background preloader

Kemi 2

Facebook Twitter

NO med Nina. I ett resonemang och förklaring ska du ha: En bredd = flera aspekter t.ex. olika fördelar och nackdelar, miljö, påverkan för dig som individ, påverkan globalt (hela jorden)vittEtt djup = tänka följder/konsekvenser i flera led.

NO med Nina

Checklista för ett resonemang Förklara varförFörklara vad det kan leda till … leder till … som kan göra att … och då …. Experiment 2014 mars. Upptäckter av en slump. Vet du vad som är gemensamt för uppfinningar som telefonen, Post-it-lappar och kardborreband?

Upptäckter av en slump

Alla bygger på upptäckter som gjordes av en slump. Vanligtvis förknippar man vetenskapliga framsteg med noggrann forskning och analys, men så är det inte alltid. Förvånansvärt många upptäckter görs av en tillfällighet. Alexander Flemings upptäckt av penicillinet är ett exempel. Den gjorde han 1928 när han glömde ett fat täckt med en odling av stafylokocker på bänken i sitt laboratorium medan han åkte på semester i två veckor. Det här var inte alls den första upptäckten som gjordes av en slump. Post-it-lappar 1970 arbetade kemisten Spencer Silver i forskningslaboratoriet hos 3M med att försöka utveckla ett starkt lim.

Cellofan Idén till cellofan, det populära genomskinliga förpackningsmaterialet, fick den schweiziske textilingenjören Jacques Brandenberger när han satt på en restaurant. Kardborreband Kardborreknäppningen uppfanns 1941 av George de Mestral, en schweizisk ingenjör. Fatta fakta: Näring - UR Skola. Vart tar stearinet vägen? Testa dina kuns­kaper – kan du faro­sym­bo­ler­na? Problem loading page. Lektioner_5-6. Kursiv text finns bara i lärarens lektioner.

Lektioner_5-6

Länkarna finns som adresser eller bilagor i utskriftsversionen av lärarens lektioner. Augmented Reality Chemistry Blocks. Kemi - Träna NO. These four amazing @home science experiments will blow everybody's mind. Science is obviously fun to read about right?

These four amazing @home science experiments will blow everybody's mind

Because why would you otherwise like a science page – Like Duh. But what probably is even more fun, doing science experiments at home. So here are four simple but amazing science experiments you can do at home. 1. Freeze water on command Ever wanted to freeze water in just seconds, all it takes is a quick knock or ice cube to instantly freeze the water in front of your eyes. 2. Fluorescein is a non-toxic powder that can be found in just ordinary highlighter pens, but when this powder comes into contact with water is creates an enchanting fluorescent green colour. Want to learn how you can do this little experiment at home click here. 3. Pasta can be very delicious, but as it turns out it can also make rocket science surprisingly easy. To create your own pasta rocket just follow this link. 4.

We all know that when light passes from one object to another it changes speed and direction – the so-called refraction. Kemilärarnas Resurscentrum KRC. Adventures in Chemistry. Kemi i skolan. Framtidens kemister finns i klassrummen.

Kemi i skolan

Våra lärare är ambassadörer för att föra kunskapen om kemins betydelse för utvecklingen vidare. Kemistsamfundet har flera återkommande arrangemang för att främja kemikunskapen i skolorna. Berzeliusdagarna har anor sedan 1950-talet. I två dagar samlas ca 350 gymnasieelever från hela Sverige i Stockholm för att lyssna på intressanta föreläsningar och träffa representanter från de olika universiteten och högskolorna.

Ledande forskare från Sverige och världen är inbjudna för att hålla korta, väl genomarbetade föredrag för de ungdomarna, för att på så vis ge en breddad bild av vad forskning kan innebära, och då särskilt kemisk forskning. Berzeliusdagarna är kostnadsfritt för eleverna, och bygger på sponsring från små och stora företag runt om i landet, som tillsammans med kommuner och föreningar som ger stipendier som därefter delas ut till de mest kemiintresserade eleverna på skolorna. Tävlingar som Kemiolympiaden och EUSO sker också varje år. Lär på ditt sätt. Skogshare är en vanlig art i Sverige.

Lär på ditt sätt

Under sommaren har skogsharen brun pälsfärg. Under vintern har de flesta skogshararna i södra Sverige en grå pälsfärg medan det bland skogshararna i norra Sverige är vanligast med vit pälsfärg. Skogshararnas olika pälsfärg under vintern är en anpassning till miljön. Använd kunskaper om evolution och naturligt urval för att förklara varför de flesta skogshararna i norra Sverige har vit pälsfärg på vintern.

Vatten

Förhandsvisa cirkel - Sega ostbågar - Lärcirkelverktyget.