background preloader

Kemi

Facebook Twitter

Homemade Ice Cream In a Bag Edible Science for Kids. Science for Kids: Magic Dancing Rice Experiment - Green Kid Crafts. Homemade Rock Candy - A Delicious Science Experiment. If your kids are like mine, their favourite cooking endeavours probably involve sweet stuff.

Homemade Rock Candy - A Delicious Science Experiment

At our house, cookies came before casseroles, cakes before cauliflower. Ada Twist's Color Changing Lemonade Lab. This site uses cookies to provide basic functionality and improved security.

Ada Twist's Color Changing Lemonade Lab

We also use 3rd-party cookies to improve your browsing experience and for targeted advertising. 19 Kitchen Science Experiments You Can Eat. Ny i svenska skolan: Vattnets olika former - språkutvecklande arbete med ett känt innehåll. Våra nyanlända elever i förberedelseklass (åk 6-9) får undervisning i kemi, fysik och biologi av en NO-lärare.

Ny i svenska skolan: Vattnets olika former - språkutvecklande arbete med ett känt innehåll

Detta borde såklart vara en självklarhet men jag vet att så inte alltid är fallet för nyanlända elever. Vi är väldigt tacksamma över att våra elever får kvalificerad ämnesundervisning men något som blir påtagligt är att timplanen i NO-ämnena inte på långa vägar räcker till för att eleverna både ska förstå ämnesinnehållet, utveckla ämneskunskaper samt uttrycka dessa kunskaper på svenska. Eftersom vi ofta arbetar ämnesövergripande har vi därför under några veckor använt en del av undervisningstiden i svenska som andraspråk för att arbeta språkutvecklande med det innehåll som egentligen hör till NO-undervisningen.

11 Good Chemistry Apps for High School Students. HannasHus.se - Hannas Hus. Kemikaliesmart skola. Vad är egentligen en kemikaliesmart skola och hur kan frågor om kemikalier komma in i undervisningen?

Kemikaliesmart skola

Här har vi samlat tips, lektionsupplägg och aktiviteter som inspiration för pedagoger i grundskolan och på gymnasiet. Här kan du gå in i olika rum och få kemikaliesmarta tips till skolan. Beställ alla lektionsupplägg i ett samlat dokument l av våra 13 nya lektionsupplägg som alla knyter an till kemikalier. Det finns något för alla - från förskoleklass till gymnasiet. Kemikaliekunskap. IQ Pager - En flexibel, responsiv PDF-bläddrare. HannasHus.se - Hannas Hus. Experimentskafferiet. 4-6 - KRC. Till undermenyn Skriv ut Från årskurs 4 till årskurs 6 Utveckla nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

4-6 - KRC

LMNT - Riksföreningen för Lärarna i Matematik, Naturvetenskap och Teknik. Skolkemi. Www.krc.su.se/documents/Modul_3.8_Fair_test.pdf. Grundskolan: Kemilektioner. Från och med hösten 2011 gäller nya kursplaner för grundskolan.

Grundskolan: Kemilektioner

Jämfört med tidigare är det nu tydligare vad barn ska lära sig när det gäller kemi och annan naturvetenskap. Barnen ska tillägna sig ett naturvetenskapliga arbetssätt. De ska kunna göra praktiska undersökningar, designa experiment som är rättvisa, ställa hypoteser et cetera. Kemilektionerna för grundskolan togs fram med anledning av att det år 2011 var Kemins år och är inspirerade av de teman som användes under kemiåret, teman som ville göra det tydligt att kemin finns överallt och att det inom de mest skilda samhällsfunktioner behövs kemisk kunskap. Raff_till_Rengoring_Basmaterial.pdf. Ed and Periodic Videos.

Ugglans NO. Övriga punkter i det centrala innehållet som ligger i alla kurser: • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi. • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik. • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet. • Systematiska undersökningar.

Ugglans NO

Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi.

Hur betygsätts man? Hur man betygsätts i NO kan du läsa om i betygsättning. WATCH: He Pours A Bag Of Pink Sand Into This Glass. When He Takes It Out, It Turns Into This. [VIDEO] Ide nr. 23 till gymnasiearbete i Kemi: Gör din egen magiska sand! För ett tag sedan postade jag ett klipp om s.k.

Ide nr. 23 till gymnasiearbete i Kemi: Gör din egen magiska sand!

"magisk" sand, en specialbehandlad sand som är starkt hydrofob. I det här klippet visar de hur man kan göra sin egen magiska sand! Kanske inte så avancerat som gymnasiearbete, förstås, att bara göra själva sanden. Men pröva att variera receptet lite, och göra det så bra som möjligt (optimera det), så har du strax ett bra gymnasiearbete på gång! Kemilektioner_grundskolan_IKEM.pdf. American Chemical Society. Matens kemi - undervisningsstöd. Matens kemi är ett förslag på hur ett arbetsområde inom kemi kan organiseras.

Matens kemi - undervisningsstöd

Arbetsområdet har sin utgångspunkt i förmågan att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Elevernas uppgift är att göra ett populärvetenskapligt uppslag om mat i en tidning för jämnåriga. Förmåga att kommunicera Den kommunikativa förmågan lyfts fram tydligt i kursplanen i kemi. En orsak är att kunnande i kemi bygger på att eleverna förstår vad andra människor menar och att de själva kan uttrycka sig i frågor som rör kemi. I Matens kemi får dina elever träna på att skriva populärvetenskapliga kemitexter själva. Eleven som samhällsmedborgare Ur en demokratisk synvinkel är det betydelsefullt att eleverna lär sig att formulera och granska argument. This Week in Chemistry: A New Antibiotic, & Flexible Implants for Paralysis. Here’s the weekly summary of both new chemistry research and studies that have been in the news.

This Week in Chemistry: A New Antibiotic, & Flexible Implants for Paralysis

Unless you’ve been living under a rock, you’ll have heard the news about a new antibiotic and its novel method of discovery, but there have also been stories about the potential of testosterone injections to slow the growth of prostrate cancer, and the mystery of nature’s missing structural red colours finally getting an explanation. As always, links to further articles and original research papers are provided below. Featured Stories A new antibiotic – and a new method to discover more: [Article] [Study] Atomer och molekyler flashcards. 1456250_bi3.pdf. Uppgift 2. Tema: VATTEN. Ed and Periodic Videos. Universitetet i Oslo (UiO) Fun with frozen: making ice grow. I have been noticing lots of fun ideas being shared by my fellow bloggers that are all related to the Walt Disney movie “Frozen.” Dissolving, Expanding And Bouncing Egg Science Experiment. Out of all the egg science experiment you can do dissolving egg shells should be at the top of every child’s to do list.

It’s a great visual and tactile STEM project to do at home and there are quite a few things that you can talk about with the kids. In fact it should be on every parents to do list if you haven’t done it yet! You want at least two clear glasses.