background preloader

Pluggkoden: Strategier för minnet

Pluggkoden: Strategier för minnet
TVFörstå kunskapskraven Att lösa problem och föra resonemang Ett av Skolverkets kunskapskrav i matematik för årskurs 9 förklaras: " Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt."

http://www.ur.se/Produkter/186787-Pluggkoden-Strategier-for-minnet

Klassrumsregler Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag.

The Big 5 Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren. Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Dessa skyltar ligger under The Big 5 och förmågorna uppe i menyn. Det har dock varit en del förvirring runt det då flera olika parat ihop förmåga och djur på olika sätt. Vi började väldigt snart att lägga till de värdegrundande förmågorna så de finns också med som en förmågeskylt. Det är inga förmågor som vi bedömer utan de finns hela tiden med i vårt tänk och i våra diskussioner i klassen. Människorättskämpar Övningar i mänskliga rättigheter för klassrummet. För årskurs 9 och gymnasiet. Människor runt om i världen riskerar sitt liv för att kämpa för demokrati och mänskliga rättigheter. Varje år tilldelas någon av dessa modiga människor Per Anger-priset, regeringens pris för mänskliga rättigheter. Det är instiftat för att uppmärksamma diplomat Per Angers insatser för att rädda judar under andra världskriget. I detta material får eleverna lära känna dessa människorättskämpar genom filmade skype-intervjuer där pristagarna talar från sina hem direkt till klassrummet.

Adam Simpson - Homework: Should we give it or not? Homework… should we or shouldn’t we? What are the benefits and what are the drawbacks? Are we really helping our learners develop their language skills or are we merely complicating their lives? Here are my favourite four arguments for and against giving learners homework: Sämst skolresultat för storsurfare Elever som använder internet extremt mycket har de sämsta resultaten i läsförståelse och matematik, visar Skolverkets analys av den senaste Pisa-undersökningen. Samtidigt visar statistiken att Sverige har den högsta andelen extrema internetanvändare i OECD. I genomsnitt tillbringar svenska elever 39 minuter per dag av skoltiden på nätet. Men en andel om sex procent är online hela fyra timmar, eller ännu mer, per skoldag.

100 antirasistiska boktips Litteraturen är full av böcker som handlar om tolerans och medmänsklighet. Här kommer vår lista, sammanställd den 15 september 2014 (uppdaterad 30 september). Vi hoppas att fler läser dessa böcker under decennier framöver. Sprid gärna till dina vänner. För en kärleksfullare värld. 5 Levels Of Student Engagement: A Continuum For Teaching 5 Levels Of Student Engagement: A Continuum For Teaching by Terry Heick Years ago, I worked with a school in Kentucky that had adopted Phil Shlechty’s “Working on the Work” framework. The idea behind Shlechty’s framework is, in short, to focus on the work that students do, and the systems that produce that work. While there are critics of how it works in practice, the ideas are sound.

Energizing Brain Breaks Flyktingarna och gränserna - källkritisk övning Frågor som rör flyktingar och migranter debatteras ofta idag. Inte minst med tanke på alla flyktingar som idag kommer från Syrien. Men det här är inte första gången. Strategies for Effective Lesson Planning Stiliana Milkova Center for Research on Learning and Teaching A lesson plan is the instructor’s road map of what students need to learn and how it will be done effectively during the class time. Before you plan your lesson, you will first need to identify the learning objectives for the class meeting. Then, you can design appropriate learning activities and develop strategies to obtain feedback on student learning. A successful lesson plan addresses and integrates these three key components:

Om att känna sig som hemma i ett nytt land Ett år av berättelser

Related: