background preloader

Kemi

Facebook Twitter

Lab.handledningar år 7-9. Sidor Lab.handledningar år 7-9 Mallar: Hur man skriver en lab.rapport, vad som bedöms och bedömda elevrapporter.

Lab.handledningar år 7-9

(Ta egen kopia av filen) Hur man skriver en bra diskussionLär av gamla provLaborationshandledningar till laborationer som ev. används under år 7-9:Intro:✩Enkla separationer✩Tillverka tandkräm Läppcerat Läppstift ✩Vad kan man göra för att undvika att det svider i ögonen när man skalar lök? Vilken kondom är bäst? Skicka med e-postBlogThis! Inga kommentarer: Skicka en kommentar. Spektrum Kemi. Atomen (swedish) by Monica Brantmark on Prezi. Kolets kemi för grundskolan 2.0 by Monica Brantmark on Prezi. Planering Kemi och H%C3%A5llbar Utveckling 9C. Kemiplanering. L%C3%A4rares%20planering. Block 1: Kemins grunder och fingeravtrycksanalyser.

Inledning I denna första del i block 1 får du information om kemins historia, atommodellen samt materia.

Block 1: Kemins grunder och fingeravtrycksanalyser

Förmodligen (eller förhoppningsvis!) Känner du igen det mesta från grundskolan. De två första undervisningsfilmerna är gjorda av Magnus Ehinger som är giganten på youtube när det gäller undervisningsfilmer i kemi. Magnus introducerar dig till kemins historia och förklarar hur den nuvarande atommodellen har växt fram genom olika experiment som kända kemister har genomfört. I den tredje filme... More Inledning I denna del kommer jag introducera det periodiska systemet; hur det är indelat och hur vi kan använda det för att ta reda på olika grundämnens uppbyggnad och egenskaper. More. Basbegrepp i kemi. Kemilärarnas Resurscentrum KRC. Skolkemi - LÄTT ATT LÄRA! - Kemi. Under uppbyggnad.

LÄTT ATT LÄRA! - Kemi

Kom snart tillbaka :)! Men om du vill kan du klicka på länkarna som finns nedan redan nu. Snart är denna sida snygg och lättmanövrerad. Materia och aggregationsformerna Bra förklarande film om materia och aggregationsformerna. Klickbar mindmap om materia Om homogena och heterogena blandningar. testa dig själv! Vattnets kretslopp och försurning (NO) Experimentskafferiet. Science Experiments You Can Do At Home or School. Matens kemi - undervisningsstöd. Matens kemi är ett förslag på hur ett arbetsområde inom kemi kan organiseras.

Matens kemi - undervisningsstöd

Arbetsområdet har sin utgångspunkt i förmågan att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Elevernas uppgift är att göra ett populärvetenskapligt uppslag om mat i en tidning för jämnåriga. Förmåga att kommunicera Den kommunikativa förmågan lyfts fram tydligt i kursplanen i kemi. En orsak är att kunnande i kemi bygger på att eleverna förstår vad andra människor menar och att de själva kan uttrycka sig i frågor som rör kemi. I Matens kemi får dina elever träna på att skriva populärvetenskapliga kemitexter själva. Eleven som samhällsmedborgare Ur en demokratisk synvinkel är det betydelsefullt att eleverna lär sig att formulera och granska argument. Mat utifrån ett kemiperspektiv Matens kemi handlar om mat utifrån ett kemiperspektiv. Gå direkt till: Animated Science - Molekyler: Vattenmolekylen. Högstadiekemi - Naturvetenskap.org.

Välkommen till högstadiekemin!

Högstadiekemi - Naturvetenskap.org

I den här avdelningen samlar vi de artiklar som vi tänker oss ska passa för högstadieelever, men också för den som behöver repetera grunderna från högstadiet, eller helt enkelt bara vill lära sig mer om hur kemin runtomkring oss fungerar. Oavsett vilket, är tanken att informationen här ska vara lätt att ta till sig, utan att det ska behövas några speciellt stora förkunskaper.

Det är viktigt att förstå att det primära syftet inte är att artiklarna ska fungera som ett alternativ till vanlig undervisning och traditionella läromedel, utan snarare som ett komplement. Här hittar du utförliga förklaringar som säkert skiljer sig från de du får i läroboken, och som i vissa fall kanske passar dig bättre. Dessutom gör webben det möjligt att använda rörliga bilder, videoklipp med mera för att göra kemin så enkel och rolig som möjligt att lära sig. Om du vill kommentera innehållet eller ställa frågor är det bara att att mejla någon av oss. Skolkemi - Kemilärarnas Resurscentrum KRC. Var ifrån kommer näringsämnena i maten? - kemi årskurs 1-3 - undervisningsstöd. Elever som är intresserade av var ämnena i maten kommer ifrån kan till exempel vilja arbeta med följande frågor.

Var ifrån kommer näringsämnena i maten? - kemi årskurs 1-3 - undervisningsstöd

Vilka livsmedel kommer från växter och vilka kommer från djur? Vilka näringskedjor äter vi ifrån? Diskutera Matcirkelns delar. Vilka delar är djur och vilka är växter? För att diskutera näringskedjor och näringsvävar kan Concept cartoons i Skolverkets bedömningsportal användas till exempel bilderna 2.3 ”Växter och djur” och 2.6 ”Min katt” från avsnittet Levande ting och deras omgivning. Sortera. 50 Awesome Chemistry Videos For The Busy Science Teacher. Though we don’t often recognize it, chemistry defines nearly every element of our everyday lives.

50 Awesome Chemistry Videos For The Busy Science Teacher

From the reactions that fuel the sun to the biology of our bodies to the technology in our gadgets, chemistry is at the heart of everything we do and is the central science that unites biology, physics, geology, astronomy, medicine, and countless other fields. Yet chemistry doesn’t always get the credit and recognition it deserves for playing such an awesome role in, well, everything. If you’ve been slighting chemistry, there’s no better time to give the field the credit it deserves than National Chemistry Week.

Founded in 1987, the week-long event has helped bring awareness to the role chemistry plays both in our lives today and in our future. You can get in the spirit of the event by checking out a few (or all) of these amazing chemistry videos online. The Elementals. Virtual Chemistry Experiments. The Periodic Table . Intro.