background preloader

Digital produktion

Facebook Twitter

Khanacademy. Multimodala delar missas i bedömning av text. Anna-Lena Godhe – Det som kommer fram i studien när det gäller bedömning är att andra uttryckssätt än talad och skriven text knappast bedöms alls.

Multimodala delar missas i bedömning av text

Det finns starka traditioner inom skolan att förlita sig på i synnerhet skrivet språk vid bedömning, säger Anna-Lena Godhe. Syftet med avhandlingsprojektet har varit att öka förståelsen om vad det innebär när elever på gymnasiet gör texter där flera olika uttryckssätt finns med, så kallade multimodala texter. Tvetydiga uppgifter – När fler och fler elever har tillgång till egna datorer i skolan så blir det också möjligt, och relativt enkelt, att skapa multimodala texter.

Hon menar att det finns en risk för att de uppgifter eleverna får blir tvetydiga eftersom eleverna å ena sidan uppmanas att använda sig av andra uttryckssätt, men å andra sidan så bedöms de knappt. Tekniken i sig räcker inte för att motivera. Creating Digital Multimodal Texts. With the introduction of the Australian Curriculum, there is an emphasis on the use of Multimodal Text in English.

Creating Digital Multimodal Texts

ICT offers a great range of tools to allow students to create digital multimodal texts, such as comics, animations, digital storytelling, video & audio, ebooks, poster & cover design and game design . What are multimodal texts? A text may be defined as multimodal when it combines two or more semiotic systems. There are five semiotic systems in total: 1. Multimodalt berättande inspirerar elever och lärare. Studiens syfte är att undersöka elevers meningsskapande i multimodala berättelser som skapats i estetiska lärprocesser samt lärarnas uppfattningar om estetiska lärprocesser och multimodalt berättande.

Multimodalt berättande inspirerar elever och lärare

Märtha Andersson har undersökt fyra kultur- och berättarprojekt som bedrivits i samarbete mellan olika grundskolor och Kulturskolan. Projekten riktade sig till förskoleklass och årskurs 1, samt årskurserna 2-3 och 4-5. Materialet utgörs av intervjuer och klassrumsobservationer. Med hjälp av olika uttrycksformer som dans, musik, sång och bild fick eleverna skapa muntliga eller skriftliga berättelser. 6 types of content every organization should create. You can certainly create killer blog posts or amazing articles as part of your content strategy.

6 types of content every organization should create

It's more efficient and effective in the long term (and often required for large organizations) to create various types of content for different platforms to address multiple audiences. Consider the following content types. If you're not creating them, you should be: 1. Lists Let's start with one of the most effective content types. How many times have you seen a BuzzFeed article in your Facebook or Twitter feed? Write About. Tekniken skakar om skrivandet. Illustration: Helena Davidsson Neppelberg Nio av tio gymnasieelever skriver alltid eller ofta uppgifter på datorn, ändå undervisar många lärare på samma sätt som förr.

Tekniken skakar om skrivandet

Det är något som måste problematiseras, menar Marie Nordmark, tidigare gymnasielärare som numera är lektor vid Örebro universitet. Hon har undersökt hur svenskundervisningen på gymnasiet påverkas av de digitala redskapen. – Det är skillnad på en hammare och en skiftnyckel. Precis som att penna och suddgummi är bra till vissa saker kan tangentbord och skärm vara bra till annat. Efter att ha studerat tre klasser under en termin kan hon se att hela skrivprocessen har förändrats. . – I det digitala skrivandet är själva skrivandet den mest omfattande delen, till skillnad från när elever skriver för hand där tidigare studier visat att större delen av arbetet har bestått av elevernas förberedelser.

I och med det menar Marie Nordmark att en ny, digital skrivprocess har uppstått som består av delarna skriver, sparar och skickar. En deckarhistoria med digitala verktyg. Mina åttor har läst olika typer av deckare, bland annat Man kan bara bli hängd en gång och Ridån går upp.

En deckarhistoria med digitala verktyg

Den senare blev de mycket fästa vid och gav dessutom ett bra diskussionsunderlag. Vanligtvis skriver eleverna egna deckare, men tiden är knapp så här i slutet av terminen. Istället för att skriva en hel och omfattande deckare, blev alternativet att gestalta sig själv som huvudperson i valfri deckargenre. Historien skulle berättas i en Thinglink. Ett exempel med aktiva länkar finns här. Välja karaktär: Pusseldeckarens smarta detektiv, en hårdkokt snut, en psykopat eller varför inte en mix av alla?

För att skapa en interaktiv deckarhistoria behöver du: En selfie och googlade bilder.Alfafunktionen i Pages. 9 Collaborative Projects. UnPlugged. The free app is iOS or Android compatible Explore a Channel of Examples Black-eyed Susans (Rudbeckia hirta) are native to North America and one of the most popular wildflowers grown.

UnPlugged

My shed door has triangles! My watering can looks like an oval from above. The truck tires are circles! The bees' nest has hexagons. The patio pavers are rectangles. The tiles on the patio table are squares! Our security sign is an octagon! Ostrich fern are a native species. Common yarrow...note the leaves to help identify this one. UnPlugged Poster. Digital Storytelling. Office Sway - Create and share amazing stories, presentations, and more. Att blogga med elever. Bloggtorka – jo tack!

Att blogga med elever

Tur att det då tillslut slog ner ett korn av inspiration i form av kritik av användandet av bloggar i undervisningen som gjorde att jag bara var tvungen att sätta mig vid datorn och ge min syn på saken. För er som har följt mitt bloggande här så är ju mitt projekt ”Hjälten och jag” ingen nyhet och ni vet vilka positiva spinnoffer det har fått. Både i direkt i mitt klassrum men även i kollegiet på min egen skola där nya bloggprojekt har fötts, och inte bara i svenskämnet, samt att ”Hjälten och jag” har fått spridning bland andra klasser ute i landet. Superkul!