background preloader

Kemi

Facebook Twitter

Skola - IKEM.se. Tuben   KEMISIDAN.BLOGG.SE - Välkommen till vår blogg! Vi är två tjejer som går sista året på gymnasiet och läser naturvetenskap. Denna blogg fungerar som bas för vårt gymnasiearbete som handlar om olika studietekniker. Vi undersöker vilka studietekniker som är m. » Bloggkurser. Syror och Baser. NO et Kristoffer: Planeringar. Del 1Del 2Del 3 Hittills har vi kommit till min andra termin i läsår 2!

Biokemi Du äter mat och maten blir näring. Men i denna kurs går man på djupet, och om man studerar väl ska man kunna välja en kolatom i en skiva bröd och kunna härleda hur denna kolatom rör sig igenom matsmältningen i form av metaboliska intermediat till dess att energin i dess molekyl har utvunnits. Dessutom stöter man på väldebatterade diskussionsämnen som sötningsmedel och LCHF-kost, fast ur en biokemisk synvinkel. Introduktion till Kemi 1. Betygskriterier m.m. Kemi för grundskolan/Övningar - Wikibooks. Blodet är det medium som står för själva transporten i cirkulationssystemet.

Blodet är en rinnande röd vätska och består av en blandning av celler och plasma. Plasman består i sin tur av vatten, elektrolyter (lösta salter), proteiner och till viss del också lipider (fetter). Plasma Ungefär 55 % av blodet består av plasma. Om man separerar blodcellerna från plasman i blodet har plasman en lätt gulaktig färg. Experimentkalendern 8 december: fissaft. LGR11 - förmågor. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer söka information från olika källor och värdera dessa.

LGR11 - förmågor

December 2009. Högstadiekemi. Senast uppdaterad tisdag, 31 januari 2012 18:34 Välkommen till högstadiekemin!

Högstadiekemi

I den här avdelningen samlar vi de artiklar som vi tänker oss ska passa för högstadieelever, men också för den som behöver repetera grunderna från högstadiet, eller helt enkelt bara vill lära sig mer om hur kemin runtomkring oss fungerar. Oavsett vilket, är tanken att informationen här ska vara lätt att ta till sig, utan att det ska behövas några speciellt stora förkunskaper. Det är viktigt att förstå att det primära syftet inte är att artiklarna ska fungera som ett alternativ till vanlig undervisning och traditionella läromedel, utan snarare som ett komplement.

Information for Educators. Educators care about their students; they want them engaged and learning while in the classroom so that they can thrive when they enter or re-enter a competitive workforce.

Information for Educators

They want to meet their students’ needs, try to exceed them, and turn a student’s interest into a passion. Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan Lärarlitteratur SO/NO Grundskola år 4-6 Grundskola Liber. Vardagskemi gör undervisningen mer konkret. Tanken med Skolkemi är att lärarna ska utgå från vardagen i sin undervisning genom att ge experimentuppslag som känns relevanta, är varierade och rymmer många olika infallsvinklar.

Vardagskemi gör undervisningen mer konkret

Det kan till exempel handla om att vispa grädde, diska med äggula och att tillverka tvål. Undervisningen ska vara vardagsanknuten, väcka intresset och utveckla förståelsen - Jag bestämde mig för att börja forska i kemi efter att ha arbetat som lärare i några år, berättar Svante Åberg. Elevernas intresse för att studera kemi och andra naturvetenskapliga ämnen minskade stadigt och jag ville göra något för att vända den vikande trenden.

Därför började jag hjälpa lärare och lärarstuderande att utveckla sin undervisning i en mer konkret och intresseväckande ritning. Kurserna i experimentell kemi för skolan handlar om att ta fram experiment och utveckla lärares kunskaper kring hur barn uppfattar och förstår kemiska begrepp och förklaringar. Chemistry. NOTE: For those of you who are having difficulty with the links in the above menu, click here!

Chemistry

All teacher documents were originally created in Microsoft Word and some were saved as Web Pages. Those may be easily copied and pasted back into Word for making any changes desired. However, some of the files don't translate back into Word that well. So, some files are in Word only. Chemistry resources, science resources, chemistry lesson plans, TES Resources. Teach Yourself Chemistry. By Anne Marie Helmenstine, Ph.D.

Teach Yourself Chemistry

Updated December 02, 2014. Chemistry is a logical science. You can master the essential concepts yourself. High School Chemistry Education Resources. Ideas for Teaching Chemistry. Chemistry Teaching Resources - Gordon Watson - Kelso High School - Welcome. ChemMatters Magazine. THE SCIENCE BLOG FOR THE ORANGE TRACK. Maries elevblogg. Forskarbloggen. Kemi. Kemi blogg. Kemi blogg.

Www.e-cademic.de/data/ebooks/extracts/9783830922964.pdf. Kemivarldenbiotech. Viviann. New resources to support science education / Home - Science Online. You are here:

New resources to support science education / Home - Science Online

Kemilärarnas Resurscentrum KRC. Det bedrivs en hel del forskning i ämnet kemididaktik, om undervisning och lärande i kemi.

Kemilärarnas Resurscentrum KRC

Därför vill vi här presenteras information om denna forskning på ett sätt som vi hoppas kan vara användbart för lärare och elever i skolan. Sakkunnig är Karolina Broman, doktorand i kemididaktik, vid Umeå Universitet. Magister Evas Blogg. Chemistry. Chemistry Lecture Demonstration (CLD) Facility. 3%20Formativ%20bed%C3%B6mning%20(Malin%20Nilsson) Experimentbanken. Creative Chemistry Fun Stuff Index. It’s always time for Chemistry, but sometimes you want to have even more fun! I’ve put together a load of fun activities to make you a Happy Chemist, so choose something and enjoy it. There are ten main bits in Fun Stuff: Get down (and across) with my interactive Crossword Puzzles; Test your nerves against the clock in the Impossible Mission Quizzes (there are three difficulty levels and a choice of Missions); NOW WITH ANSWERS IF YOU GET STUCK!