background preloader

Strategier

Facebook Twitter

De fyra räknesätten – Strategier och tips till ”Lilla Minus” för föräldrar. Lilla Minus Allmänt Uppgifter i subtraktion där ena termen är högst 10 kallar vi i skolan för ”Lilla Minus”.

De fyra räknesätten – Strategier och tips till ”Lilla Minus” för föräldrar

(term – term = differens) Här nedan har vi delat in subtraktionsuppgifterna i olika svårighetsgrader. I början kan barnen med fördel ta hjälp av konkret material när de lär in uppgifterna. Målet för åk 1 är att barnen ska automatisera alla uppgifter i ”Lilla Minus” dvs att de ska kunna svaret på uppgifterna direkt utan att använda konkret material eller att ramsräkna fram svaret. Ett mindre Träna först på att ramsräkna neråt från 10, 10, 9, 8, 7 osv. Slå en tärning, gärna 0-9 tärning, och låt barnet säga talet som är ett mindre än vad tärningen visar.

Minus noll ändrar ingenting Berätta räknesagor. Exempel: 8-0 När jag gick in i affären hade jag 8 kr i fickan, eftersom jag inte köpte något i affären hade jag fortfarande 8 kr i fickan när jag kom ut igen. Minus allt Exempel: 10-10 När jag gick in i affären hade jag 10 kr i fickan. Minus nästan allt Exempel: 5-4 Pelle hade fem bollar med sig. De fyra räknesätten – Strategier och tips till ”Lilla Plus” för föräldrar. Information till föräldrar Allmänt Uppgifter i addition där summan är högst 10 kallar vi i skolan för ”Lilla plus”.

De fyra räknesätten – Strategier och tips till ”Lilla Plus” för föräldrar

(term + term = summa) Här nedan har vi delat in additionsuppgifterna i olika svårighetsgrader. I början kan barnen med fördel ta hjälp av konkret material när de lär in uppgifterna. Målet för åk 1 är att barnen ska automatisera alla uppgifter i ”Lilla plus” dvs att de ska kunna svaret på uppgifterna direkt utan att använda konkret material eller att ramsräkna i huvudet.

Det är nödvändigt att lära sig ”Lilla Plus” och ”Lilla Minus” i de lägre årskurserna eftersom denna kunskap utgör grunden till all addition och subtraktion, då den senare generaliseras i högre talområden. Att tänka på I skolan har barnen lärt sig att ta det största talet först. Alla uppgifter kan tränas med enkla räknekort, med uppgiften på framsidan och svaret på baksidan. Ett mer De här uppgifterna bygger på ramsräkning, dvs talramsan 1, 2, 3 osv och innebär att man flyttar sig ett steg framåt i talraden. Skriftliga räknemetoder – Addition utan tiotalsövergång i talområdet 0-100. Vad säger Lgr 11 om skriftliga räknemetoder… Centralt innehåll Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.

Skriftliga räknemetoder – Addition utan tiotalsövergång i talområdet 0-100

Metodernas användning i olika situationer. (Taluppfattning och tals användning, åk 3) Kunskapskrav, åk 3 Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200. Här nedan hittar du tre övningsstenciler till strategi/metod 1. Använd gärna multibasmaterialet eller banken när du introducerar metoden. Klicka på bilden för att komma till BEA-pedagogiks webbutik. Materialet på bilden kostar 525 kr. Banken är ett av Montessoripedagogikens mest kända material.

A. B. Arbetsuppgifter till Stora Plus med tiotalsövergång, strategi 1-7. Idag har vi repeterat olika strategier för att lösa additionsuppgifter i talområdet 0-20.

Arbetsuppgifter till Stora Plus med tiotalsövergång, strategi 1-7

Läs gärna sammanfattningen av Småstegsmetoden först. Vi kommer att gå igenom 1-3 strategier varje dag. Om ni undrar varför jag har valt att ta med 10+ så vet jag faktiskt inte själv vad jag hade för tanke när jag gjorde stencilerna för några år sedan Här kommer strategi 1, 3 och 4 som word-dok. Här kommer strategi 1, 3 och 4 som PDF. Här kommer strategi 2 som word-dok. Här kommer strategi 2 som PDF. Här kommer strategi 5-7 som word-dok. Här kommer strategi 5-7 som PDF. Subtraktionsstrategi ”lägga till termerna” för att skapa enklare uppgifter. Introduktion av addition i talområdet 0-10. Introduktion av subtraktion i talområdet 0-10. Jag brukar introducera ”Lilla Minus” med småstegsmetoden.

Introduktion av subtraktion i talområdet 0-10

Läs mer om småstegemetoden HÄR! Här kommer ett häfte med arbetsmaterial till strategierna. Använd konkret material t ex talblock för att öka förståelsen (lägg talblocken ovanpå varandra så att delar av det största talblocket täcks över).