background preloader

Värdegrund

Facebook Twitter

Dove campaign for real beauty (male version) Dove - Evolution Commercial (higher quality) Alla dramaövningar - från A till Ö. Vänskapslekar » LEKDATABASEN. Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande. Innan en grupp kan arbeta och lära tillsammans krävs att vi låter eleverna lära känna varandra och att vi ger tid till gruppstärkande övningar.

Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande

Trots att det kan kännas som att detta tar tid från viktig kunskapsinlärning, får du och klassen igen det när det senare genom att gruppen kan arbeta mer effektivt tillsammans. En oerhört viktig uppgift vi som lärare har är således att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet där varje elev får ta plats, vågar försöka och vågar misslyckas samt uppmuntrar sina klasskamrater att göra samma sak. Många strukturer som är bra för kunskapsdelning och fördjupning av förståelse kan också vara fantastiskt bra att använda just för att jobba ihop en grupp och skapa detta klassrumsklimat vi eftersträvar – vare sig det är en nyskapad grupp eller en grupp som inte riktigt fått till det. Namnlekar Det finns mängder av olika sätt att lära varandras namn på.

Sitt i en ring. Hitta likheter Sitt i en ring. Mina ord, dina ord Hitta en kompis. Iceberg. Samarbetsovningar. WWW new chapter. Growthmindset. Steg 1 · Tillåtande klassrumsklimat » Retorik i skolan. Enligt Quintilianus ska barnet få beröm och uppmuntran.

Steg 1 · Tillåtande klassrumsklimat » Retorik i skolan

Det får eleverna i den här övningen, som går ut på att stärka deras självkänsla. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Arbetsmodell: En förutsättning för att lyckas väl med övningen ”Du är bra” är, att eleverna känner till många adjektiv som anger positiva egenskaper. Brainstorma tillsammans fram så många sådana… Uppmärksamma eleverna på, att vid ett klassråd tränar man på att framföra sin åsikt och argumentera för den. Det gäller att kunna argumentera för att finna gehör och få sin vilja igenom och att också få andra att respektera ens åsikter.

Statens medieråd - Barn, unga och medier. MIK för mig - digital utbildning - Barn, unga och medier. Kid President Is Over It! Så går det till – Trygg på nätet. Nätpratsläxan består av tre delar; två lektioner och en läxa som barnet ger sin förälder eller annan vuxen.

Så går det till – Trygg på nätet

Lektionerna leds enkelt av läraren med hjälp av två korta och roliga presentationer. Det finns även utkast på infomejl till föräldrarna i klassen som kan skickas ut innan och efter Nätpratsläxan. Psst! Missa inte ”presentatörens anteckningar” under varje slide i presentationerna. Konkreta tips för hur skolor kan minska näthat! 34 procent av 13–16-åringar känner någon som råkat ut för elakheter på nätet*.

Konkreta tips för hur skolor kan minska näthat!

Hur bemöter vi varandra i sociala medier? Hur är tonen i onlinespelen? Vad är okej och vad är inte okej? Break the norm second edition 2009. John Lennon's "Imagine," Made Into A Comic Strip. Start - Machofabriken. Better Internet for Kids - MIL for me. Bully - UR Skola. A Guide to the Film BULLY. The BULLY Project. The Bully Project [Full Documentary] Säker på nätet. Start. Elevmaterial Nohate. Lararmaterial Nohate. Källkritik: Fejkade sidor. Digital Literacy and Citizenship Curriculum – Know your web – Good to Know – Google.

At Google we believe in the power of education and the promise of technology to improve the lives of students and educators -- leading the way for a new generation of learning in the classroom and beyond.

Digital Literacy and Citizenship Curriculum – Know your web – Good to Know – Google

But no matter what subject you teach, it is important for your students to know how to think critically and evaluate online sources, understand how to protect themselves from online threats from bullies to scammers, and to think before they share and be good digital citizens. Google has partnered with child safety experts at iKeepSafe, and also worked with educators themselves to develop lessons that will work in the classroom, are appropriate for kids, and incorporate some of the best advice and tips that Google's security team has to offer. Class 1: Become an Online Sleuth In this class, students will identify guidelines for evaluating the credibility of content online. We are always looking to improve these classes. Kate Winslet and the little Australian anti-bullying film that took on the world. When one of Australian writer-director Galvin Scott Davis’ little boys was bullied he wanted to comfort him by reading him a book about overcoming bullies.

Kate Winslet and the little Australian anti-bullying film that took on the world

But when he searched the well-stocked bookshelf in his bedroom, he couldn’t find one. So he turned to his own imagination and made up a story. “My middle boy was acting quiet and I found out that he’d been bullied. It wasn’t a bad case of bullying but it was enough to make him lose his confidence,” Davis told Guardian Australia from Los Angeles where he is on a promotional tour for his short film Daisy Chain. Daisy Chain - Animated Film narrated by Kate Winslet. #Nätprat - Trygg på nätet. Till nätpratskorten Den här guiden hjälper dig som vuxen att på ett bra sätt prata om nätet med dina barn och bli mer delaktig i deras digitala vardag.

#Nätprat - Trygg på nätet

Guiden är framtagen av Telenor och Bredbandsbolaget i samarbete med organisationen Surfa Lugnt. Den baseras på tips, råd och statistik från bland annat Surfa Lugnt, Sverok, Röda Korset, Rädda barnen, och Statens Medieråd. Lärarhandledning. Användning i skolan Du kan använda tankesatt.se i din undervisning.

Lärarhandledning

Du kan säkert hitta ingångar till diskussioner om datorspelsberoendel i svenska, samhällskunskap eller idrott och hälsa. Mer troligt är att du tar upp frågan på mentorstiden, temadagen eller föräldramötet. Eller varför inte i en diskussion i kollegiet? Syfte Tanken är att ungdomarna ska ta del av innehållet på tankesatt.se, reflektera och komma till insikt genom att läsa vad andra i samma situation skriver. Nedan följer några exempel på hur du kan använda tankesatt.se i din undervisning. Länkar och läromaterial - Surfa Lugnt.

På denna sida samlar vi länkar till information för såväl föräldrar som lärare.

Länkar och läromaterial - Surfa Lugnt

Materialet kommer både från Surfa Lugnt och andra organisationer. Kränkt.se - Start. Våld & kränkningar. Alla har nog känt sig dåligt eller orättvist behandlade någon gång, eller sett någon annan bli det.

Våld & kränkningar

Du har rätt att slippa våld och kränkningar, men om du råkar ut för det finns hjälp att få. Det finns en massa olika sätt att reagera på när man blir illa behandlad. Man kan bli arg, rädd, ledsen eller osäker. Våld och kränkningar är allvarliga sätt att bli dåligt behandlad på. Ändå händer det att man tänker att det som man själv råkat ut för egentligen inte är så allvarligt eller att det är ens eget fel. Det kan vara bra att prata om och beskriva det som man själv eller någon annan har varit med om. Internetguider. Resources - UK films - Let's fight it together. 25 nätregler du måste kunna. Illustrationer: Gustav Dejert/Woo Får man retweeta beröm? Ska man gilla allt på Instagram?

Hur avslutar man ett mail? King reder ut vad etiketten egentligen säger när du rör dig socialt på nätet. 1. En vanligt förekommande funktion i gränssnittet på mejlklienter är möjligheten att, om ämnesraden inte befinnes tillräcklig, poängtera innehållets vikt och/eller brådskande natur genom att förse mejlet med en för ändamålet anpassad ikon, varpå det dyker upp i mottagarens inkorg försedd med liten röd vimpel, dubbla utropstecken, en stjärna eller dylikt. 2. Går det an att retweeta komplimanger och beröm från andra? 3. Att uttrycka sig i skrift är både svårt och tidskrävande, och många brinner för annat än språkvård och formuleringskonst. Home. Hem - Statens medieråd. SÄKERONLINE. No Hate Speech Movement.

MIK-rummet. Publicering på internet - Vad får man lägga ut på webben? Du är här:Hem → Lagar & regler → Personuppgiftslagen → Publicering på internet Vad får man lägga ut på webben? I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man publicerar personuppgifter på webbplatser, bloggar och liknande.

Man får inte kränka andra människor Om personuppgifter publiceras i en löpande text på internet, till exempel i en blogg, är publiceringen i princip tillåten så länge man inte kränker den som personuppgifterna handlar om. Det är inte möjligt att generellt slå fast vad som är en kränkning av den personliga integriteten utan man måste göra en bedömning i varje enskilt fall och väga in samtliga omständigheter. Digital Compass. Schyssta stjarnor. Lektionsbank. Droger och dilemman. Justitia: Internettrakasserier.