background preloader

Matte

Facebook Twitter

Tangram och olika räknesätt – om-matematik. Digitala verktyg stärker svaga elever i matematik. KBT-baserade träningsprogram i matematik stärker svaga elever och hjälper dem att komma ifatt – utan större insats av läraren. Det visar Martin Hassler Hallstedt i sin studie om digitala verktyg i matematikundervisningen. Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag är utbildad psykolog i KBT (kognitiv beteendeterapi) och har ofta förundrats över varför KBT som metod till lärande inte används i skolan. Jag har tidigare utformat ett föräldrastödprogram (Komet) och ville fortsätta utforska KBT som metod i skolan. Vad handlar avhandlingen om? Förstå matematikens språk med språkstörning? Förstå matematikens språk med språkstörning?

Förstå matematikens språk med språkstörning?

-Hur gamla är dina syskon? Digitaliseringen är inte häftig – den är nödvändig. Jaha, nu har jag tröttnat lite igen på digitaliseringen av skolan.

Digitaliseringen är inte häftig – den är nödvändig

Jag blir lite matt av alla häftiga saker som görs. Det finns på tok för många häftiga lärare som gör häftiga saker med sina elever och som sen åker runt och skrämmer livet ur andra lärare som får för sig att digitaliseringen måste vara häftig. Jag tror inte på förändring – jag tror på förBÄTTRING Jag tror inte omdefiniering av lärandet – jag tror på att skapa helt okej förutsättningar för så många som möjligt, både elever och lärare. Vet du vad eleverna gör på dina matematiklektioner? Math Trainer - Multiplication. Get in some serious multiplication training.

Math Trainer - Multiplication

Train yourself to remember, not count. The cutoff time helps with this! Matematikbegrepp – skolansgladapussel. Matematikmaterialet. Språket väsentligt för att lära sig matematik. – Redan när jag jobbade som matematiklärare i åk 4-9 förvånades jag över hur ovana eleverna var att kommunicera vad de egentligen gjorde när de räknade olika uppgifter.

Språket väsentligt för att lära sig matematik

Särskilt tydligt blev det för elever som hade det svårare i skolan. Alla var också väldigt bundna av att räkna uppgifter för att komma framåt i matteboken. Math Worksheets at Math-Drills.com. Dynamically Created Math Worksheets. The Math Worksheet Site.com. Next = (Now + 1) / Last - GeoGebraBook. Magnus Bergwall. Matematik med dynamiskt mindset - Natur och Kultur. Oribi hjälper dig stava rätt! Lego Math Game {Greater Than or Less Than} We are definitely a Lego loving family.

Lego Math Game {Greater Than or Less Than}

On any given day our dining table is covered from end to end with R’s (4 yrs) latest creations. There are so many ways to play with Lego and we’ve been using it for lots of math and literacy games as well. When I created this Lego math game for R, I knew it would be a hit. R is a visual learner so this Lego game was perfect for his learning style. To set up our Lego math game I printed out the numbers 1 through 20 and cut them into individual pieces. R chose two numbers from the bowl. Next, he thought about which number was greater than the other, and positioned the greater than symbol appropriately. After he had made his prediction about which number was larger, R began building his Lego towers to see if he was correct. MattePortal - Matteträning med matematikportalen som eleverna älskar.

Tangram – lär dig känna igen geometriska figurer med detta gamla kinesiska pussel! – Bättre hälsa. Lär dig räkna till tio! 10 mattepyssel med både skriv- och räkneövningar – Bättre hälsa. Sannolikhetslära - en möjlighet till praktiska övningar - Nicklas Mörk. Nu i slutet av terminen arbetar jag med området sannolikhet och statistik i både åk 7 och 8.

Sannolikhetslära - en möjlighet till praktiska övningar - Nicklas Mörk

Det som är särskilt bra med innehållet är att det går att genomföra en hel del praktiska och laborativa moment som berör begrepp, metoder och olika uttrycksformer inom området. Det passar speciellt nu i slutet av terminen när eleverna, helt förståeligt, är ganska trötta. Förstå matematikens språk med språkstörning? Strategier för matematisk problemlösning - Kims matematik. Lära genom misstag och missuppfattningar - Nicklas Mörk. I åk 8 arbetade jag för någon vecka sedan med området potenser.

Lära genom misstag och missuppfattningar - Nicklas Mörk

I ett blogginlägg av Andrew Stadel från 2013 stötte jag på en intressant lektionsidé som jag bestämde mig att använda mig av. Själva idén är egentligen inte avancerad alls och kanske inte heller kan betraktas som något revolutionerande men min upplevelse är att begrepp/innehåll hamnade i fokus, att alla elever i klassen kunde ta sig an uppgiften på olika sätt och att elevernas olika missuppfattningar kunde lyftas upp till ytan och utredas gemensamt.

Själva uppgiften jag gav till eleverna var följande: Uppgiften är som synes indelad i tre delar där eleverna först skulle upptäcka felet, sedan rätta felet och till sist motivera sin egen lösning. Abakusen.se. Kasino lär oss talkamrater upp till 14, strategi, ramsräkna, talkompisar, begrepp m.m. Förbereder morgondagens mattelektion kring talet 14.

Kasino lär oss talkamrater upp till 14, strategi, ramsräkna, talkompisar, begrepp m.m.

Kortspel där ess räknas både som 1 och 14! Vi ska spela kortspelet Kasino. Fast vi börjar med en förenklas variant. Här kan ni se när jag och min dotter, 7 år, spelar. Vi förenklar reglerna lite genom att nu i början ”bara” räkna vem som har flest kort när spelet är slut. Kulturpedagogik.se. Förstå matematikens språk med språkstörning? Du kan påverka dina arbetsbörda! – Söders Matematikpedagoger Kungsbacka.

Är det något som lärare vill ha är det mer tid.

Du kan påverka dina arbetsbörda! – Söders Matematikpedagoger Kungsbacka

Tid till att planera, tid att efterarbeta lektioner, tid till att samarbeta, tid till reflektion och tid till eleverna. Som arbetsgivare är det frestande att tilldela lärare en 40-timmars arbetsvecka, då finns det mer tid. Problemet är löst. Multiplikation. Förförståelse: Eleven känner till att multiplikation är samma sak som upprepad addition.

Multiplikation

Arbetsgång: Eleven väljer en tabell och arbetar med uppgifterna i arbetsschemat nedan tills de kan tabellen. När tabellen är automatiserad målar de rutorna på avcheckningsstencilerna (synliggöra lärandet). Multiplikation synliggöra lärandet (word-dok) Albert. Bästa digitala mattesidorna. Matematik.fi Matematik.fi är en komplett, elektronisk lärobok i matematik för årskurs 7-9 i den grundläggande utbildningen.

Resurscenter för matematik webbmatte.se. Matematik på flera språk. Här pluggar du matematik! Med begrepp i matematiken. Kims matematik - Hem. Nu finns Matteboken.se på arabiska! How To Use Pokémon Go In Your Math Class - Tips4Teachers. As a culturally relevant and responsive educator, I feel a deep sense of obligation to write this next post: How to use Pokémon Go in your math class.

Kims matematik - Hem. Skolår 7 - Matteboken.se. Mattesmedjan. Multix är spelet för dig som vill lära dig multiplikationstabellen på ett enkelt och rofyllt sätt. Varför vänta? Spela Multix nu! Varför ska jag använda Multix? Att kunna multiplikationstabellen är både kul och nödvändigt, men det kan ofta vara svårt och krångligt att lära sig den ordentligt. Multix erbjuder mindre frustration. Matteplaneringar. I steg 3 kommer vi att jobba med tid, tabeller och diagram. Lärandemål Du ska kunna… olika enheter för tidräkna med tidskriva datum på olika sättkunna läsa av enkla tabellerkunna läsa av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram I steg 2 kommer vi att jobba med multiplikation och division. Räkna huvudräkning multiplikation och divisionFörklara hur multiplikation och division hör ihopMultiplicera med 10, 100 och 1000 I steg 1 kommer vi att jobba med addition och subtraktion.

Läsa och skriva heltal inom talområdet 0-10000 och känna till siffrornas värde​Pricka in tal på en tallinje och känna till begreppet avrundningRäkna addition och subtraktion med huvudräkning och uppställning Med James Nottinghams tankar från boken Utmanande undervisningen snurrande i huvudet började jag detta läsår med ny tjänst, ny skola och ny kommun. Gångertabellen på-5-veckor (1)pdf. Multiplikationstabellen. Att behärska multiplikationstabellerna är en basfärdighet som du behöver kunna. Beroende på HUR du vill öva så finns här ett antal verktyg: Spelmiljö: Matematik i samverkan med arbetslivet. Digitala självrättande matematikprov och uppgifter.

Matematik med alla sinnen med Numicon laborationslåda Engagerad i matematik Grundskola kampanj Kampanjer Liber. Numicon är en laborationslåda som hjälper barn att förstå tal, antal och talrelationer. Det är ett multisensoriskt material med en arbetsgång som har visat sig mycket framgångsrik för elever med speciella behov. Barnen upptäcker att siffror och tal inte förekommer slumpmässigt, utan att de är en del av ett högt organiserat system. Grafräknare.se - Din grafräknare online! Välkommen till Grafräknare.se OBS, grafräknaren visas inte just nu då din skärm är för liten. Den här sidan tillhandahåller en enkel grafritande räknare. Den är perfekt för ungdomar som har kommit till stadiet där man lär sig att läsa och rita funktioner. Math Drills på App Store. Livet i Mattelandet: Likheter och olikheter. Babakus är en app för personer med dyskalkyli. Babakus är den första appen i världen som är specialdesignad för dyskalkyliker.

Appen är både en träningsmetod och en räknare. Coolstuff. The Fibonacci Clock. Bamse siffror bild - S k p Google. Kikora.se. Mattias Danielsson. Mappia-visuella lärstrategier. My Favorite No. MattePortal - Matematikträning på nätet. Matteklubben. Jalusimetoden - Lexikon. Vi lyfter tillsammans. Y-boken 6,5 Cirkeldiagram. Så har du aldrig tidigare räknat division. Mattebubblan. Matteva. Matteverktyg - Ann-Louise Ljungblad - böcker(9789144086460)

Kunskapsmatrisen. EdQu - Digitala, adaptiva kunskapstest för skolan. Gångertabellen. Vad tränar vi på idag? En grupp har matte hela förmiddagen. Då brukar vi ha olika stationer där vi tränar på olika saker. Idag upptäcker vi multiplikationstabellen med hjälp av BeeBots. Vi programmerar BeeBoten att gå två steg, sätter BeeBoten på tallinjen på golvet och bokför de tal den hamnar på. Sedan programmerar vi den med tre steg. Och så vidare. På andra stationen räknar vi med papper och penna. På tredje stationen får vi öva på att se och bygga tredimensionellt. På fjärde och sista stationen arbetar vi med uppdrag i NOMP. Kartläggaren. MattePortal - Matematikträning på nätet. Organisation i klassrummet. Organisation av det individuella arbetet I skärminspelningen nedan, förklarar jag litet om hur jag har lagt upp elevens individuella arbete i matte. Se det som ett exempel!

Det finns många sätt att organisera individuellt arbete i matte, men försök alltid att sprida det som är svårt så mycket det går, genom att göra rutinuppgifter till något som barnen fixar själva. Om barnet inte ”fattar hur man ska göra”, så kanske det är boken som ställer till problem. Det gäller att skilja på matematiksvårigheter och mattebokssvårigheter. This Math Professor Pranked His Entire Class On April Fool's Day With This Epic Video. Lärportalen för matematik. WorksheetWorks.com. Common Core Sheets. Matematik på flera språk. Doodling in math: Spirals, Fibonacci, and being a plant. MattePortal - Matematikträning online. Numicon Träna mera Matematik Grundskola år F-3 Grundskola Liber.

Anders Österberg. Sweden Academy. Dalles Matte. Hantera kursplanering och dela resurser för undervisning. Matte På Tuben. 21 GIFs That Explain Mathematical Concepts. Förstå kunskapskraven: Att lösa problem och föra resonemang (matte) Mattfolk 1. Mathlandia - Få taluppfattning med utomjordingar. Mathematics in Movies. Matteappar för barn - en översikt. PROFESSOR ROCK. ModMath. Miniwhiteboards-vårt bästa köp! Räknetavla A4.