background preloader

Apptips för elever i behov av särskilt stöd

Apptips för elever i behov av särskilt stöd
Related:  Speciella behov

Exekutiva funktioner - en genomgång Förmodligen har du hört talas om "de exekutiva funktionerna", men kanske har du inte helt "koll" på vad de innebär därför tänkte jag börja beskriva dem lite närmare idag. Det är de exekutiv funktionerna som ofta sätter käppar i hjulet för människor med npf. Alla har vi mer eller mindre svårt med delar av dem, men det är först när man blir hindrad i sin vardag, som man kan börja prata om en funktionsnedsättning. "Med exekutiva funktioner (EF) menas förmågan att planera och organisera sitt beteende i förhållande till tid och rum i syfta att uppfylla mål och intentioner" - ur boken; Exekutiva svårigheter hos barn av Anne Vibeke Fleischer och John Merland. Ett försök till att dela in de EF och och börja förklara dem tänkte jag, som sagt, göra idag. Impulskontroll är först på listan över EF. Alla tappar vi, som sagt, kontrollen över våra impulser ibland. Vad kan man då göra när man vet att en person inte kan styra detta, på samma sätt som majoriteten människor i samhället har förmåga till?

Recensioner av iPhone, iPad- och Android-appar och spel för barn Går det att sätta rättvisa betyg? | autismasperger I mitt jobb som ombudsman på Autism- och Aspergerförbundet har jag många olika arbetsuppgifter. Exempelvis medlemsrådgivning och intressepolitiskt arbete framför allt inom området skola/utbildning men även arbete och socialförsäkring. I det intressepolitiska arbetet ingår bland annat att företräda förbundet i kontakter med myndigheter, riksdag och regeringskansli. Igår hade jag en sådan kontakt då jag var på samråd med Skolverket. Vi pratade bland annat om hur skolor kan anpassa de nationella proven för elever med Aspergers syndrom och autism. En viktig fråga som förde tankarna in på ett utav mina andra stora arbetsområden, nämligen medlemsrådgivning. Några viktiga förändringar beträffande betygssättning i skolan de senaste åren är: – Betyg från skolår 6 – Nytt betygssystem i sex steg, A-F. – Idag krävs minst åtta E eller högre vid avslutad grundskola för att få lägsta gymnasiebehörighet. – Avslutningsvis den nya läroplanen (Lgr 11) som ställer nya kunskapskrav i skolämnena. 1. 2. 3. 4.

Logopeden i skolan Lärmiljö - Umeå Det vägledande stödmaterialet har utvecklats i nära samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal. Materialet består av formulär och en anpassnings- och åtgärdsbank. Det hjälper skolpersonal att skapa en konstruktiv och arbetsbar beskrivning för att sedan komma igång med relevanta stödinsatser i lärmiljön. En förskoleversion av formulären har utformats med anpassad terminologi och illustrationer. Vi som har arbetat i projektet heter Anna Boman, Erik Rova och Liselott Wihlbäck. I filmen nedan berättar skolpersonal hur de upplevt materialet. Kunskapsplattan Såhär vill jag ha det i skolan – material med bildstöd för att prata om stödb... För ett tag sedan skrev jag ett inlägg om framgångsfaktorer för att få eleverna att acceptera hjälpmedel och andra anpassningar . Något som jag inte tog upp så mycket då är vikten av att involvera och lyssna på elevens egna tankar och åsikter om vad som hjälper i skolan. Ganska ofta så hamnar vi i att diskussionerna om vad som hjälper en viss elev sker utan att huvudpersonen – eleven själv – är delaktig och sätts i centrum. Som stöd i de här samtalen med eleverna har jag tillsammans med skollogoped Julia Andersson på Östtegs skola i Umeå kommun tagit fram materialet ”Såhär vill jag ha det i skolan”, vilket kan laddas ner gratis här! Arbetet med att ta fram stödmaterialet har även skett i samarbete med skolpsykolog Rauli Sulanko, lärare Sofie Nilsson och speciallärare Eva Thorn. Materialet är uppbyggt med påståenden med bildstöd inom olika områden, såsom stöd för kommunikation och relationer, stress och energi och fysisk arbetsmiljö.

skoldatateket.se Verktyg Ibland räcker det inte med att träna läsning. Lässvårigheterna kan vara så svåra, eller ha skapat så mycket motvilja mot läsning och lästräning att man måste försöka hitta en annan väg till det skrivna språket. Då kan det vara nödvändigt att prova alternativa verktyg i lärandet. Det kan vara till exempel vara en dator med talsyntes tillsammans med en skanner och ett textigenkänningsprogram. Har man tur kan den få igång ett läsintresse som leder till mer läsning. De elever som inte kan läsa och skriva tillräckligt bra klarar ofta inte av att fullfölja sina studier. Elever som har svårt att läsa själva får ofta hjälp genom att någon läser högt för dem. Skriv ut E-post

Vi måste kunna tala om begåvning - Gillbergcentrum, Göteborgs universitet inlägg av Ida Lindblad 18 september 2018 Begåvning (i detta sammanhang den teoretiska begåvningen) är ett begrepp som i samhällsdebatten många gånger undviks men vi måste kunna tala om att människor har olika begåvning. Kollegor kan ta upp att begåvning inte förklarar allt, vilket vi är helt eniga om, men om vi väljer att bortse från begåvning kommer vi att missa en bidragande pusselbit för att kunna förstå och anpassa. Psykolog Gunilla Carlsson Kendall har uttryckt att ”Man har en bild av att det finns en liten grupp personer som är utvecklingsstörda och en stor grupp som är normalbegåvad. Det handlar om intellektuell funktion, en bred generell kognitiv förmåga. Vi vet dessutom att begåvningen är påverkad av flera olika faktorer: ärftliga faktorer, stimulans under uppväxten, skolgång etc. I skolan är begåvning en viktig faktor då den kommer att påverka hur barnet lär, hur lång tid det kommer att ta för barnet att lära sig samt hur mycket barnet kan lära sig.

Språkstörning - Nio vanliga missförstånd En språkstörning innebär att förmågan att förstå och uttrycka sig språkligt är påtagligt nedsatt och kan yttra sig på olika sätt. Statistiskt sett finns det minst ett barn i varje skolklass med en språkstörning. Men trots att kunskaperna ökar, så lever många seglivade myter och missförstånd kvar. 1. Fel! 2. Fel! 3. Fel igen! 4. Superfel! 5. Fel! 6. Nja, det kan vi inte veta innan vi har gått till botten med VARFÖR Johan verkar ha svårt att koncentrera sig. 7. Fel, fel fel, fel, fel! 8. Ibland får jag den kommentarer från pedagoger eller föräldrar, som i all välmening tror sig ha kommit på ett bra sätt att hjälpa ett barn att få ett "bättre" tal. Som jag skrev tidigare - barn VILL kommunicera, och de VILL att du ska förstå dem. 9. Jag har stött på många barn och ungdomar med språkstörning som har tagit sig igenom många år i skolan utan att någon har märkt deras svårigheter att förstå och hänga med i språket. Arbetar du i grundskolan och vill lära dig mer om språkstörning?

Please Don't Make Me Write! - Autism Asperger's Digest Autism Asperger's Digest Please Don’t Make Me Write! By Kathy Oehler, MS, CCC-SLP Autism Asperger’s Digest January/February 2013 Most students with autism spectrum disorder (ASD) hate to write. Why Is Writing So Difficult? The process of writing requires much more than the ability to form pretty letters. Language difficulties can influence a student’s ability to come up with ideas to write about. Why Is Writing So Important? First, regardless of a student’s cognitive level, the ability to write can affect his ability to graduate with a diploma. Second, writing demands can have a major impact on student behavior. What Does Research Tell Us? Until recently, medical science believed that ASD affected only those areas of the brain that controlled social interactions, communication, and problem solving. This poor communication between key areas of the brain has a dramatic impact on a student’s ability to write. How Can a Teacher Help? Be a detective. Concern #1: Language. Narrow the choices and use pictures. References

Linus har dyslexi – de här lärverktygen hjälper honom! – Specialpedagogerna Sundbyberg Fungerande pedagogik och lärverktyg har gjort att Linus vågar mer, han vet att han kan läsa alla texter, har fått större självförtroende och är motiverad för skolarbetet. Linus lärare har noggrant samtalat med Linus om vad han upplever fungerar bra för honom i skolan. Linus lärare är tydliga med vilka steg en uppgift innehåller och ger tydliga stödmallar för hur olika texter ska byggas upp. Stödmallarna är ibland utformade som checklistor och har även bilder som hjälper till som krokar för begreppen. Lärverktyg han använder är: INLÄSNINGSTJÄNST – där kan han lyssna på sina läromedelstexter. LEGIMUS – där kan Linus själv ladda ner skönlitteratur som talböcker. GOOGLE CLASSROOM hjälper Linus att ha struktur på sitt material. För att kolla stavningen själv så tycker Linus att STAVA REX hjälper honom. För att se sammanhanget och kunna sortera information använder Linus och hans lärare och klasskamrater den digitala tankekartan MINDMUP som kan kopplas till Google Drive. Linus har dyslexi.docx

5 Tools And Strategies That Support Personalized Learning 5 Tools And Strategies That Support Personalized Learning by TeachThought Staff Personalized learning is something that many teachers strive for, but it can be easier to want it than make it happen. Personalization is best created at the learning model and curriculum level rather shoe-horned in after the curriculum is done, but when you’re given lemons you play the hand you’re dealt when in Rome, because birds of a feather may not come back unless you set them free. Wait. What? 1. A choice board is a brilliantly simple tool that can provide scaffolding, tiering, use of Bloom’s taxonomy, support multiple learning styles, and more. In fact, these can be done on the fly. 2. By its very nature, Project-Based Learning requires a significant role for the student. 3. Tiered learning targets aren’t exactly the high point of progressive learning but they can be useful in a tightly-monitored, high-pressure public school classroom. I can define diction and tone. 4. Writing as assessment. Quick prompts.

Dyslexie et anglais : une fatalité ? - Langues Dijon L’anglais est une matière particulièrement difficile pour les élèves atteints de troubles "DYS" (troubles spécifiques apprentissages). Italien : 33 graphèmes pour 25 phonèmesFrançais : 190 graphèmes pour 35 phonèmesAnglais : 1120 graphèmes pour 40 phonèmes Page mise à jour le 06/06/2014 Ressources Dyslexie et anglais : une fatalité ? LES "DYS" : un site consacré aux troubles des apprentissagesSite du DR Alain POUHET qui a donné une conférence le 6 février 2012 au CRDP de l’académie de DijonNombreuses ressources pour comprendre les différents troubles DYS Dyslexie et anglaisCe site est né de la volonté de mettre en place un partenariat efficace entre les enseignants et les orthophonistes dans le but de rendre la scolarité de l’élève dyslexique plus adaptée à son trouble. Quelques ouvrages en vente L’anglais pour les dyslexiques, Odile GollietVoir des extraits29€En savoir plus

Related: