background preloader

Studieteknik and such

Facebook Twitter

Tips på bra pluggteknik. Vill du bli bättre på att plugga?

Tips på bra pluggteknik

Det finns smarta knep du kan ta till för att få bättre översikt över olika ämnen. Perfekt för dig som stressar upp dig inför prov och inlämningar. Tricket ligger dels i planering, dels i att hitta studietekniker som passar dig. Gymnasium.se guidar dig till att bli en mer effektiv elev! Är du en person som alltid väntar till dagen innan ett prov med att läsa på för att sedan tillbringa hela natten med att hetsplugga? Gymnasium.se hjälper dig med några handfasta råd för att underlätta ditt skolarbete.

Börja i tidPlaneraHitta din lässtrategiSe målet Börja i tid Plugga direkt och beta av uppgifter och läxor allteftersom du får reda på dem. För att lära dig på djupet måste du se händelser, samband och orsaker i sitt rätta sammanhang. Ta pauser! Planera och dela upp arbetet Det är lätt att skjuta upp stora uppgifter, men genom att sätta delmål blir inget prov eller inlämningsuppgift för stor. Bra planering som passar dig och dina förutsättningar Anteckna. 5 Powerful Ways to Save Time as a Teacher. Lack of time is a huge problem for teachers everywhere.

5 Powerful Ways to Save Time as a Teacher

There’s just never enough time for teachers to do their work well AND have a healthy, balanced life outside the classroom. For as long as I have been working to serve teachers and help you do your work better, time was always the one problem I couldn’t solve. I could share powerful teaching strategies, classroom management tips, game-changing tech tools, but when it came to really nailing the time shortage, I came up empty-handed. Until now. Lektionsmaterial och övningar om källkritik och säkerhet på nätet. Källkritik Lärartips för källkritiskt arbete Lärare och skolbibliotekarier delar med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet.

Lektionsmaterial och övningar om källkritik och säkerhet på nätet

Här är deras viktigaste råd till kollegor. Lärartips för källkritiskt arbete Checklista för källkritik Hjälp elever att vara källkritiska. Beställ checklistan för källkritik Beställ affischen om källkritik Checklista för sociala medier Hjälp elever att vara kritiska när de använder sociala medier. Beställ checklistan för sociala medier Beställ affischen om sociala medier Diskussionsfrågor för sociala medier Källkritik med reflexionsfrågor och lektionstips Lär om medier (f d MIK-rummet) är en interaktiv utbildning för lärare, elever och bibliotekarier som Statens medieråd har tagit fram.

Källkritik - en utmaning Kurs i källkritik Webbstjärnan har utvecklat en grundkurs för dig som vill utveckla ditt källkritiska tänkande. Webbstjärnans grundkurs i källkritiskt tänkande (.SE) En lektion i källkritik - i att granska spam. Overwhelmed? Do 5 Things. At this time of year, feeling out-of-control busy is the status quo for just about everyone I talk to.

Overwhelmed? Do 5 Things.

The piles get bigger and the lists get longer. To quote Steve Martin in the movie Parenthood, “My whole life is have to.” So I thought I’d share a little trick I use to ease that feeling that there’s just too much and I’ll never get to it all and I just want to crawl in bed and never come out again. I call it Do 5 Things. When I start to feel paralyzed by all the the crap I need to do, the crap that I’ve neglected, and the crap I never should have said yes to in the first place, I tell myself to just do five things, five really easy things, and that’s it.

Here’s a quick illustration. This particular counter is a pretty good barometer of my state of mind. It’s funny, because looking at it now, I can’t imagine what’s so hard. Okay, so I attacked that counter with my “Do 5 Things” technique. So here are the five things I did: (2) Recycled the UNICEF letter. (5) Took the fruit out of the bags. Allmänna skrivtips. Tree1Utskrift. De la musique pour tous. Lathund i källkällkritik på internet. Vem har gjort webbsidan?

Lathund i källkällkritik på internet

Är det en myndighet? Är det en organisation? Är det ett företag? Är det en privatperson? Är det någon som kan ämnet? Varför är webbsidan gjord? För att informera om något? Hur ser webbsidan ut? Har den kontaktinformation? Kan du få information från andra ställen? Har du jämfört med vad du redan vet? Beställ eller ladda ner checklistan för källkritik Beställ eller ladda ner checklistan som affisch. Orka plugga. 10 Ways Keeping a Journal Will Genuinely Improve Your Life.

Keeping a diary, or journaling (as we refer to it post-puberty), can feel like the territory of pimply, hormonal teenagers crazed with fantasies about their first crush or grappling with their own quest for self-identity.

10 Ways Keeping a Journal Will Genuinely Improve Your Life

Believe it or not though, some of the world’s greatest leaders were and are regular journal-keepers, and chances are that Winston Churchill didn’t and Barack Obama doesn’t merely record their brushes with love or musings on the popular clique. If they did, however, it would be okay. After all, that’s the beauty of keeping a journal: there’s no wrong way to do it. And, of course, there are these ten other awesome benefits that will genuinely improve your life. 1 You’ll be able to better clarify your thoughts. Some cognitive psychologists argue that writing is thinking. 2 You’ll be more organized and focused.

Journals often get boxed in as places for cheesy people to record their deepest, darkest confessions or reveal the most vulnerable parts of their inner selves.