background preloader

Att arbeta med särskilt begåvade elever

Att arbeta med särskilt begåvade elever
Fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade. De behöver många gånger andra utmaningar än sina klasskamrater. År 2010 förtydligades skollagen och där står nu att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. De särskilt begåvade eleverna mår bra av att få stora utmaningar utifrån sina styrkor. De behöver lära och diskutera på sin nivå. De behöver också mötas med respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov. Det är inte alltid lätt att uppmärksamma en särskilt begåvad elev eftersom det händer att de underpresterar i skolan, för att passa in eller för att de har tappat lusten att lära. Om stödmaterialet Vi har gett några forskare och lärare i uppdrag att lyfta olika aspekter på temat särskilt begåvade elever inom grundskolan och gymnasieskolan. Materialet består av två delar. Stödmaterialet består av flera texter som kan läsas i en följd men också var för sig.

För lärare Här finns hjälp och stöd för lärare, pedagoger och bibliotekarier kring att använda Länkskafferiet som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Länkskafferiet är ett utmärkt redskap när du vill undervisa i informationssökning på internet och hitta digitala lärresurser för elevers skolarbete och material för din egen lektionsplanering. Ett bra sätt för dig och dina elever att bekanta er med Länkskafferiet är att göra sökövningar för att lära känna innehållet i samlingen och de olika sökvägarna bättre. Här kan du ladda ner några sökövningar som du kan göra tillsammans med dina elever >> Gå direkt till våra sökövningar Vi hoppas att dessa övningar ska inspirera dig att handleda dina elever i söka information på internet, med Länkskafferiet som redskap! I den här filmen berättar Länkskafferiets samordnare Alma Taawo om några funktioner i Länkskafferiet som kan underlätta ditt arbete. För att bädda in filmen - besök vår filmkanal Handled dina elever i informationssökning! Informationssökning

Studiero – talar vi samma språk? Studiero, arbetsro.. kärt barn har många namn. Använder du begreppet studiero och eleverna arbetsro? Oavsett vilket begrepp – talar du och dina elever om samma sak? I mitt försteläraruppdrag definieras ledarskap, lärmiljö och förhållningssätt. ”På varje skola ska det finnas regler som syftar till att skapa arbetsro i skolan. I mitt första inlägg på bloggen kan ni läsa mer om ordningsregler för klassrummet. För mig är studiero ett tillstånd där eleverna arbetar med sina skoluppgifter. För våra elever är arbetsro när det är tyst och eleverna ”sköter sitt eget”. Studiero är en förutsättning för att eleverna ska öka sin måluppfyllelse – så varför diskuterar vi inte HUR? Genom gemensamma ordningsregler, strukturer, rutiner och framförallt SAMTAL med våra elever så kan vi komma längre.

Related: