background preloader

Odaltande återkoppling

Odaltande återkoppling
Barnen kommer hem från fredagsträning respektive häng och kräver att få titta på Idol. Måhända inte mitt favoritprogram, men man får passa på när familjen samlas i TV-soffan. Man kan säga mycket om formatet för Idol, men den återkoppling som ges är ofta i högsta grad rak, direkt och ofta nog framåtsyftande. Odaltande återkoppling är snäll på riktigt – i längden. För nog tycker vi ganska synd om alla de som ställer upp i Idol fast de faktiskt inte kan sjunga, men där välmenande föräldrar och ”vänner” har lurat i att de faktiskt har kvaliteter som de uppenbart saknar. De har helt säkert andra kvaliteter, men att dalta med dem när det gäller musik var inte särskilt snällt när de sedan får löpa gatlopp på bästa sändningstid. Denna vecka har vi på mellanstadiet haft elevledda utvecklingssamtal. De har gett mycket god energi och vi har verkligen försökt vara tydliga i vilka förhållningssätt som är gynnsamma och inte. Jag har redan ett i allmänhet bra jobb med snart rimlig lön.

http://blixtgordon.se/2016/10/01/odaltande-aterkoppling/

Related:  VärdegrundElevstödbenitatoxiBloggar med bra tips.Skola

Alla barns rätt - En bilderboksapp om Barnkonventionen Alla barns rätt är en app som bygger på Pernilla Stalfelts bilderbok med samma namn som kom ut första gången 2009 i samband med Barnkonventionens 20-årsjubileum. Huvuddelen av appen består av Pernilla Stalfelts humoristiska och tankeväckande tolkning av artiklarna i Barnkonventionen. Med korta, enkla meningar och fina illustrationer sätter hon igång tankarna kring vad de olika artiklarna egentligen innebär. Många förskolor och skolor kommer ha stor glädje av den här bokappen i sitt arbete med Barnkonventionen, men den fungerar lika bra att läsa hemma i den egna familjen. För den som vill veta mer om vad som står i Barnkonventionen finns även en förkortad version från Unicef av de 54 artiklarna. De flesta illustrationerna i boken har en enklare animation eller en ljudeffekt om man trycker på dem.

50 appar för SVA/SFI-undervisning av nyanlända Här kommer min lista över 50 appar för både yngre och äldre nyanlända barn och ungdomar. I listan finns både appar som är gratis och appar som kostar pengar. Eftersom priset varierar och appar ibland släpps gratis under begränsad tid har jag valt att inte skriva ut något pris. Apparna står inte i någon ordning utan bara lite huller om buller som de hamnat i mina mappar. Värdeskapande lärande kan vara lyftet skolorna behöver Debatt DEBATT: Värdeskapande lärande är en ny lärfilosofi som politiker och andra kan använda sig av för att skapa ett utbildningssystem där elever och studenter lär sig kunskaper bättre, skriver bland andra Martin Lackéus. Motsättningarna mellan traditionell katederutbildning och progressiv flumskola har plågat utbildare världen över i hundratals år. Men nu visar ny praktiknära forskning från Chalmers hur denna gordiska knut kan lösas upp. Att låta elever och studenter lära sig genom att göra något värdefullt för någon annan kan överbrygga motsättningarna och ge fördjupad kunskapsutveckling.

Struktur: PPT – Par På Tid – Kooperativt Lärande Denna struktur bör du använda varje dag i din undervisning! När du använt dig av EPA ett tag så kanske du har märkt att det trots påminnelser och spännande frågor från dig inte ger riktigt den effekt du vill ha i din grupp. Vissa elever för bra samtal medan andra tar över och vissa blir passiva. Därav är Par På Tid den naturliga fortsättningen (och ibland ersättaren). Den skapar riktig elevinteraktion och strukturerar samtalet mellan elever mer än vad EPA gör.

#visombärenförmåga Jag startade det här arbetet med att synliggöra, förstå och utveckla förmågorna i LGR11 för snart fem år sedan. Det har varit en fantastisk resa på många sätt. Många fina minnen med både elever och kollegor. Konkreta tips för hur skolor kan minska näthat! 34 procent av 13–16-åringar känner någon som råkat ut för elakheter på nätet*. Hur bemöter vi varandra i sociala medier? Hur är tonen i onlinespelen? Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning vänder sig till förskolor och skolor som vill arbeta med att utveckla verksamhetens tillgänglighet. Vad ingår i värderingsverktyget? Materialet består av dels en digital del med kartläggning och mall för handlingsplan, dels en handledning. Manual för värderingsverktyget (PDF-dokument, 688 kB) Handledningen ger information och hjälp vid arbetet med kartläggningen. Den finns i tryckt form och kan beställas kostnadsfritt eller laddas ned som pdf.

Roller i Kooperativ Lärande – Kooperativt Lärande I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna. Undervisningen blir en social process där elevernas aktivitet är i fokus och där de successivt lär sig att ta mer och mer ansvar för sin inlärning. För att främja detta använder man i KL ofta olika roller. Dessa används för att förtydliga för eleverna vad deras uppdrag och fokus är.

Skolstil 3- läs-och skrivutveckling mm I det här blogginlägget kommer jag att tipsa om hur jag arbetat i årskurs ett med appen Skolstilspråkutvecklande med iPadkompissamt hur man med hjälp av tydliga kriterier och beröm kan få ett bra klassrumsklimat och elever som vill anstränga sig mer Skolstil är en fantastisk app där eleverna får varje bokstavsljud uppläst samtidigt som de trycker ner en tangent. När ett ord är skrivet läses hela ordet upp samt att de kan lyssna på hela sin skrivna text. Eleverna har även möjligheten att få hjälp med stavning.

Related: