background preloader

Kemi

Facebook Twitter

Skola - IKEM.se. Tuben   KEMISIDAN.BLOGG.SE - Välkommen till vår blogg! Vi är två tjejer som går sista året på gymnasiet och läser naturvetenskap. Denna blogg fungerar som bas för vårt gymnasiearbete som handlar om olika studietekniker. Vi undersöker vilka studietekniker som är m. » Bloggkurser. Syror och Baser. NO et Kristoffer: Planeringar. Del 1Del 2Del 3 Hittills har vi kommit till min andra termin i läsår 2! Biokemi Du äter mat och maten blir näring. Men i denna kurs går man på djupet, och om man studerar väl ska man kunna välja en kolatom i en skiva bröd och kunna härleda hur denna kolatom rör sig igenom matsmältningen i form av metaboliska intermediat till dess att energin i dess molekyl har utvunnits.

Dessutom stöter man på väldebatterade diskussionsämnen som sötningsmedel och LCHF-kost, fast ur en biokemisk synvinkel. Bröd -> Energi. Oorganisk kemi Denna kurs kunde läsas tillsammans med Kemiteknikstudenterna som alternativ till Miljökemi (vilket 96% av mina kurskamrater på Bioteknik valde att läsa istället). För två år sedan kunde jag detta utantill! Molekylär växelverkan och dynamik I mitt förra inlägg pratade jag om den abstrakta termodynamiken och svårigheten i att begripa vad det hela handlade om. Två ättikamolekyler som interagerar. Det här inlägget postades i Uncategorized. Introduktion till Kemi 1. Betygskriterier m.m. Kemi för grundskolan/Övningar - Wikibooks.

Övningar om laboratoriet[redigera] Varför använder man skyddsrockNär ska man använda skyddsglasögonHur använder man brandsläckareI vilka situationer är det bra med brandfiltI vilka situationer används nödduschVad är ett dragskåp bra för? Ge några exempel på hur man kan handskas med heta föremålVad gör man med glasskärvor.Vad gör man med utspillda kemikalier? Vad gör man med kemikalier som blir över? Tillbaka till förklaringsavsnittet Övningar om aggregationstillstånd[redigera] Rita en figur med de tre aggregationstillstånden och pilar för övergång mellan dem. Tillbaka till förklaringsavsnittet Övningar om blandningar[redigera] Kan ett rent ämne vara fast? Tillbaka till förklaringsavsnittet Övningar om separationsmetoder[redigera] Vad kallas det när man skiljer beståndsdelarna i en blandning från varandra?

Kontrollerar att du kan Rita en figur med de tre aggregationstillstånden och pilar för övergång mellan dem. Tillbaka till förklaringsavsnittet Övningar om molekyler[redigera] Fyll i tabellen: 1. 2. Blodet är det medium som står för själva transporten i cirkulationssystemet. Blodet är en rinnande röd vätska och består av en blandning av celler och plasma. Plasman består i sin tur av vatten, elektrolyter (lösta salter), proteiner och till viss del också lipider (fetter). Plasma Ungefär 55 % av blodet består av plasma. Om man separerar blodcellerna från plasman i blodet har plasman en lätt gulaktig färg. Förutom att plasman gör blodet lättflytande har plasman flera andra funktioner. En annan uppgift hos en specifik typ av plasmaprotein – immunoglobulinerna (antikropparna) – är att identifiera och binda till främmande ämnen så att immunförsvaret kan göra sig av med dem.

Eftersom att det finns väldigt många olika typer av plasmaproteiner med väldigt olika funktioner är det svårt att konstatera att plasmaproteinerna har en enda gemensam funktion. Varför kan en större andel av ett ämne transporteras då det binds till proteiner? Blodcellerna Erytrocyter (röda blodceller) Figur 6. Experimentkalendern 8 december: fissaft. LGR11 - förmågor. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer söka information från olika källor och värdera dessa använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genomföra systematiska undersökningar i biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genomföra systematiska undersökningar i kemi använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan genomföra systematiska undersökningar i fysik hem- och konsumentkunskap.

December 2009. Högstadiekemi. Senast uppdaterad tisdag, 31 januari 2012 18:34 Välkommen till högstadiekemin! I den här avdelningen samlar vi de artiklar som vi tänker oss ska passa för högstadieelever, men också för den som behöver repetera grunderna från högstadiet, eller helt enkelt bara vill lära sig mer om hur kemin runtomkring oss fungerar. Oavsett vilket, är tanken att informationen här ska vara lätt att ta till sig, utan att det ska behövas några speciellt stora förkunskaper. Det är viktigt att förstå att det primära syftet inte är att artiklarna ska fungera som ett alternativ till vanlig undervisning och traditionella läromedel, utan snarare som ett komplement.

Här hittar du utförliga förklaringar som säkert skiljer sig från de du får i läroboken, och som i vissa fall kanske passar dig bättre. Dessutom gör webben det möjligt att använda rörliga bilder, videoklipp med mera för att göra kemin så enkel och rolig som möjligt att lära sig. Information for Educators | About You | Pearson Higher Education. Educators care about their students; they want them engaged and learning while in the classroom so that they can thrive when they enter or re-enter a competitive workforce. They want to meet their students’ needs, try to exceed them, and turn a student’s interest into a passion.

At Pearson we understand the issues facing educators today and want to work together to deliver the kinds of higher education solutions needed to engage and stimulate the modern student. Discover how we can begin a partnership with you by understanding how we are addressing today’s hot topics and issues in college and career readiness, online and blended learning, and data, analytics, and adaptive learning. Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan Lärarlitteratur SO/NO Grundskola år 4-6 Grundskola Liber. Vardagskemi gör undervisningen mer konkret. Tanken med Skolkemi är att lärarna ska utgå från vardagen i sin undervisning genom att ge experimentuppslag som känns relevanta, är varierade och rymmer många olika infallsvinklar. Det kan till exempel handla om att vispa grädde, diska med äggula och att tillverka tvål.

Undervisningen ska vara vardagsanknuten, väcka intresset och utveckla förståelsen - Jag bestämde mig för att börja forska i kemi efter att ha arbetat som lärare i några år, berättar Svante Åberg. Elevernas intresse för att studera kemi och andra naturvetenskapliga ämnen minskade stadigt och jag ville göra något för att vända den vikande trenden. Därför började jag hjälpa lärare och lärarstuderande att utveckla sin undervisning i en mer konkret och intresseväckande ritning.

Kurserna i experimentell kemi för skolan handlar om att ta fram experiment och utveckla lärares kunskaper kring hur barn uppfattar och förstår kemiska begrepp och förklaringar. Kemiresurserna finns på nätet Text: Stefan Pålsson. Chemistry. NOTE: For those of you who are having difficulty with the links in the above menu, click here! All teacher documents were originally created in Microsoft Word and some were saved as Web Pages.

Those may be easily copied and pasted back into Word for making any changes desired. However, some of the files don't translate back into Word that well. So, some files are in Word only. Where files are in both htm or html and Word you can click on the Word icon after the link. You can save the Word files in Word and make any changes you want. Chemistry resources, science resources, chemistry lesson plans, TES Resources. Teach Yourself Chemistry. By Anne Marie Helmenstine, Ph.D. Updated December 02, 2014. Chemistry is a logical science. You can master the essential concepts yourself. You can study these concepts in any order, but it's probably best to start from the top and work your way down, since many concepts build on understanding units, conversion and how atoms and molecules interact.

Introduction to Chemistry: Learn about what chemistry is, what chemists do, and why you would want to study this science. Units & Measurements: Get a handle on the metric system and the commom units used in chemistry. The Scientific Method: Scientists, including chemists, are systematic about the way they study the world. The Elements: Elements are a basic building block of matter. The Periodic Table: The Periodic Table is a way elements can be organized, based on their similar properties. Continue reading below our video Loaded: 0% Progress: 0% Atoms and Ions: Atoms are single units of an element. How To Learn Chemistry FAST! High School Chemistry Education Resources. Ideas for Teaching Chemistry | SMILE. Chemistry Teaching Resources - Gordon Watson - Kelso High School - Welcome.

ChemMatters Magazine. SCIENCE! | THE SCIENCE BLOG FOR THE ORANGE TRACK. Maries elevblogg. Kemi | forskarbloggen. Kemi. Kemi blogg. Kemi blogg. Www.e-cademic.de/data/ebooks/extracts/9783830922964.pdf. Hem | Kemivarldenbiotech | Viviann. New resources to support science education / Home - Science Online. You are here: This section presents new resources in three areas of dynamic change possibilities for science education in New Zealand schools in order to develop science capabilities for citizenship as stated in the New Zealand Curriculum. The Ministry of Education endorsed this work to support the ongoing implementation of the science learning area of NZC. The resources show how to weave the Nature of Science strand and the key competencies into science teaching and learning. How can teachers help students develop science capabilities for citizenship?

The idea of how science capabilities link directly to the key competencies of the New Zealand Curriculum is expanded on this page: Key competencies are clusters of capabilities 60+ new teaching resources show how to adapt existing resources to help students develop five science capabilities. How might digital technologies transform science education? Digital technologies have the potential to transform school science learning - but how? Didaktikhörna | Kemilärarnas Resurscentrum KRC. Det bedrivs en hel del forskning i ämnet kemididaktik, om undervisning och lärande i kemi. Därför vill vi här presenteras information om denna forskning på ett sätt som vi hoppas kan vara användbart för lärare och elever i skolan.

Sakkunnig är Karolina Broman, doktorand i kemididaktik, vid Umeå Universitet Nya länkar Vill du följa med det senate inom utbildningsvetenskap? Se även information om bedömning (Tio frågor om bedömning) Naturvetenskapernas didaktik är ett relativt nytt forskningsområde. I Sverige finns en forskarskola i naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik, FontD ( Det finns också ämnesdidaktisk forskning som inte är direkt knuten till denna forskarskola, på olika universitet och högskolor med lärarutbildning. Svensk nationell förening för forskning i naturvetenskapernas didaktik (FND, är en förening som fungerar som en länk mellan forskning, lärarutbildning och skola. Litteraturtips (under arbete) Magister Evas Blogg. Chemistry. Demos | Chemistry Lecture Demonstration (CLD) Facility. 3%20Formativ%20bed%C3%B6mning%20(Malin%20Nilsson)

Experimentbanken. Creative Chemistry Fun Stuff Index. It’s always time for Chemistry, but sometimes you want to have even more fun! I’ve put together a load of fun activities to make you a Happy Chemist, so choose something and enjoy it. There are ten main bits in Fun Stuff: Get down (and across) with my interactive Crossword Puzzles; Test your nerves against the clock in the Impossible Mission Quizzes (there are three difficulty levels and a choice of Missions); NOW WITH ANSWERS IF YOU GET STUCK! Race against the clock to complete one of five Word Searches (they’re never the same); Try your hand at the fiendish Slide Puzzle; Rope yourself into the Chemistry Hangman puzzle; Test your memory powers with the Chemistry Concentration Game; Try out my Chemistry Jigsaws; Unscramble the letters in the Chemistry Word Jumble; Uncover the Periodic Table in the Chemistry Breakout Game; or just for fun ...