background preloader

Världskoll - Koll på läget i världen

Världskoll - Koll på läget i världen

http://varldskoll.se/wp/

Related:  värdegrundGeografiSO

Flykten från Mosul. Kapitel 1 - Min barndom. Irankriget och Kuwaitkriget. ”Flyganfallen kom så ofta att vi till slut flyttade ner i källaren. Vi hade en liten gasplatta och levande ljus. Jag grät och saknade min skola.” Denna berättelse är historien om Omar (fingerat namn), så som han berättat den för sin vän, författaren Fredrik Lång, som tecknat ned hans berättelse. Japaner vill inte ha sex Foto: AP Konservativa Japan är det land som lär ha den minst tillfredsställda befolkningen. I en undersökning sade sig endast 15 procent av japanerna vara nöjda med sitt sexliv och 45 procent av kvinnorna uppgav att de var ointresserade av – eller till och med avskydde – sex. Min tidslinje - Lektionsbanken.se - Lärare inspirerar lärare Syfte Eleverna får lära sig vad en tidslinje är och man kan fortsätta diskutera kring tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. Läraren reflekterar Det här är en trevlig uppgift, som jag använt mig av i många klasser.

Historia - vad var det nu vi läste om sist? Nu är det dags att jobba vidare med historia och det här ska vi göra lektionen måndagen den 1/12. Det är ett bra tag sedan nu och det behövs nog friska upp minnet lite. Det ska ni få göra tillsammans genom att se filmer, läsa inlägg här på bloggen och läsa era kommentarer på inläggen. När ni gör det ska ni samla information på en tankekarta som vi sedan kommer att jobba vidare med. Dagens uppdrag på lektionen är: 1. Öjaby skolbibliotek - Fröken Europa Sexan läser boken Fröken Europa av Kerstin Gavander tillsammans. I boken besöker en klass en rad europeiska länder. Här finns mer information att hitta kring de länder som besöks i boken och de händelser, platser och personer som nämns i samband med respektive land. Sammanfattningar samt förslag på diskussionsfrågor.Författarens hemsidaOm författaren på Barnens bibliotekFörlagets diskussionsfrågor till boken (pdf)Klicka på rubriken för att komma till sidan med Europa-material.

Läraren har kommit på en fantastisk metod för att lära eleverna om mobbning. Alla borde läsa detta! Att barn mobbas och mobbar är tyvärr ingen ovanlighet. Ofta är de själva för små för att förstå varför det sker och vad det kan leda till. Den här läraren har kommit på en smart sätt att få sina elever att inse hur mycket skada mobbning gör. facebook/relax kids tamworth Afrikas befolkning fördubblas till 2050 Enligt FN:s senaste befolknings­prognos kommer världens befolk­ning att fort­sätta öka. Men hur mycket den kommer att öka är osäkert och beror till stor del på hur frukt­sam­heten, antalet barn som föds per kvinna, föränd­ras i fram­tiden. Sedan 1950 har frukt­sam­heten i världen sjunkit från i genom­snitt 5 barn per kvinna till 2,5 kring år 2010. FN visar i sin prognos hur världens befolkning förändras utifrån tre olika antag­anden om frukt­samhet. I medel­alterna­tivet sjunker frukt­sam­heten i världen från 2,5 barn per kvinna till 2,2 kring år 2050. De utgår då från att frukt­sam­heten kommer att sjunka i de länder där barna­föd­andet fort­farande är högt, medan den kommer att öka något i flera av de länder som idag har ett lågt barna­födande.

Forntidsresan Att uppmärksamma förmågor och strategier i de yngre åldrarna Här beskriver jag ett tema kring forntiden som jag genomförde senaste termin i åk 3. Syftet med att publicera Forntidsresan här är att inspirera andra till att uppmärksamma förmågorna och läs- och skrivstrategierna i alla ämnen. Forntidsresan kan förhoppningsvis ge idéer till teman även inom andra ämnesområden där förmågorna presenteras en i taget i de lägre årskurserna. Tack till elever och kolleger vid Bryngelstorpskolan för ett fint samarbete! Världens 15 största länder Publicerad 25 augusti 2012 i Människan Vilket land på jorden är egentligen störst till ytan? Ett land är ett geografiskt område med en självständig politisk styrning. Exempelvis är Sverige ett land medan landskapet Uppland, som delvis styrs av Sveriges riksdag, inte är det.

Sverige, en introduktion för mellanstadiet (SO/Geografi) Läxhjälpsfilm (2:25 min) för mellanstadiet om Sveriges geografi. Filmen är gjord av Studi.se. Sverige är ett stort och avlångt land. Ena änden ligger nära Nordpolen, där är det vinter och kallt länge. Andra änden ligger nära Danmark. Eftersom landet är långt ser naturen olika ut. Att kämpa med eller mot varandra Morsan och Mini skall måla. Men morsan har glömt var hon lagt målarfärgerna. När de hittar färgerna har de torkat in. Sen visar det sig att de har slut på ritpapper.

Related: