background preloader

Kemi

Facebook Twitter

Comment fonctionnent les batteries - Adam Jacobson. Reactions. If atoms are mostly empty space, why do objects look and feel solid? Chemist John Dalton proposed the theory that all matter and objects are made up of particles called atoms, and this is still accepted by the scientific community, almost two centuries later.

If atoms are mostly empty space, why do objects look and feel solid?

Each of these atoms is each made up of an incredibly small nucleus and even smaller electrons, which move around at quite a distance from the centre. If you imagine a table that is a billion times larger, its atoms would be the size of melons. But even so, the nucleus at the centre would still be far too small to see and so would the electrons as they dance around it. So why don’t our fingers just pass through atoms, and why doesn’t light get through the gaps? To explain why we must look at the electrons. Electrons ‘dance’ In fact, electrons dance – there is no better word for it. These patterns can vary – some are slow and gentle, like a waltz whereas some are fast and energetic, like a Charleston. Although electrons never tire, moving up to a faster step does take energy. Resistance when touched. Ed and Periodic Videos.

The Periodic Table of Videos - University of Nottingham. Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman - IKEM. Från och med hösten 2011 gäller nya kursplaner för grundskolan.

Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman - IKEM

Jämfört med tidigare är det nu tydligare vad barn ska lära sig när det gäller kemi och annan naturvetenskap. Barnen ska tillägna sig ett naturvetenskapliga arbetssätt. De ska kunna göra praktiska undersökningar, designa experiment som är rättvisa, ställa hypoteser et cetera. Kemilektionerna för grundskolan togs fram med anledning av att det år 2011 var Kemins år och är inspirerade av de teman som användes under kemiåret, teman som ville göra det tydligt att kemin finns överallt och att det inom de mest skilda samhällsfunktioner behövs kemisk kunskap.

Joner Flashcards. Education in Chemistry. Entalpiberäkningar. Vi ska se hur man kan beräkna reaktionsentalpier på olika sätt och börjar med beräkning med hjälp av standardbildningsentalpier.

Entalpiberäkningar

Exempel 1. Beräkna förbränningsentalpin vid standardtillstånd och 25oC för förbränning av naturgas som vi antar består av metan. Pär Leijonhufvuds undervisning. Kemi A - Övningsprov. Prov i kemi kurs A Hjälpmedel: räknedosa + tabellsamling Lösningar och svar skall ges på särskilt inskrivningspapper för de uppgifter som är skrivna med kursiv stil.

Kemi A - Övningsprov

How Does an Orange Peel Pop a Balloon? Chemistry, of Course! By Tom Kuntzleman, Tori Talaski and Charles Schaerer There is a new experiment circulating the web.

How Does an Orange Peel Pop a Balloon? Chemistry, of Course!

Check it out: Isn’t that cool? The juice from an orange peel causes a balloon to pop. Biological Animations. Chemistry Interactive Video Animations. Kemi - www.matnat.org. Vissa ord är lätta att blanda ihop för att de stavas snarlikt.

Kemi - www.matnat.org

Här nedan ges några vanliga exempel på när man bör hålla tungan rätt i munnen vid stavning. Glukos - GlykolGlukos är en hexos och en aldos, det vill säga en monosackarid och en enkel sockerart. Glukos kallas ofta dextrosol eller dextropur och druvsocker är ett annat vanligt namn. Glukos är en av kroppens vanligaste näringsämnen.Glykol är en tvåvärd alkohol, vanligen etandiol men även propandiol kallas ofta glykol.

Glykol används som kylarmedel i bilar och kallas då K-sprit och är i en blå dunk. Tyler DeWitt. The Nucleus: Crash Course Chemistry #1. If atoms are mostly empty space, why do objects look and feel solid? States of Matter - PhET Interactive Simulations. National Chemistry Week (NCW) - American Chemical Society. Logga in. Kemi-Chemistry – Everything You need for Your Chemistry Studies. Ökat antal frågor om olyckor med frätande propplösare - Giftinformationscentralen.

Fler ringer till Giftinformationscentralen (GIC) för råd vid olyckor med frätande propplösare i hemmet.

Ökat antal frågor om olyckor med frätande propplösare - Giftinformationscentralen

Ofta gäller det barn, en utveckling som oroar Lovisa Östberg, apotekare, på GIC. – Det här är en trend som är viktig att bryta. Experimentskafferiet. ⭐UNGA FORSKARES EXPERIMENTHANDBOK. 2 Unga forskares experimenthandbok Av David Andersson och Johanna Rogvall 3 FÖRORD Alla känner vi igen oss i känslan av att göra något man tycker är riktigt kul.

⭐UNGA FORSKARES EXPERIMENTHANDBOK

Man känner sig upprymd, glad och tiden rinner iväg. Man får ny energi, nya idéer och ork till att göra alla de där sakerna man måste göra. Del 3: Analysera gifter och droger. Inledning I denna del kommer kommer jag beskriva hur vi kan identifiera okända gifter och droger med enkla och mer avancerade metoder.

Del 3: Analysera gifter och droger

Först redogör jag för hur vi med hjälp av enkla tester (t.ex. lågtest/flamtest, fällningstester, kokpunktstester etc.) kan identifiera olika typer av okända ämnen i ett prov, t.ex. olika gifter och droger. Efter det redogör jag för hur gifter och droger kan identifieras med hjälp av olika kromatografiska metoder. Dessa kan vara relativt enkla som t.ex. pappers- och tunnskiktskromatografi och mer avancerade metoder som gas- och högupplösande vätskekromatografi (GC och HPLC). 3D Periodic table of elements. Lessons Worth Sharing. Kemi. För dig som undervisar i kemi finns två stödmaterial som handlar specifikt om kemiämnet.

Kemi

Det ena fokuserar på öppna laborationer, det andra ger ett helhetsperspektiv på kemi 1 och 2. Dessutom är kemiämnet en viktig del i flera av de ämnesövergripande arbetssätt som beskrivs under rubriken Ämnesövergripande. Öppna laborationer - öppna sinnen Forskningen om frihetsgrader i laborationer visar att alla varianter av laborationer, från slutna till helöppna, har någon fördel. När eleverna har grundläggande laborationserfarenhet behöver de ökade frihetsgrader. Kemilärarnas Resurscentrum KRC. Skolkemi. Starta här > Kurser > Kemi 1.