background preloader

Kemi 2

Facebook Twitter

Experimentfabrik. pH Scale: Basics - pH. Jon Bergmann: Just how small is an atom? Fånga kemins grundläggande beståndsdelar! - ForskarFredag. Fånga kemins grundläggande beståndsdelar – grundämnena som bygger upp oss själva, världen och universum i ForskarFredags videotävling 2019.

Fånga kemins grundläggande beståndsdelar! - ForskarFredag

FN har utsett 2019 till Internationella året för periodiska systemet. Över hela världen firar man att det är 150 år sedan den ryske kemisten Mendelejev publicerade den första versionen av periodiska systemet. Periodiska systemet är ett viktigt verktyg för att få en överblick över de grundämnen som finns och hur de reagerar med varandra. Man kan likna det vid en karta, som hjälper oss att orientera oss i kemins värld.

Därför har det periodiska systemet haft en enorm betydelse för utvecklingen av många tekniker, nya material, medicin och livsmedelsprodukter. Skolamsva. Experimentkalendern allt material. SammanfLUFT4A2016. Nobelmuseum skolmaterial halsa pa nobel 4 6. Faktablad: Vattnets kretslopp och fotosyntesen. Solen är motor i vattnets kretslopp Nästan all energi kommer från solen.

Faktablad: Vattnets kretslopp och fotosyntesen

Solen tillför hela tiden ny energi till jorden, vilket i sin tur påverkar massor med processer på jorden. Det är energi från solen som driver vattnets kretslopp och som får vindarna att blåsa, vilket i sin tur ger vågor på haven. Vindar uppstår när energi från solen sätter fart på luften i atmosfären. Först värmer solen jordytan, som i sin tur värmer luften precis ovanför. Solen driver även vattnets kretslopp. När molnens vattendroppar blivit tillräckligt stora och tunga faller de som nederbörd. En del av vattnet infiltreras in i marken där den kan tas upp av växter som en del av fotosyntesen (se nedan). NO med Nina. I ett resonemang och förklaring ska du ha: En bredd = flera aspekter t.ex. olika fördelar och nackdelar, miljö, påverkan för dig som individ, påverkan globalt (hela jorden)vittEtt djup = tänka följder/konsekvenser i flera led.

NO med Nina

Checklista för ett resonemang Förklara varförFörklara vad det kan leda till … leder till … som kan göra att … och då …. Experiment 2014 mars. Upptäckter av en slump. Vet du vad som är gemensamt för uppfinningar som telefonen, Post-it-lappar och kardborreband?

Upptäckter av en slump

Fatta fakta: Näring - UR Skola. Vart tar stearinet vägen? Testa dina kuns­kaper – kan du faro­sym­bo­ler­na? Problem loading page. Lektioner_5-6. Kursiv text finns bara i lärarens lektioner.

Lektioner_5-6

Länkarna finns som adresser eller bilagor i utskriftsversionen av lärarens lektioner. Jorden drar till sig allt som finns i närheten. Det är jordens dragningskraft som håller oss kvar på jordytan. Det håll som jorden drar oss mot kallar vi för neråt. Fallrörelse Fäll två föremål, som är olika tunga men lika stora, från ett par meters höjd. Lutande plan Luta en kartongskiva eller ett bräde mot en stol. Finns det en ytter-trappa att pröva samma sak på? Vad man vinner i kraft förlorar man i väg. Augmented Reality Chemistry Blocks. Kemi - Träna NO. These four amazing @home science experiments will blow everybody's mind. Science is obviously fun to read about right?

These four amazing @home science experiments will blow everybody's mind

Because why would you otherwise like a science page – Like Duh. But what probably is even more fun, doing science experiments at home. So here are four simple but amazing science experiments you can do at home. 1. Freeze water on command Ever wanted to freeze water in just seconds, all it takes is a quick knock or ice cube to instantly freeze the water in front of your eyes. 2. Fluorescein is a non-toxic powder that can be found in just ordinary highlighter pens, but when this powder comes into contact with water is creates an enchanting fluorescent green colour.

Want to learn how you can do this little experiment at home click here. 3. Pasta can be very delicious, but as it turns out it can also make rocket science surprisingly easy. To create your own pasta rocket just follow this link. 4. We all know that when light passes from one object to another it changes speed and direction – the so-called refraction. Kemilärarnas Resurscentrum KRC. Adventures in Chemistry.

Kemi i skolan. Framtidens kemister finns i klassrummen.

Kemi i skolan

Våra lärare är ambassadörer för att föra kunskapen om kemins betydelse för utvecklingen vidare. Kemistsamfundet har flera återkommande arrangemang för att främja kemikunskapen i skolorna. Berzeliusdagarna har anor sedan 1950-talet. I två dagar samlas ca 350 gymnasieelever från hela Sverige i Stockholm för att lyssna på intressanta föreläsningar och träffa representanter från de olika universiteten och högskolorna. Ledande forskare från Sverige och världen är inbjudna för att hålla korta, väl genomarbetade föredrag för de ungdomarna, för att på så vis ge en breddad bild av vad forskning kan innebära, och då särskilt kemisk forskning. Berzeliusdagarna är kostnadsfritt för eleverna, och bygger på sponsring från små och stora företag runt om i landet, som tillsammans med kommuner och föreningar som ger stipendier som därefter delas ut till de mest kemiintresserade eleverna på skolorna. Tävlingar som Kemiolympiaden och EUSO sker också varje år.

Lär på ditt sätt. Skogshare är en vanlig art i Sverige.

Lär på ditt sätt

Under sommaren har skogsharen brun pälsfärg. Under vintern har de flesta skogshararna i södra Sverige en grå pälsfärg medan det bland skogshararna i norra Sverige är vanligast med vit pälsfärg. Skogshararnas olika pälsfärg under vintern är en anpassning till miljön. Använd kunskaper om evolution och naturligt urval för att förklara varför de flesta skogshararna i norra Sverige har vit pälsfärg på vintern.

Vatten

Förhandsvisa cirkel - Sega ostbågar - Lärcirkelverktyget.