp. Kanske är det så enkelt? Att föregå med gott exempel Det är ju inte så svårt egentligen. Att du sedan som ledare spelar en avgörande roll i ditt sätt att agera för att få andra att agera liknande har du antagligen redan förstått. Sprid god praktik Detta är lite svårare. Dessutom så måste du ju bottna i din egen vision. Edward

”Många inser inte vikten av digitalisering” Tillsammans med Peter Parnes, professor vid Luleå tekniska universitet, föreläste Agneta Hedenström under SETT-dagarna. Rubriken på föreläsningen var ”Luleåmodellen – modell för att öka lärarnas digitala kompetens”. Det var en föreläsning som tog upp många olika ämnen, alltifrån exempel på aktiviteter som anordnats i Luleå och vilka kompetenser framtiden elever och lärare behöver för att möta de digitala utmaningarna till ”datalogiskt tänkande”, ”skaparkultur” och hur digitalisering på riktigt ska nå alla skolor. I föreläsningens presentation ställdes frågan: Hur väcker man rektorers och lärares intresse för digitalisering i skolan? Behöver man verkligen väcka intresse? – Ja. Skolan ska spegla ett det digitala samhälle vi lever i, menar hon. – För mig är det en demokratifråga. Vid föreläsningen tog de båda föreläsarna upp att digitalisering i skolan inte sällan stannar vid att kommunerna satsar på en-till-en. – Det är jättevanligt.

Six ‘useless’ things foreign language teachers do Recasts Recasts are the most frequent form of feedback that teachers give students in the course of oral interactions. They consists of utterances by the teacher that repeat the student’s erroneous utterance but ‘fix’ the mistake(s) without changing the meaning in any way. Student: hier j’ai allé au cinéma Teacher: je suis allé au cinéma Recasts, according to research (e.g. As several studies have clearly shown, recasts do not really ‘work’ as they are not noticed most of the time. The main reason why recasts do not work is that when the learners’ Working Memory is interrupted in the middle of speech production by the correction, it will not rehearse that correction for the time necessary to commit it to long-term memory -because it will be concentrating on resuming the interrupted conversation flow. In view of the little surrender value of recasts in terms of acquisition, interrupting the students to correct them whilst they are talking may do more harm than good. Like this:

Läromedlen är dåliga och skolorna är inte likvärdiga - nu vill skolvärlden ha en it-strategi Plan med förhinder Utlovad strategi försvann Vården fick sin övergripande nationella it-strategi redan för tio år sedan. När det gäller skolan har en motsvarande strategi suttit långt inne. Först när de flesta kommuner och skolor nu har investerat i infrastruktur och datorer har behovet av en mer övergripande strategi blivit allt mer akut. Ett uppdrag som inte till fullo följde med över till Skolverket. Redan före valet skulle Skolverket ha fått uppdraget att ta fram en nationell it-strategi – det lovade dåvarande utbildningsministern Jan Björklund i en CS-intervju förra året. Läs mer: Nu är det bevisat - barnen blir bättre i skolan med surfplattor? Nationell likvärdighet Stora skillnader mellan skolor Varför efterfrågar då lärarfacken, skolledarfack, forskare, läromedelsförlag och många kommuner en övergripande strategi? Likvärdighet är nyckelordet som upprepas av alla som CS talar med. Varför har då politikerna inte beslutat om en nationell strategi redan? Fakta

Regeringen presenterar Skolkommissionen Pressmeddelande 9 april 2015 Utbildningsdepartementet En Skolkommission som ska lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan presenteras idag av utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. Förslagen ska bland annat utgå från OECD:s slutgiltiga rekommendationer från den tematiska granskningen av svensk skola. - Professionen ska leda skolutveckling, inte ständigt anpassa sig efter nya politiska direktiv. Kommissionen består av 14 ledamöter från olika verksamhetsområden och leds av Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket. - Vi fullföljer det vi lovade efter Pisarapporten 2013. Kommissionen ska lämna förslag till nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden samt en tidplan för kommissionens fortsatta arbete ska redovisas senast den 11 januari 2016 för att slutredovisas senast den 13 januari 2017. Skolkommissionens ledamöter

Tekniken som tar över ditt arbete Teknikutvecklingen kan göra att hälften av alla jobb försvinner inom tjugo år. Nu diskuteras vad vi ska göra i stället. – När ni blir stora kommer hälften av er att ha jobb som inte finns i dag. Så hälsade en lärare sjuåringarna välkomna till första klass en hösttermin i slutet av 1960-talet. För dagens förstaklassare ser framtiden mycket dystrare ut. – Det blir smärtsamt. – Vi ser många väldigt konkreta exempel på hur automatiseringen gör att jobb försvinner. Googels självkörande bil. Om två år ska Volvo börja testköra 100 förarlösa bilar i Göteborg. – När de kommer ut på marknaden kommer det att gå fort. Samma sak händer i de flesta branscher. – Det är traditionella medelinkomstjobb som försvinner men också mer avancerade jobb, till exempel inom redovisning och ekonomi. På tisdag deltar hon i ett öppet seminarium på KTH där Gunnar Karlsson bjudit in humanister, samhällsvetare och ingenjörer för att diskutera automatiseringen och vad den kommer att leda till. Robothusdjur.

Related: