background preloader

Konkret och kreativ NO

Konkret och kreativ NO
Related:  Matematik

Montessoriinspirerad matematik | på Hjärups skola Mattecentrum Multiplication Games ~ Learn Times Tables While You Move | Creekside Learning This post may contain affiliate links. We love to play math games around here and these multiplication games have been used over and over again in our house. I first shared the idea of Multiplication High Fives here, then decided to take it to the next level and create a downloadable multiplication chart and High Five template. This method has been so effective in getting math facts to stick for my kids. I hope you’ll find it useful as well. High Five Math Games use Whole Body Learning to engage the brain in understanding and retaining concepts paired with movement. How to Play Multiplication High Fives Download the multiplication chart and the High Fives template (below). Download the pdf file: Click here to download the pdf file: Multiplication High Fives packet. More fun math games using Whole Body Learning:

Matematik - välkommen — LukiMat På denna webbtjänst finns grundläggande information om lärande och inlärningssvårigheter i matematik. Matematik är en färdighet som utvecklas stegvis, både då barnet på egen hand utforskar och lär sig, och genom undervisning och övning. Matematiken består av en stor mängd olika kunskaper och färdigheter. På denna webbtjänst erbjuds forskningsbaserad information om barns kunskaper och färdigheter i matematik. Tyngdpunkten i innehållet är lagd på de färdigheter som utvecklas i förskolan fram till årskurs två. Innehållsförteckning för delen om matematik För föräldrar Avsnittet "För föräldrar" beskriver LukiMat-webbtjänstens innehåll kortfattat och med föräldrar som målgrupp. Utveckling av matematikfärdigheter beskrivs kort Inärningssvårigheter i matematik i ett nötskalBedömning av färdigheter och hur stöda inlärningen i daghem, skola och hem beskrivs kortInformation om lagstiftning och förfaranden kring undervisningen och stöd för inlärning Informationstjänsten Material Tal i farten. Texter

Sommarglassar och Lgr11 Sommarglassar! Hur mycket glass har ni i gruppen ätit tillsammans under sommarlovet? Detta var skolårets första matematiklektion och är ett exempel på FETA frågor. I kursplanen står: ”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,föra och följa matematiska resonemang, ochanvända matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” Så här gjorde vi: Två och två fick barnen börja tänka, från början märkte jag att de inte riktigt visste var de skulle börja…jag gick runt och lyssnade och fick snart höra: Men, hur långt är sommarlovet då?

Matteboken - Hem Hitta den gemensamma nämnaren Det står mindre bra till med svenska elevers bråkkunskaper. En av anledningarna är att bråkräkning tonats ner i skolan. Men det gäller att börja bygga upp begreppen redan i årskurs 1 och 2, anser Wiggo Kilborn. Han är före detta lektor vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet av lärarutbildning, forskning och utvärdering av elevers kunskaper i matematik. – Många elever förstår inte vad begreppen innebär och vad till exempel täljare och nämnare har för innebörd. På den tiden när han själv gick i realskolan så handlade det inte om att förstå matematiken utan att göra som läraren sa. I stället för att analysera problemet och diskutera lämpligare undervisningsmetoder valde man att tona ner bråkundervisningen. – I dagens skola vill vi att eleverna ska förstå. Under åren 2008–2012 var Wiggo Kilborn med och diagnostiserade omkring 30 000 elevers kunskaper om bland annat bråk och tal i decimalform. Han ser problem på flera nivåer. Det tredje problemet handlar om matematikdidaktik.

Go Geometry Step by Step from the Land of the Incas, Cuzco, Machu Picchu. High School, College, Online Geometry HERE’S HOW JAPANESES DO MULTIPLICATION… IT’S VERY BRILLIANT! - 77 News IT There are many ways to do multiplication and I don’t know how many we can know. In fact someone plays with mathematics by inventing new ways of doing multiplication. Someone says that this method is used by many people and that we have never seen it because it is a Japanese method. Everything is possible, in fact, what we are about to see will leave you speechless. This person does multiplication using the lines. Is it possible? About The Author ilnibbio

XtraMath Låt dem gissa – japansk metod ska lyfta matematiken i skolan | forskning.se – Nu vill jag försöka visa är att den här metoden inte är något som bara fungerar i Japan och i ett visst klassrum, utan att den fungerar i hela världen eftersom den är universell, säger Yukiko Asami-Johansson, forskare vid Högskolan i Gävle. Den japanska metoden handlar om att läraren noggrant väljer ut problem som passar in i undervisningen och redan vid planeringen förutser hur eleverna kommer att lösa dem. Låt dem gissaLäraren visar eleverna problemet men går själv inte igenom hur det går att lösa utan låter i stället eleverna börja fundera. Eleverna får gissa, först individuellt och sedan i grupp. – I den svenska modellen lyfts egentligen endast problemlösningsförmågan fram, säger Yukiko Asami-Johansson. – Från dag ett måste läraren gång på gång understryka: Det jag vill att ni ska göra är inte att svara rätt, utan att ni visar att ni tänker, Planeringen avgör Avgörande för att lyckas är att läraren planerar lektionerna moment för moment och skapar bra problem.

Dela upp tal | Montessoriinspirerad matematik Syftet med övningarna är att barnet ska bli säker på uppdelningen av talet 10. Övningar: ”Hur många är kvar” Låt 10 barn gå ut i korridoren. ”Tio kulor” Du har 10 kulor. ”Lyssna noga” Du har 10 kulor. Ställ frågan hur många kulor som ligger kvar på bordet. ”Ormen” Gör en orm av 10 ca 1 cm stora träkulor (ev i två färger 5+5). Hur många kulor finns i kistan om 3 kulor är utanför kistan? Bowling på skolgården Använd 10 petflaskor och en boll. Sjung ”Tiokamratvisan” Tiokamrat-visan Melodi ”Gubben noak” 2+8 med 3+7 är tio 4+6 är tio 5+5 hur ska det gå? Jo, tio även då! ”Vem är min tiokamrat?”. Barnen får ett nummer var (0-10). ”Tiokamrat-memory” Blanda 2 uppsättningar av 0-10 kort och lägg dem med baksidan upp på bordet. Den spelare som börjar vänder upp två kort. Drar spelaren två kort som inte är tiokamrater vänds dessa tillbaka. Den som har fått flest par har vunnit. Ekorren har tio nötter Spelarna får ett protokollen ask10 nötter Tiostress 1 Lägg ut en talrad från 0-10. Tiostress 2 Blanda korten väl.

Problemlösning Multiplikation/Area – I drömmarnas värld Jag har dragit igång ett skrivprojekt i klassen som jag kallar I drömmarnas värld. Eleverna har skrivit första kapitlet där de beskrivit huvudpersonen. Klicka på länken om du vill läsa mer. Idag har jag kopplat det med arbetet med multiplikation i matten. Sen var som ni ser uppgiften att räkna ut hur mycket golv och lister som de var tvungna att köpa till sitt rum. När de slutfört uppgifterna fick de måla molnen och känna efter hur målen känns. ”Fortsättning följer…” innebär att vi kommer fortsätta jobba med problemlösning kring vårt rum. Nästa lektion kommer vi kommer att titta på Matildas mattegåta om area för att repetera begreppet och följa upp våra tankar kring area.

Related: