background preloader

Film i skolan

Film i skolan
Related:  Arbeta med film i skolan

las_en_film_manual_webben_komp short stories at east of the web A game of Scrabble has serious consequences. - Length: 4 pages - Age Rating: PG - Genre: Crime, Humor A semi-barbaric king devises a semi-barabaric (but entirely fair) method of criminal trial involving two doors, a beautiful lady and a very hungry tiger. - Length: 7 pages - Genre: Fiction, Humor I need air... - Length: 28 pages - Genre: Fiction “What is it?” - Length: 6 pages - Age Rating: U - Genre: Oscar watched his housemate Philippa’s fingers move in staccato beats over the keys, each note prodded from the piano like a confession. - Length: 17 pages When Max was killed and buried and a shallow grave, he thought his troubles would be over. - Length: 45 pages - Genre: Humor My first great love was Seraina Gadient, the flower girl, as we called her then. - Length: 40 pages - Genre: Horror A comedy about an unlikely correspondence. - Length: 11 pages Growing old is cruel. - Length: 9 pages Albert peered out across the way.

30 mars: Klubb med filmsamtal i fokus In till filmriket Under hösten 2014 har flera filmklubbar startat upp i länet. Gemensamt för varje filmklubb är filmsamtalet. Efter varje filmvisning diskuteras filmens innehåll. Ungdomarna har även valt att spela in sina filmrecensioner och publicerat dessa på YouTube. Skapa genom enkla medel Vi har bjudit in projektledarna Kicki Rydemalm och Martin Klevegård för att berätta mer om hur vi kan jobba med film – både när vi tittar men också hur vi kan skapa våra egna filmrecensioner med enkla medel. Praktisk information När: 30 mars. Vi kommer att direktsända föreläsningen så att fler har möjlighet att ta del av innehållet. Länklista

Ny studier kan revolutionera forskning om inlärning Hjärnan byggs om varje gång vi lär oss nya saker. Och den byggs om på olika sätt hos olika personer, även vid dom tillfällen när exakt samma sak lärs ut på exakt samma sätt. Det visar forskning om inlärning av musik och språk. – Det finns så många barn som är frustrerade över att de misslyckas med att lära sig olika saker och troligen beror det på att den inlärning som fungerar för det ena barnet kansket inte fungerar för det andra, förklarar hjärnforskaren Robert Zatorre. Beror på hjärnans mönster Robert Zatorre är en av världens ledande hjärnforskare. – Vad som är intressant nu inom hjärnforskningen är att vi kan titta på mönster i hjärnan om hur inlärning fungerar, förklarar han. – Och vi kan se att vissa mönster är optimala för vissa typer av inlärning medan andra mönster passar bättre för annan typ av inlärning och det kan förstås få konsekvenser för hur män tänker om inlärning i framtiden. Individuell process Läraren Anne-Marie Körling har bloggat om skolan och inläring i många år.

Filmanalys-Allmn_11_mars_2009OB.pdf bildmanus-fr-kortfilm-komprimerad.pdf film i skolan | Film och program för förskola och skola Lermonstret Skapande skola | Filmcentrum Skapande skola syftar till att stärka samarbetet med kultur i skolan. Satsningen avser såväl offentliga som fristående skolor, för åk F-9. Stödet söks hos Kulturrådet en gång per år av skolans huvudman. Målet med Skapande skola är att elever ska få möjlighet att arbeta mer med kultur och ta del av olika kulturformer, möta professionella kulturutövare och själva få ägna sig åt kreativt skapande. Mer information om Skapande skola och hur man söker stödet finns på Kulturrådets hemsida; www.kulturradet.se. FilmCentrum distribuerar och samordnar filmarbeten till skolan, alltifrån film med olika temaingångar, besök av filmare eller filmpedagoger, till hela filmpaket anpassade för olika årskurser. Vi erbjuder filmverksamhet som är kvalitetsmärkt utifrån Skapande skolas kriterier. FilmCentrum kan också ge dig rådgivning kring hur du kan arbeta med film i skolan. Både i och utanför skolan finns ett ständigt växande informationssamhälle som barn och unga behöver redskap för att hantera.

Folkets Bio Filmpedagogerna – Vi sätter film och media i ett sammanhang

Related: