background preloader

Kemi

Facebook Twitter

Kemi – Abimix – svenska.yle.fi. Kemi – Abimix – svenska.yle.fi. Kursplaner - Kemi 2 med Dennis. Jo det kan man ta reda på om man går till skolverkets kursplaner för kemi i svenska gymnasieskolan som finns här på internet.

Kursplaner - Kemi 2 med Dennis

Denna kurs heter Kemi 2, är på 100 poäng och har kurskoden KEMKEM02. Basics of Metabolism. Kemisk jämvikt - Vassaste kursinfosidan. Vad innebär kemisk jämvikt?

Kemisk jämvikt - Vassaste kursinfosidan

Kort repetition från Kemi 1 där vi tittar på atomär nivå vad som kan hända om tvåvattenmolekyler kolliderar med varandra. Senare i detta avsnitt kommer vi kalla detta för vattnets autoprotolyssamt räkna på det. Men just nu ska du fokusera på vad som händer på atomär/molekylär nivå samt hur mansymboliserar och förenklar detta i en reversibel reaktionsformel. Honors Chemistry Desmos activites. Chemistry Videos. DP CHEMISTRY - IBDP SL & HL CHEMISTRY. Chemistry Olympiad Exams. Online Resources for Science Laboratories (POD) - Remote Teaching. Öppna laborationer – öppna sinnen. Eleverna planerar försök och väljer material Ett sätt att öka frihetsgraderna i en laboration, utöver att det saknas en planering i labbinstruktionen, är att avstå från synliga förberedelser i labbsalen.

Öppna laborationer – öppna sinnen

Det innebär att eleverna själva måste välja bland alla metoder de kan komma på. När läraren presenterar ett problem eller en fråga utan att ha gjort några synliga förberedelser i labbsalen blir laborationen problemlösande. En sådan laboration påminner om verkligheten; problemet kommer först och initierar en undersökning som leder till problemets lösning. En laboration där eleverna planerar försök och väljer material.

Triin Gyllenberg. Kemi för grundskolan - Wikibooks. I kemin undersöker man ämnen.

Kemi för grundskolan - Wikibooks

Man tar reda på var de finns, hur de ser ut, vilka egenskaper de har och hur de reagerar om de kommer tillsammans med andra ämnen. När man undersöker dem säger man att man laborerar. Laborera kommer från latinet och betyder arbeta. Molecular Cloning Education. ECRICE 2020. Snabbkoll!: Atomer. Stödmaterial för elever på det naturvetenskapliga programmet. Elektroner kan inte bara kastas bort eller tas upp, utan det måste finnas både en elektrongivare och en elektrontagare.

Stödmaterial för elever på det naturvetenskapliga programmet

Det bildas då joner, som är atomer som är laddade. Normalt bildar metaller positiva joner och grundämnen till höger i det periodiska systemet negativa joner (undantaget ädelgaserna). Precis som med magneter, där den postiva polen dras till den negativa polen, attraherar postiva och negativa joner varandra. De föreningar som bildas kallas salter. Chemistry. Chemistry - Science. Titration screen experiment. Interactive screen experiments. Analytical teaching resources. Golabz. Den vetenskapliga rapporten. The Universe in Perspective. - Essys, homework help, flashcards, research papers, book report and other. Kemisk jämvikt - Övning - Kemisk jämvikt - Övning. Stipendiet Tänk H2O! 2018. Gymnasielärare?

Stipendiet Tänk H2O! 2018

Vill ni åka med era elever på en tvådagars vattenkurs, helt gratis? Välkomna att söka stipendiet Tänk H2O! Vattenförsörjning är en av våra viktigaste framtidsfrågor och knyter an till många aktuella ämnen inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och humaniora. Vatten ryms till exempel inom klimat- och miljöfrågor, nationalekonomi, freds- och konfliktkunskap, etik och religion. “Electrolysis” experiment - MEL Chemistry. Chemistry resources for Teachers and Students. Dissociation of NaCl. Molecularium. Pär Leijonhufvuds undervisning. Tidskrifter inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik - Linköpings universitet. Education in Chemistry.

Kemi intro

Majonnäs - polära ämnen, opolära ämnen och emulsioner. Olja flyter ovanpå vinäger när man häller ihop dem.

Majonnäs - polära ämnen, opolära ämnen och emulsioner

Med äggula och senap som emulgeringsmedel kan man binda samman oljan och vinägern till en majonnäs. Ingredienser i majonnäs 3 stycken äggulor 1 msk dijonsenap 3 msk vinäger 1 liter olja (rapsolja och/eller olivolja) salt och peppar. 12 Excellent Chemistry Apps for High School Students. July 16, 2017 Another collection of good educational iPad apps specifically curated from iTunes App Store for high school teachers and students.

12 Excellent Chemistry Apps for High School Students

These are apps to help students with chemistry learning from understanding the elements, molecules and atoms to exploring chemical reactions.They provide students with activities, video lessons, simulated experimentations, periodic tables and several other materials to boost their chemistry learning. Check them and share with us your feedback. Links to the apps are under the visual. Interactive Periodic Table of the Elements, in Pictures and Words. If atoms are mostly empty space, why do objects look and feel solid? Chemist John Dalton proposed the theory that all matter and objects are made up of particles called atoms, and this is still accepted by the scientific community, almost two centuries later.

If atoms are mostly empty space, why do objects look and feel solid?

Each of these atoms is each made up of an incredibly small nucleus and even smaller electrons, which move around at quite a distance from the centre. If you imagine a table that is a billion times larger, its atoms would be the size of melons. Nyheter - Kemivärlden Biotech. För skolan: Lärare - IKEM. Här hittar du som är lärare publikationerna Allkemi och Skolnytt samt "Kemilektioner för grundskolan".

För skolan: Lärare - IKEM

Comment fonctionnent les batteries - Adam Jacobson. Reactions. Ed and Periodic Videos. The Periodic Table of Videos - University of Nottingham. Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman - IKEM. Från och med hösten 2011 gäller nya kursplaner för grundskolan.

Jämfört med tidigare är det nu tydligare vad barn ska lära sig när det gäller kemi och annan naturvetenskap. Barnen ska tillägna sig ett naturvetenskapliga arbetssätt. De ska kunna göra praktiska undersökningar, designa experiment som är rättvisa, ställa hypoteser et cetera. Joner Flashcards. Education in Chemistry. Entalpiberäkningar. Vi ska se hur man kan beräkna reaktionsentalpier på olika sätt och börjar med beräkning med hjälp av standardbildningsentalpier.

Exempel 1. Beräkna förbränningsentalpin vid standardtillstånd och 25oC för förbränning av naturgas som vi antar består av metan. Reaktionsformel: CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(l) Lösning. Pär Leijonhufvuds undervisning. Kemi A - Övningsprov. Prov i kemi kurs A Hjälpmedel: räknedosa + tabellsamling Lösningar och svar skall ges på särskilt inskrivningspapper för de uppgifter som är skrivna med kursiv stil. I övriga fall ges svaret och lösningen i frågehäftet. How Does an Orange Peel Pop a Balloon? Chemistry, of Course! Biological Animations. Chemistry Interactive Video Animations. Kemi - www.matnat.org. Vissa ord är lätta att blanda ihop för att de stavas snarlikt. Här nedan ges några vanliga exempel på när man bör hålla tungan rätt i munnen vid stavning. Glukos - GlykolGlukos är en hexos och en aldos, det vill säga en monosackarid och en enkel sockerart. Glukos kallas ofta dextrosol eller dextropur och druvsocker är ett annat vanligt namn.

Glukos är en av kroppens vanligaste näringsämnen.Glykol är en tvåvärd alkohol, vanligen etandiol men även propandiol kallas ofta glykol. Glykol används som kylarmedel i bilar och kallas då K-sprit och är i en blå dunk. Tyler DeWitt. The Nucleus: Crash Course Chemistry #1. If atoms are mostly empty space, why do objects look and feel solid? States of Matter - PhET Interactive Simulations. National Chemistry Week (NCW) - American Chemical Society. Logga in. Kemi-Chemistry – Everything You need for Your Chemistry Studies. Ökat antal frågor om olyckor med frätande propplösare - Giftinformationscentralen.

Fler ringer till Giftinformationscentralen (GIC) för råd vid olyckor med frätande propplösare i hemmet. Ofta gäller det barn, en utveckling som oroar Lovisa Östberg, apotekare, på GIC. – Det här är en trend som är viktig att bryta. Experimentskafferiet. ⭐UNGA FORSKARES EXPERIMENTHANDBOK. 2 Unga forskares experimenthandbok Av David Andersson och Johanna Rogvall 3 FÖRORD Alla känner vi igen oss i känslan av att göra något man tycker är riktigt kul. Man känner sig upprymd, glad och tiden rinner iväg. Man får ny energi, nya idéer och ork till att göra alla de där sakerna man måste göra. I Sverige är det lätt att gå med i en fotbollsklubb, börja spela på kulturskolan eller gå en fotokurs.

Del 3: Analysera gifter och droger. Inledning I denna del kommer kommer jag beskriva hur vi kan identifiera okända gifter och droger med enkla och mer avancerade metoder. Först redogör jag för hur vi med hjälp av enkla tester (t.ex. lågtest/flamtest, fällningstester, kokpunktstester etc.) kan identifiera olika typer av okända ämnen i ett prov, t.ex. olika gifter och droger.

Efter det redogör jag för hur gifter och droger kan identifieras med hjälp av olika kromatografiska metoder. Dessa kan vara relativt enkla som t.ex. pappers- och tunnskiktskromatografi och mer avancerade metoder som gas- och högupplösande vätskekromatografi (GC och HPLC). Det som är gemensamt för alla dessa metoder är att alla dessa bygger på kemisk bindning mellan molekyler. 3D Periodic table of elements. Lessons Worth Sharing. Kemi. Kemilärarnas Resurscentrum KRC. Skolkemi. Starta här > Kurser > Kemi 1.