background preloader

Värdegrund

Facebook Twitter

Älska mig – Värdegrundsarbete – Lektioner. Every teenager NEEDS to hear this! (2019) Guider – Näthatshjälpen. Vbn lararhandledning. Maria Duva handbok för nätföräldrar (1) Team Building Activities - Ultimate Camp Resource. Jessica's wish - a poem for Safer Internet Day 2016. Eng globe low. Barnkonventionen på olika språk - Barnombudsmannen. 252323 bk affisch ineko engelska. Dove campaign for real beauty (male version)

Alla dramaövningar - från A till Ö. Vänskapslekar » LEKDATABASEN. Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande. Innan en grupp kan arbeta och lära tillsammans krävs att vi låter eleverna lära känna varandra och att vi ger tid till gruppstärkande övningar.

Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande

Trots att det kan kännas som att detta tar tid från viktig kunskapsinlärning, får du och klassen igen det när det senare genom att gruppen kan arbeta mer effektivt tillsammans. En oerhört viktig uppgift vi som lärare har är således att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet där varje elev får ta plats, vågar försöka och vågar misslyckas samt uppmuntrar sina klasskamrater att göra samma sak. Många strukturer som är bra för kunskapsdelning och fördjupning av förståelse kan också vara fantastiskt bra att använda just för att jobba ihop en grupp och skapa detta klassrumsklimat vi eftersträvar – vare sig det är en nyskapad grupp eller en grupp som inte riktigt fått till det.

Namnlekar Det finns mängder av olika sätt att lära varandras namn på. Sitt i en ring. Hitta likheter Sitt i en ring. Iceberg. Samarbetsovningar. WWW new chapter. Growthmindset. Steg 1 · Tillåtande klassrumsklimat » Retorik i skolan. Enligt Quintilianus ska barnet få beröm och uppmuntran.

Steg 1 · Tillåtande klassrumsklimat » Retorik i skolan

Det får eleverna i den här övningen, som går ut på att stärka deras självkänsla. Gruppstorlek: Hela klassen/gruppen Arbetsmodell: En förutsättning för att lyckas väl med övningen ”Du är bra” är, att eleverna känner till många adjektiv som anger positiva egenskaper. Brainstorma tillsammans fram så många sådana… Uppmärksamma eleverna på, att vid ett klassråd tränar man på att framföra sin åsikt och argumentera för den. Det gäller att kunna argumentera för att finna gehör och få sin vilja igenom och att också få andra att respektera ens åsikter. Statens medieråd - Barn, unga och medier. MIK för mig - digital utbildning - Barn, unga och medier. Kid President Is Over It! Så går det till – Trygg på nätet. Nätpratsläxan består av tre delar; två lektioner och en läxa som barnet ger sin förälder eller annan vuxen.

Så går det till – Trygg på nätet

Lektionerna leds enkelt av läraren med hjälp av två korta och roliga presentationer. Det finns även utkast på infomejl till föräldrarna i klassen som kan skickas ut innan och efter Nätpratsläxan. Psst! Missa inte ”presentatörens anteckningar” under varje slide i presentationerna. Konkreta tips för hur skolor kan minska näthat! 34 procent av 13–16-åringar känner någon som råkat ut för elakheter på nätet*.

Konkreta tips för hur skolor kan minska näthat!

Hur bemöter vi varandra i sociala medier? Hur är tonen i onlinespelen? Vad är okej och vad är inte okej? Break the norm second edition 2009. John Lennon's "Imagine," Made Into A Comic Strip. Start - Machofabriken. Better Internet for Kids - MIL for me. Bully - UR Skola. A Guide to the Film BULLY. The BULLY Project. Säker på nätet. Start. Elevmaterial Nohate.

Lararmaterial Nohate. No Hate Speech Movement. Källkritik: Fejkade sidor. Kate Winslet and the little Australian anti-bullying film that took on the world. When one of Australian writer-director Galvin Scott Davis’ little boys was bullied he wanted to comfort him by reading him a book about overcoming bullies.

Kate Winslet and the little Australian anti-bullying film that took on the world

But when he searched the well-stocked bookshelf in his bedroom, he couldn’t find one. So he turned to his own imagination and made up a story. “My middle boy was acting quiet and I found out that he’d been bullied. It wasn’t a bad case of bullying but it was enough to make him lose his confidence,” Davis told Guardian Australia from Los Angeles where he is on a promotional tour for his short film Daisy Chain. “So I sat down and told him a bedtime story off the cuff. Daisy Chain - Animated Film narrated by Kate Winslet.

#Nätprat - Trygg på nätet. Till nätpratskorten Den här guiden hjälper dig som vuxen att på ett bra sätt prata om nätet med dina barn och bli mer delaktig i deras digitala vardag.

#Nätprat - Trygg på nätet

Guiden är framtagen av Telenor och Bredbandsbolaget i samarbete med organisationen Surfa Lugnt. Den baseras på tips, råd och statistik från bland annat Surfa Lugnt, Sverok, Röda Korset, Rädda barnen, och Statens Medieråd. Du kan också ta hjälp av vår Infobank, där du kan lära dig mer om barns vardag på nätet och olika sociala kanaler. Lärarhandledning. Användning i skolan Du kan använda tankesatt.se i din undervisning.

Lärarhandledning

Du kan säkert hitta ingångar till diskussioner om datorspelsberoendel i svenska, samhällskunskap eller idrott och hälsa. Mer troligt är att du tar upp frågan på mentorstiden, temadagen eller föräldramötet. Länkar och läromaterial - Surfa Lugnt. På denna sida samlar vi länkar till information för såväl föräldrar som lärare.

Länkar och läromaterial - Surfa Lugnt

Materialet kommer både från Surfa Lugnt och andra organisationer. Uppdaterat material för användning i skolan För vem: Skolan Vem ligger bakom: Surfa Lugnt Här finns material för fri användning i skolan. Materialet är framtaget av Surfa Lugnts experter. Ett föreläsningsmaterial vuxna till vuxna:Presentation (Powerpoint)Talmanus (Pdf) Ett förslag till lektion och samtalsguide vuxna och unga:Presentation (Powerpoint)Talmanus (Pdf) Kränkt.se - Start.

Våld & kränkningar. Alla har nog känt sig dåligt eller orättvist behandlade någon gång, eller sett någon annan bli det.

Våld & kränkningar

Du har rätt att slippa våld och kränkningar, men om du råkar ut för det finns hjälp att få. Det finns en massa olika sätt att reagera på när man blir illa behandlad. Man kan bli arg, rädd, ledsen eller osäker. Våld och kränkningar är allvarliga sätt att bli dåligt behandlad på. Ändå händer det att man tänker att det som man själv råkat ut för egentligen inte är så allvarligt eller att det är ens eget fel.

Det kan vara bra att prata om och beskriva det som man själv eller någon annan har varit med om. Internetguider. Resources - UK films - Let's fight it together. 25 nätregler du måste kunna. Illustrationer: Gustav Dejert/Woo Får man retweeta beröm?

25 nätregler du måste kunna

Ska man gilla allt på Instagram? Hur avslutar man ett mail? King reder ut vad etiketten egentligen säger när du rör dig socialt på nätet. 1. En vanligt förekommande funktion i gränssnittet på mejlklienter är möjligheten att, om ämnesraden inte befinnes tillräcklig, poängtera innehållets vikt och/eller brådskande natur genom att förse mejlet med en för ändamålet anpassad ikon, varpå det dyker upp i mottagarens inkorg försedd med liten röd vimpel, dubbla utropstecken, en stjärna eller dylikt. 2. Går det an att retweeta komplimanger och beröm från andra? 3. Att uttrycka sig i skrift är både svårt och tidskrävande, och många brinner för annat än språkvård och formuleringskonst. 4. 5.

Våra digitala fotspår är lätta att följa och att registrera, ett faktum som varit vida omdebatterat under det senaste decenniet även om folklig konsensus tycks vara en kollektiv axelryckning. 6. Home. Hem - Statens medieråd. SÄKERONLINE. MIK-rummet. Publicering på internet - Vad får man lägga ut på webben? Du är här:Hem → Lagar & regler → Personuppgiftslagen → Publicering på internet Vad får man lägga ut på webben? I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man publicerar personuppgifter på webbplatser, bloggar och liknande.

Digital Compass. Schyssta stjarnor. Lektionsbank. Droger och dilemman. Justitia: Internettrakasserier.