background preloader

No åk F-6

Facebook Twitter

För klassrummet - Naturhistoriska riksmuseet. Science teaching resources and pedagogy for teachers wh... Skola - ForskarFredag. NORDLAB.SE - Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs ... NORDLAB-SE är en äldre rapportserie med material som fortfarande är användbart.

NORDLAB.SE - Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs ...

Den behandlar, i form av ett antal 'workshops', några aspekter av naturvetenskap. Ett genomgående drag är att de tar upp forskningsresultat angående elevers vardagsföreställningar om naturvetenskapliga företeelser. Syftet är att presentera dessa resultat och stimulera till att vidareutveckla skolans naturvetenskapliga undervisning. Vissa av rapporterna i NORDLAB-SE ingår även i rapportserien Ämnesdidaktik i praktiken. Ladda ner rapporterna som pdf-filer Inom detta tema behandlas växelspelet mellan teori och observationer, liksom att välja lämpliga system och att genomföra kontrollerade experiment. Det är elevernas möjligheter att förstå skolkursernas naturvetenskapliga innehåll som står i fokus för detta tema.

Biologi

Fysik. Kemi. Konkret No och Teknik. Forska. Filmer. Animeringar och spel. Bedömning. Upptäckter genom historien. Min mapp "No och teknik" på Pinterest. Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena. Att ge eleverna ett ämnesspråk i de naturvetenskapliga ämnena är en viktig del och en utmaning för läraren och eleverna.

Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena

Hur kan du som lärare få eleverna att förstå innebörden av begrepp, relatera dem till varandra, samt använda dem i nya sammanhang? I denna artikel ger jag exempel på några arbetsuppgifter t ex bilder och begrepp, begreppskort och begreppskartor där eleverna utvecklar sin begreppsliga förmåga genom fokus på att samtala. Mina elever i årskurs 3 arbetar just nu med arbetsområdet “Material och ämnen i vår omgivning”.

När jag planerade arbetsområdet tittade jag igenom texter, experiment och filmer där jag hittade/plockade ut de språkliga ord och begrepp som eleverna skulle möta och som jag ville att de skulle förstå och kunna använda. En utgångspunkt och bra hjälp när man tittar och planerar för språket/begreppen i ett ämne är Pauline Gibbons-frågor: Vilken språknivå ligger mina elever på? Talets roll är viktig och central i alla ämnen i LGR 11. Begreppskort: Att diskutera: Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd för grundskolan.

Konkret och kreativ NO. Naturvetenskap och teknik. Skolverket arbetar för att öka elevers och barns intresse och kunskap inom naturvetenskap och teknik.

Naturvetenskap och teknik

Fram till 2016 pågår Naturvetenskaps- och tekniksatsningen som erbjuder förskolor och skolor stöd för att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik. Vi vänder oss till lärare och förskollärare samt till rektor, förskolechef och huvudman. Inom ramen för satsningen tas ett nytt undervisningstöd fram för flera skolformer. Miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se.

Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd. Här hittar du som lärare material som kan ge inspiration till arbetsområden som utmanar elevers tankar och idéer.

Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd

Undervisningsstödet är uppdelat ämnesvis och i årskursintervallerna 1-3, 4-6 och 7-9 och visar på en progression i både centralt innehåll såväl som i de förmågor som eleverna ska utveckla. Biologi: Vilken nytta har vi av naturen? Vilken nytta har vi av naturen? Är en samling förslag på övningar där eleverna genom sitt deltagande kan närma sig begreppet ekosystemtjänster. Här beskrivs en undervisning där elever får lära sig att använda begreppet för att diskutera de ekologiska aspekterna på hållbar utveckling.

Vilken nytta har vi av naturen? Fysik: Hitta regler Hitta regler är en samling förslag på övningar i fysik som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse. Hitta regler Kemi: Matens kemi Matens kemi är ett förslag på hur ett arbetsområde kan organiseras. Matens kemi. - LEKA OCH LÄRA NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Undersökningar - Fair test. Naturvetenskap.org. Science. Science Stew. Primary Science. Classroom resources - Educators. Educational Videos and Games for Kids about Science, Math, Social Studies and English. Physics for Kids - Free Games, Fun Experiments, Activities, Science Online.

Science Teaching Resources. Welcome to Laura Candler's Science File Cabinet.

Science Teaching Resources

Here you'll find dozens of free printables and helpful website links for the upper elementary or middle school science classroom. The resources and links on this page are organized into the following categories. Click each heading to jump directly to a topic. Featured General Science Freebies. Reading Comprehension Skills - Activities, Worksheets, Printables, and Lesson Plans. TinkerLab - Creativity for Kids.

NTA - Teman. HowStuffWorks "Learn How Everything Works!". Faktabanken. Explore Popular Topics on National Geographic Kids. Tekniska museet - Tekniska museet. Algodoo. Kunskapsbanken - Unga Fakta. Teknik & Natur. Naturfag.no: Temasider. Skoltips för lärare - naturkunskap. Uppsatser, faktablad och lektionstips samlade av Na-lärare Erika R.

Skoltips för lärare - naturkunskap

Du hittar sidor om botanik, kroppen, djur, miljö och mycket mer på bloggen Skoltips för lärare. Materialet spänner över hela Na-ämnet. Du hittar allt från atomer, bakterier, cellen, insjöar till vinterekologi och Östersjön. Observera att materialet endast får användas i privat bruk, får alltså inte publiceras. Såhär står det om innehållet och hur det kan användas: Obs! På denna blogg kan allt material nedladdas kostnadsfritt. Beträffande skoluppsatser och faktafiler mottages gärna tips om eventuella texter eller bilder saknar adekvat källhänvisning eller har inhämtats på tveksamt sätt. NORDLAB.SE - Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP, Göteborgs universitet. NORDLAB-SE är en äldre rapportserie med material som fortfarande är användbart.

NORDLAB.SE - Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP, Göteborgs universitet

Den behandlar, i form av ett antal 'workshops', några aspekter av naturvetenskap. Ett genomgående drag är att de tar upp forskningsresultat angående elevers vardagsföreställningar om naturvetenskapliga företeelser. Syftet är att presentera dessa resultat och stimulera till att vidareutveckla skolans naturvetenskapliga undervisning. Vissa av rapporterna i NORDLAB-SE ingår även i rapportserien Ämnesdidaktik i praktiken. Science for Kids - Fun Experiments, Cool Facts, Online Games, Activities, Projects, Ideas, Technology. Schools Science Clips - Growing plants.

Your insight into science. Teachers Homepage - National Geographic Education. This website would like to remind you: Your browser (Firefox 17) is out of date.

Teachers Homepage - National Geographic Education

Update your browser for more security, comfort and the best experience on this site. Educators! Take our survey for a chance to win a $50 Amazon gift card. Xpeditions is now archived in National Geographic Education's new website—natgeoed.org If you liked Xpeditions, you'll love the new media-rich natgeoed.org. Www.natgeoed.org Please note: to search for Xpeditions content, check the “include archive” filter.

National Geographic Education Twitter Facebook Google+ Email Quiz Connection! Most Popular. National Geographic Sverige. Webbmagistern. Skolprojekt Linné - Berättarteknik. Idéhäfte 1 — Berättarteknik Hur kan torra fakta förvandlas till spännande berättelser?

Skolprojekt Linné - Berättarteknik

I häftet beskrivs en konkret metod för hur elever kan skapa berättelser med ett naturvetenskapligt innehåll genom att skriva, dramatisera och filma. Fakta och begrepp blir medveten kunskap när de fogas in i ett intresseväckande sammanhang. Nedan finns pdf-filer på de olika avsnitten i idéhäftet Berättarteknik, samt kompletterande material i form av exempel och kopieringsunderlag. Sidhänvisningarna nedan anger sidor i häftet. Sagor och myter. Vill du hitta en berättarutbildning eller en festival? Vill du ha tips om tillämpat berättande? Här nedan finner du länkar. Home School Learning Network En rad lektioner för att lära barn berätta. Till varje lektion hör en rad användbara länkar om berättande, och med berättelsesamlingar.