background preloader

Kemi

Facebook Twitter

This awesome periodic table tells you how to actually use all those elements. Thanks to high school, we’ve all got a pretty good idea about what’s on the periodic table.

This awesome periodic table tells you how to actually use all those elements

But whether you’re looking at something common like calcium, iron, and carbon, or something more obscure like krypton and antimony, how well do you know their functions? Could you name just one practical application for vanadium or ruthenium? Lucky for us, Keith Enevoldsen from elements.wlonk.com has come up with this awesome periodic table that gives you at least one example for every single element (except for those weird superheavy elements that don’t actually exist in nature).

There’s thulium for laser eye surgery, cerium for lighter flints, and krypton for flashlights. You’ve got strontium for fireworks, and xenon for high-intensity lamps inside lighthouses. Oh and that very patriotic element, americium? First unveiled in 1945 during the Manhattan Project, americium is produced by bombarding plutonium with neutrons in a nuclear reactor.

Keith Enevoldsen Check it out: Lär dig om atomer, molekyler och kemiska föreningar. Att arbeta språkutvecklande med begrepp om vattnets former och faser Åk 4. NO. Sista området inom NO var luft.

NO

En torsdag i slutet av terminen undersökte vi luftens olika egenskaper. Lärandemålen var: att kunna redogöra för luftens olika egenskaper att varm och kall luft har olika egenskaper och beter sig olika att luft är något och tar plats Vi började med att se denna film om luft och sedan läste vi en text om hur man trodde luft var och kom ifrån i gamla tider. Hans Perssons olika tips och trix passade bra här och vi såg denna film om airzooka – och vi blev sugna på att springa till Teknikmagasinet och köpa var sin…=) Vi såg hur man gjorde en ”trum-pet” och Ninna hade gjort 2 stycken som vi sedan fick prova: När vi såg denna film förstod vi hur varm och kall luft är olika och påverkas av olika lufttryck: Nästa film gjorde oss uppmärksamma på att luft tar plats: MEN nu var vi så himla sugna på att själva få undersöka …..nu satte vi igång våra 4 stationer där eleverna fick göra hypoteser, undersöka, prova, få ett resultat och dra slutsatser….

Ellie och Jonas Lar sig om eld 720. Sökresultat: kemi nästa - UR Skola. 3 Experiment med vatten. LPP luft åk 1 3. Kemishow. Vi är hela tiden omgivna av gaser.

Kemishow

Luften runt omkring oss består av kvävgas (78%), syrgas (21%), argon (0,9%), koldioxid (0,04%) samt mindre mängder av andra gaser. Om du för handen fram och tillbaka i luften känner du ett visst motsånd, luftmotståndet. Det är helt enkelt molekylerna i gaserna som du flyttar fram och tillbaka. Gaserna har väldigt olika egenskaper. Kvävgas är inert, det betyder att den ogärna reagerar alls, medan syrgas är mycket reaktiv och deltar gärna i olika kemiska reaktioner. Spränga ballong När kolsyreis, det vill säga frusen koldioxid, släpps ner i hett vatten frigörs snabbt koldioxidgas. I vårt försök släpper vi ner ett hekto kolsyreis i ett par deciliter hett vatten i en så kallad E-kolv (Erlenmeyerkolv).

Airzooka Luften består av kvävgas och syrgas som är osynliga gaser. Cola-mentos Detta är ett riktigt klassisk experiment. I vårt försök monterar vi på ett plexiglasrör med en innerdiameter som är lite större än vad öppningen på flaskan är. Flytande kväve Åska. Ume Universitet - Resurscentrum f r Kemi i Skolan. Man kan likna detta experiment med en dykarklocka.

Ume Universitet - Resurscentrum f r Kemi i Skolan

Förr använde man stora dykarklockor av metall när man skulle hämta saker från havsbotten. Men man kan inte sänka ner en dykarklocka alltför djupt. Då pressar vattnet ihop luften inuti klockan för mycket. På 10 m djup är luften ihoppressad till hälften. Luft Luftskiktet som omger vår planet kallas atmosfären. Vad är luft? Gaser är alltid blandbara med varandra, till skillnad från vätskor och fasta ämnen. 50 % av jordskorpan består av syre, men i motsats till jordskorpan innehåller atmosfären kemiskt fria grundämnen i mycket höga halter. Kväve, syre och argon utvinns ur luften i stor skala.

Syre är inte bara en viktig kemikalie utan en helt livsavgörande beståndsdel i luften. Historik om gaslagarnas utforskning Evangelisto Torricello Gaslagarna började undersökas 1643. Robert Boyle Jacques Charles I slutet av 1700-talet tog Jacques Charles (1746-1823) nästa steg på vägen mot gasernas allmänna lag. Joseph Gay-Lussac. Labba: Skumsläckaren - UR Skola. Lava Lamp. Kemikalendern. Kalendern består av tolv inspirationsfilmer med tolv tolv tillhörande laborationsfilmer.

Kemikalendern

Samtliga knyter an till LGR 11. Filmerna är cirka 5 minuter långa och visar olika exempel på kemi i vår omgivning, sett genom en nyfiken och utforskande persons ögon. I kemikalendern ingår även ett undervisningsmaterial med fakta och laborationsinstruktioner per tema. På den här sidan hittar du alla filmer och skolinstruktioner, månad för månad.

Undervisningsmaterialet är utformat med utgångspunkt för lärare och deras elever på mellanstadiet och uppåt. Klicka här för att prenumerera på kalendern som kommer ut en gång i månaden under 2015. Vill du hellre ha hela kalendern samlad på en DVD kan du beställa den gratis här. Kemikalendern är framtagen av Chalmers, Göteborgs universitet, Universeum och Molecular Frontiers för att ge roliga och användbara upplevelser till lärare och elever i olika åldrar. Gilbert förklarar - Kroppsnära kemikalier. Superhemligt: Slajmbuset - Fast, flytande eller gasform? - UR Skola.