background preloader

Vulkan

Vulkan

http://www.ur.se/vulkan/

Geografi spel Geografi beskriver hur jordytan ser ut, förklarar varför den ser ut som den gör och sätter det i relation till hur människans aktivitet påverkar och påverkas av jorden. Träna detta i dessa geografispel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Geografi. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Lilla Aktuellt (Du har väl inte missat vår sändningstid? Kl 10 i svtplay - och kl 14.30 i Barnkanalen) Kriminella gäng I Sverige, precis som i alla världens länder, finns kriminella gäng. Bästa webbsidorna för historialektioner Rome Reborn "Rome Reborn är ett internationellt initiativ vars mål är att skapa digitala 3D-modeller som belyser den urbana utvecklingen i det antika Rom från den första bosättningen i den sena bronsåldern (ca 1000 f.Kr.) till avfolkning av staden i tidig medeltid (ca . 550)."I "Gallery" kan du se bl a filmer av Antikens Rom i 3D-format. Här är en av dem: Visste du att Världskulturmuseerna har skapat en egyptenwebb för barn?

Historia - vad var det nu vi läste om sist? Nu är det dags att jobba vidare med historia och det här ska vi göra lektionen måndagen den 1/12. Det är ett bra tag sedan nu och det behövs nog friska upp minnet lite. Det ska ni få göra tillsammans genom att se filmer, läsa inlägg här på bloggen och läsa era kommentarer på inläggen. När ni gör det ska ni samla information på en tankekarta som vi sedan kommer att jobba vidare med. Material Språkgemensamma resurser Grannspråk – lektionsförslag i danska och norska Materialet innehåller 40 lektionsförslag som alla behandlar danska eller norska. Huvuddelen av övningarna riktar sig till årskurs 4-9 men det finns även övningar för förskolan, årskurs 1-3 och gymnasieskolan. Alla övningar lämpar sig att arbeta med inom svenskämnet, flera passar också bra till ämnesintegrerade arbetspass mellan svenska och till exempel musik eller hem- och konsumentkunskap. (1-3, 4-6, 7-9, Gy) Grannspråk

Geografi Klicka på de olika delmomenten i geografi till vänster, för att komma till önskat område.Fler ämnesområden kommer att läggas in allt eftersom. Nedan hittar du dessutom lite roliga övningar i namngeografi och google earth. Namngeografi. Massor av olika interaktiva övningar. Allt från Sveriges län, till länder och huvudstäder, men också om världens största sjöar, bergskedjor mm. Miljömål - lärarhandledningar under skola De svenska miljömålen handlar om att skapa en utveckling som är miljömässigt hållbar på lång sikt. Att undervisa med koppling till olika miljömål är ett sätt att få in miljödelen i undervisningen om hållbar utveckling. Här hittar du lektionsupplägg om miljömålen; ett för varje miljökvalitetsmål och ett upplägg vardera för generationsmålet och själva miljömålssystemet. Klicka på bilden för respektive miljökvalitetsmål nedan, eller på länkar till höger och längst ned på sidan för att komma till lektionsuppläggen. Lektionsuppläggen innehåller bakgrundskunskap för läraren och visar kopplingen till skolans styrande dokument. Framför allt finns inspiration och idéer om hur eleverna själva kan gripa sig an miljöfrågorna, till exempel genom färdiga elevblad med olika uppgifter, diskussionsfrågor och annat som kan få fart på arbetet i klassrummet.

Världens 15 största länder Publicerad 25 augusti 2012 i Människan Vilket land på jorden är egentligen störst till ytan? Ett land är ett geografiskt område med en självständig politisk styrning. Exempelvis är Sverige ett land medan landskapet Uppland, som delvis styrs av Sveriges riksdag, inte är det. På samma sätt är Kina ett land men inte Tibet, om än ofrivilligt. Inte heller Grönland, som genom flera lagändringar blivit allt mer självständigt från Danmark, är tekniskt sett ett eget land. Nosa på nätet - presentationsmaterial Detta är en PPT-presentation för lärare om barns och ungas medievanor. Det ingår i paketet Nosa på nätet som riktar sig till förskoleklass och lågstadium. PPT-presentationen beskriver kort hur barn använder medier i olika åldrar och vad det är bra att känna till för att kunna hjälpa barn bli mediekunniga.

Using the Web to Take Virtual Field Trips By: Kennedy Schultz Helping kids learn about the world can be an exciting adventure for both adults and kids. When I teach about the chateaux of the Loire Valley in France or ancient Mayan sites in Mexico, I’m always looking for kid-friendly resources that can provide accurate information and engaging authentic pictures that hold the attention of little ones. Virtual Field Trips Filmarkivet Konungens af Siam landstigning vid Logårdstrappan Den första svenska filmen upptagen av fotograf Ernest Florman. Kung Oscar II välkomnar kung Chulalonkorn av Siam, nuvarande T...

Konstverk som källa Med konstens hjälp kan du studera stadens utveckling. Särskilt viktiga är de äldre konstverken, de som gjordes innan det fanns fotografier. Tillsammans med kartor, fotografier och föremål kan de berätta om Stockholms omvandling och hur den har inverkat på människors liv i staden. Världshaven, Om haven Om haven Du kanske har hört påståendet att människan vet mer om månen än havsdjupen. Det låter konstigt eftersom månen ändå är ute i rymden och haven runt omkring oss, men det är faktiskt sant. Haven täcker hela 7/10, 70-71%, av jordens yta. Det är en hel del att utforska.

Related: