background preloader

Div undervisning

Facebook Twitter

Segertrappa+svensk+C+.jpg (JPEG Image, 1600 × 1223 pixels) - Scaled (64%) Helt rätt bok! Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang i svenska. Malinsklipp Kunskapskraven - Förmågan Att Kommunicera i Skrift Hur? När? Varför? Förra veckans och nästa veckas förmåga v 4-5. Veckans förmåga. Värdegrundande förmåga – Att göra sitt bästa vid varje tillfälle Kommunikativ förmåga – Samtala, resonera och diskutera.

Veckans förmåga

Procedurförmågan – Veta skillnaden mellan fakta och åsikt. Vi tränar på en av analysförmågorna i klassen.Vi ska träna på att försöka se att det finns både dåliga och bra sätt med allt. Denna vecka jobbar vi lite extra med en av de värdegrundande förmågorna. Det är då inte en förmåga som vi bedömer men som är viktig för att klara av allt annat. Digital medborgare regler. Från kass till vass. Att-vara-vänlig.png (PNG Image, 453 × 427 pixels) Veckans förmåga. Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag. 2015-02-24 20.39.12.png. Grupp roller. Läsfisken. Läsning spelar roll. La sning för föräldrar. Bildstöd med Emojis. Åtgärdsbank - Umeå. Klassrumsstrategier. Det finns exempel på klassrumsstrategier som andra gjort tidigare, men jag tycker att det behövs en motsvarande med lite mer färg.

Klassrumsstrategier

Därför har jag gjort två olika layouter varav den ena i några olika färgkombinationer. Om du gillar dem får du använda dem fritt och sprida dem till kollegor. Klassrumsstrategier 1. Klassrumsstrategier 2. Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning.