background preloader

Digital kompetens

Facebook Twitter

EUSurvey - Survey. The DigCompEdu framework distinguishes six different areas with a total of 23 competences.

EUSurvey - Survey

The aim of this survey is to define competence levels for all of these 23 competences. These levels will then be used to develop a tool which allows teachers to self-assess their digital competence. To do this, we ask you to consider a series of statements. Please think of teachers in general secondary education as the main target group and tell us for each statement, which competence level it illustrates.

You can also tell us if you think that a given statement is irrelevant or add statements that you believe should be included. The following competence levels are proposed: Newcomers (A1) have had very little contact with digital tools. Explorers (A2) have started using digital tools without, however, following a comprehensive or consistent approach. Enthusiasts (B1) experiment with digital tools for a range of purposes, trying to understand which digital strategies work best in which contexts.

Möjliga vägar och viktiga mål för skolans digitalisering – Omvärldsbloggen. Ifous har under tre år drivit FoU-programmet Digitalisering i skolan tillsammans med sju kommuner och en stadsdel.

Möjliga vägar och viktiga mål för skolans digitalisering – Omvärldsbloggen

Programmet avslutades vid årsskiftet, och igår arrangerade Ifous och SKL en heldag kring temat. Förmiddagen ägnades åt kommunernas insikter och erfarenheter. Under eftermiddagen tog man upp skolans digitalisering ur ett nationellt perspektiv. I det här inlägget tar jag upp eftermiddagens seminarium, som även streamades på webben. Erik Nilsson, statssekreterare åt gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, gav en inblick i det pågående arbete med nationella strategier för skolans digitalisering. Det har skett en mognad i diskussionerna kring skolans digitalisering under de allra senaste åren, konstaterade Erik Nilsson. En uppdatering av skolans styrdokument är i full gång. Tanken är att kurs- och läroplaner ska revideras med jämna mellanrum, för att få en bättre anpassning till den pågående samhällsutvecklingen. Perspektiv på programmering – Omvärldsbloggen. Undervisning i programmering är en av de tydligaste trenderna i Europas skolsystem, liksom i många andra delar av världen.

Perspektiv på programmering – Omvärldsbloggen

Det framgår tydligt i Europeiska Skoldatanätets rapport Computing Our Future, som publicerades i oktober 2015. Programmering har länge varit ett ämne på gymnasiet i flera länder, men nu är det vanligt att införa undervisning i programmering redan på grundskolan. Dags att syna tekniken? »Digitala verktyg främjar undervisningen i engelska” utropar rubriken på Skolverkets sajt.

Dags att syna tekniken?

Det är dock något som skaver med detta, vilket vi får återkomma till. Svensk skolmarknad svämmar i dag över av digital hård- och mjukvara. Det är svårt att hitta någon övergripande statistik för omsättningen, men enligt vissa bedömare ligger den på en till två miljarder kronor per år. I Sollentuna kommun har 84 procent av den totala budgeten för läromedel de senaste åren gått till inköp av datorer. För att bara nämna ett exempel. Utveckla din digitala kompetens. Nu finns ny kompetensutveckling för dig som vill förbättra din undervisning med hjälp av digitala verktyg.

Utveckla din digitala kompetens

Skolverket har också tagit fram material för både lärare och skolbibliotekarier kring kritisk användning av nätet. – Vi vet att det finns en stor efterfrågan inom det här området. Därför hoppas vi nu att många tar chansen att stärka sin digitala kompetens tillsammans med sina kollegor, säger Helena Carlsson, chef för enheten för allmändidaktik på Skolverket. Alla ska ha möjlighet att utveckla en digital kompetens Skolverkets förslag till it-strategi utgår från visionen att alla barn och elever ska ha möjlighet att utveckla en digital kompetens. Förbättra den digitala kompetensen. Digital kompetens, programmering och datalogiskt tänkande.

26 October, 2016 - 16:25 Finland har en ny läroplan för grundskolan som betonar mångsidig kompetens och strävar efter att verksamhetskultur och undervisning ska bli mer undersökande, skapande och digital.

Digital kompetens, programmering och datalogiskt tänkande

På årets Makerdays gav Linda Mannila i sin keynote en inblick i vad läroplanen säger om digital kompetens och programmering samt hur man kan se på datalogiskt tänkande och programmering i skolan. Linda Mannila inledde med att berätta att Finlands läroplan för grundskolan - LP 2016 - bygger på ett kompetenshjul med sju generativa kompetenser som ska genomsyra undervisningen i alla ämnen och i alla årskurser. Dessa kompetenser är viktiga idag och kommer att fortsätta vara det under kommande år. Kompetenshjulet bygger vidare på EU:s åtta nyckelkompetenser. Bildkälla: LP 2016 - oph.fi En del är missnöjda med den pågående förändringen av den finska skolan, påpekade Linda Mannila. Inger Enkvists argument är till stor del felaktiga, hävdade Linda Mannila.

Kompetensutveckling inom digitalisiering. Besök nya Lärportalen – tre moduler ute!

Kompetensutveckling inom digitalisiering

Nu finns modulerna om kritisk användning av nätet, leda och lära i tekniktäta klassrum och digitalt berättande på Lärportalen. Gå till Lärportalen Därför ska du delta Du får ökad kunskap kring hur digitala verktyg stödjer lärande Möjlighet att pröva olika verktyg i undervisningen och diskutera resultatet med dina kollegor Du får arbeta med kritiska perspektiv till internetanvändning. Så ska elevernas digitala kompetens stärkas i skolan. Skolverket har nu tagit fram ett förslag för hur skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens ska tydliggöras i läroplanerna.

Så ska elevernas digitala kompetens stärkas i skolan

Detta för att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle. – Tanken med vårt förslag är att digital kompetens och programmering tydligare skrivs fram i kurs- och ämnesplaner och kopplas till det aktuella ämnet. Vi föreslår också ändringar i läroplanernas del 1 och 2 som rör alla ämnen och utbildningen som helhet, säger Ylva Rosing, undervisningsråd på Skolverket. Behov av kompetensutveckling Förslaget har till stor del mottagits positivt.

. – Vi vet att många i skolan behöver mer kompetensutveckling inom digitaliseringsområdet. Power Searching with Google – Inuti Sök på Google – Google.