background preloader

Math

Math
Related:  MATEMATIK

Målområde Matte Developmental Math This curriculum integrates multiple modes of learning to open the door to mathematical reasoning and critical thinking for a broad range of learners. The learning object architecture allows institutions, instructors and students to adapt the content to different program and learner requirements. This program includes nineteen units comprised of 57 lessons and 103 topics. Flexible modules address concepts and skills for Arithmetic, Beginning Algebra and Intermediate Algebra, including basic Geometry, Statistics and Trigonometry topics. Download a full Table of Contents. Arithmetic with Geometry and Statistics Topics Beginning Algebra Intermediate Algebra with Trigonometry Topics Bill and Melinda Gates FoundationSustaining Members of The NROC Network We extend our thanks to the students, instructors and administrators from the following institutions, who have participated in focus groups, early pilots*, or contributed subject matter expertise in the development of this project.

Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska. Tycker ditt barn att det är tråkigt att träna på multiplikationstabellen och de andra räknesätten? Här hittar du massor av roliga länkar, till övningar och roliga mattespel! Klicka nedan på den blåfärgade texten för att komma till önskat område. Du och ditt barn kommer inte att bli besvikna! Det finns även lite länkar till spel och övningar om klockan. Matematik - För de allra yngstaTiotal och entalMixade räknesättFör de lite äldre barnen Lär dig siffrorna med radioapan! Klicka på bilden för att höra vad siffrorna heter och för att lära dig hur de ser ut. Katten musen tiotusen Minisebran Klicka på bilden för att ladda hem Minisebran . Räkna 1-5 med ankor Klicka på bilden för att spela. Räkna 1-10 med ankor Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Smäll ballongerna i rätt ordningsföljd. Skjuta på ankor. Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Räkna hjärtan och skjut frukter Klicka på bilden för att spela. Ekorren Mult

Grand Prix Multiplication Grand Prix Multiplication Grand Prix Multiplication is a multi-player racing game that allows students from anywhere in the world to race one another while practicing their multiplication facts! Content: Multiplication facts to 12 Standards:3.OA.C.7: Fluently multiply and divide within 100 Players: 4 Arcademics Plus Achievements: Today's Top Scores Grand Prix Multiplication Arcademics provides free online educational games, free math games, free language arts games and more for students K-8.

LÄRARE Truls Matte och NO » MA-material Truls Matte och NO MA-material MatematikmatrisMatematikmatris för mellanstadiet – pdf Träna addition och subtraktion:Om att testa elever och WinnetkakortLilla additionstabellen WinnetkakortStora additionstabellen WinnetkakortLilla subtraktionstabellen WinnetkakortStora subtraktionstabellen Winnetkakort Träna multiplikation: Träna multiplikation informationLathund för att träna multiplikationWinnetkakort för att träna multiplikationTalserierFaktoriseraDelbarhetsregler och primtal LikamedDiskutera “=” med eleverna Träna decimaltal:addition med decimaltal MinnesträningBokstavs- och siffersmemory TangramTangrammallLänk till en tangramsajt: Tangrams.ca, Teacher Resources on Line – trol Pappersmallar Länk till en engelsksajt med gratis mallar: MathSphere Free Graph Paper Bloggar Länkar Truls Photography Photography Meta Truls Matte och NO is proudly powered by WordPress

Matematik spel Spel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Sortera på hur populär spelen är, hur nya de är eller efter namn. Multiplikation 0 av 45 nivåer klara • Siffror• Multiplikation• Huvudräkning Träna multiplikation med detta spel. Klockan 0 av 17 nivåer klara • Analoga klockan• Siffror Träna analog klocka. Minecraftmatte 0 av 6 nivåer klara • Multiplikation• Division• Subtraktion• Läsfrågor Räkna med Minecraft! Digitala klockan 0 av 12 nivåer klara • Digitala klockan• Siffror Träna den digital klockan med 24 timmar. Tal i bråkform 0 av 5 nivåer klara Här tränar du på tal i bråkform. Bråk - träna och jämför 0 av 4 nivåer klara • Bråk• Hälften• Fjärdedel Här kan du träna på bråk genom att känna igen t.ex. halvor, fjärdedelar och tredjedelar. Räkna pengar Addition Division

iPracticeMath -Math Practice for Kids Grade 1-12 Räkna med bråk - Fokus I ett slottslikt, ockrafärgat hus i en av de stora lummiga trädgårdarna i den fashionabla villastaden i Djursholm ligger världens äldsta matematiska forskningsinstitut. Det har fått sitt namn efter den man som donerade hem och bibliotek till Kungliga Vetenskapsakademien 1916. Gösta Mittag-Leffler var Sveriges första professor i matematik, och i dag, nästan 100 år senare, erbjuder institutet en eftertraktad forskningsmiljö för matematiker från hela världen. Men trots att Institut Mittag-Leffler sedan 1882 dessutom ger ut Acta Mathematica, som anses vara en av världens främsta matematiktidskrifter, är det ganska få svenskar som ens känner till dess existens. I en undersökning som Finansinspektionen låtit göra bland 1 300 vuxna svenskar mellan 18 och 80 år, framkom det exempelvis att framför allt de unga vuxna har bristfälliga kunskaper i matematik. För tio år sedan låg de svenska eleverna över medelvärdet i matematik i den internationella Pisa-undersökningen. Fakta | Matten får miljarder

Math Games - Fun 4 the Brain Printable Clock and Clock Worksheets for Math Printable Clock and Clock Worksheets for Math Print clock worksheets, blank clocks, and a teaching clock for your students. Printable Clock I recommend printing on card stock. Make a Teaching Clock Instructions are included on the file. Clock Worksheets, Beginners The two clock worksheets below are easy. Clock Worksheets, Blank Clocks Print blank clock worksheets for customized work. Clock Worksheets, Layout A What time is it? About Layout A: The worksheets in this group uses layout A. Wording - "What time is it? Layout A Printable Files Group 4 6 Hours1,2,3,4,5,63,4,5,6,7,85,6,7,8,9,107,8,9,10,11,129,10,11,12,1,211,12,1,2,3,4 Related: The Time in the Future or in the Past

This website is centered around tutorials on many different math topics. The tutorials would be great for helping students with homework or for an added assistance when teaching certain lessons. by reneejernigan Apr 22

Related: