background preloader

Kemi

Facebook Twitter

Testa dina kuns­kaper – kan du faro­sym­bo­ler­na?

Periodiska systemet

Berömda kemister. Experiment. The-pH-Scale. Vattenverksskyltar.pdf. The Big Dig hits water, Malawi 2012. Spelet om energin. KOV_smartaval_elevhafte. 177891-1_103211_Jastoversvamning. - LEKA OCH LÄRA NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Förstå kunskapskraven: Att föra en diskussion framåt (fysik)

Om torkning - Spisa.nu. A Kenyan teenager is using waste to fuel his school kitchen. NO. Uppgiftsbanken. Soil: All the elements under your feet. Melting cans with the mini metal foundry. Today I am going to be a rocket scientist. Guide to Snowflakes. Veritasium Science Trailer. » Bloggkurser. Om oss - naturlikt. En kort presentation av magister Eva. Grundämnen och atomer - Praktik & teori = superkul kemi.

Science Stew. Index. Loading [MathJax]/extensions/MathMenu.js July 10, 2012 July 17, 2012 July 24, 2012 July 31, 2012 August 7, 2012 August 14, 2012 August 21, 2012 August 28, 2012 September 4, 2012 September 11, 2012 September 18, 2012 September 25, 2012 October 2, 2012 October 9, 2012 October 16, 2012 October 23, 2012 October 30, 2012 November 6, 2013.

index

Incredible chemical reaction. Solidliquidgas. En tvål stoppas in i mikrovågsugnen och du kan inte ana vad som händer efter en minut. Vi tappade hakan! Uppskattat – Det mest uppskattade från nätet. Anak Comel. Www.krc.su.se/documents/material/Harry_Potter.pdf. Www.krc.su.se/documents/material/Kompendiet.pdf. Www.krc.su.se/documents/Forbattringsorienterad_verklighetsnara_kemi.pdf. Utmaning 1 - Mot nya höjder.

Fotosyntes och cellandning (NO) Cheeseburger in hydrochloric acid. Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan. Nobelmuseum.se. De senaste årens Nobelpris och nobelpristagare Sammanfattningar av nobelprisen, lämpligt för lärare och gymnasieelever: Kort information om Nobelpris Alfred Nobel Alfred Nobel föddes 1833 i Stockholm.

Nobelmuseum.se

WATCH: There Is Something Pretty Crazy Hiding Inside Your Cereal. You've Got To See This. [VIDEO] Basmaterial för undervisning. Sweden Academy. Fossila energikällor. Olja, kol och naturgas kallas fossila bränslen och består av organiskt material innehållande kol-, och väteföreningar, som lagrats in i bergrunden.

Fossila energikällor

De fossila bränslena olja och gas har sitt ursprung i små vattendjur och växter som dött och blivit liggande på bottnen av hav och insjöar. Fossil Energy: Squeezing Oil Out of Rock. Energikunskap - Energikunskap.se. Energi & miljö. Www.wwf.se/naturvaktarna/source.php/1154000/del5.pdf. Språkutveckling och BFL lyfter mina NO-lektioner. Nationella prov Naturorienterande Ämnen i Årskurs 6 - 2013 års prov. Toys from Trash. Gör egen färskost - Arla. NTA - Matens kemi. Biologi Syfte Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, genomföra systematiska undersökningar i biologi, och använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

NTA - Matens kemi

Centralt innehåll i årskurs 4–6 Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna: Naturskyddsföreningen. Vattenskolan. Rader's CHEM4KIDS.COM - Chemistry basics for everyone! Broschyr - Kemikalier i barns vardag. Farosymboler – kanske den enda varning du får! - Kemikalieinspektionen.

Varje år inträffar det olycksfall som orsakas på grund av felaktig hantering av kemiska produkter.

Farosymboler – kanske den enda varning du får! - Kemikalieinspektionen

De flesta olycksfallen hade säkert kunnat undvikas om vi som konsumenter tagit till oss den information som finns på produkterna – farosymbolerna och varnings­texterna. Gör vårt quiz och se vår kortfilm för att lära dig mer. Trots att de nuvarande orangefärgade symbolerna har funnits i årtionden, verkar det som att vi som konsumenter inte alltid bryr oss tillräckligt mycket om denna avgörande information. Just nu står vi inför stora förändringar genom att farosymbolerna kommer att få ett helt nytt utseende men ändå betyda samma sak. Poängen med de nya symbolerna är att de kommer att se likadana ut i alla länder i världen. En fantastisk kristallgrotta. Tillstånd och faser för ett ämne (NO) Kemi. Under uppbyggnad.

Kemi

Kom snart tillbaka :)! Men om du vill kan du klicka på länkarna som finns nedan redan nu. Allt om Vetenskap. Skapa och upptäck. Sopskolan. 20+ Home Science Projects for Kids. 52.6k Shares Here are 20+ awesome and FUN Home Science Projects for Kids!

20+ Home Science Projects for Kids

These have ALL been tried and tested by ourselves and our kids – we hope you will enjoy them all as much as we have! Learn How Plants Absorb Water – a FUN way for kids to witness how plants absorb water and nutrients! DIY Lava Lamp Experiment – this was so much bubbly FUN! Make your own Magic Aqua Sand! Bubbling Quicksand – a bubbly sensory experiment that gives quick results – great for all ages.Dragon Sand Volcano – create your own erupting volcano! If you want to become a Fellow Fun Mum Member & receive all of our fun craft, recipes & activities as well as special offers & promotions – click the button on our home page : ) Lab: Näringsämnen. Det finns några klassiska analysmetoder för att ta reda på om ett livsmedel innehåller ett visst näringsämne.

Lab: Näringsämnen

Laborationsförslaget går inte att göra hemma. Du som är lärare måste först göra en riskbedömning. Tänk på att både syror och baser är frätande och att de flesta försök går bra att göra med låga koncentrationer på lösningarna. 4462055_256152_fasflytandegas.pdf. Toys from Trash. Tuben. Chemmybear.com. Matens kemi - undervisningsstöd. Matens kemi är ett förslag på hur ett arbetsområde inom kemi kan organiseras.

Matens kemi - undervisningsstöd

Arbetsområdet har sin utgångspunkt i förmågan att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Elevernas uppgift är att göra ett populärvetenskapligt uppslag om mat i en tidning för jämnåriga. Förmåga att kommunicera Den kommunikativa förmågan lyfts fram tydligt i kursplanen i kemi. Kemi. Kemilärarnas Resurscentrum KRC. Skolkemi - Kemi för grundskolan 4-6. Kemi nästa: Plast. Kemikalendern.

Kalendern består av tolv inspirationsfilmer med tolv tolv tillhörande laborationsfilmer.

Kemikalendern

Samtliga knyter an till LGR 11. Filmerna är cirka 5 minuter långa och visar olika exempel på kemi i vår omgivning, sett genom en nyfiken och utforskande persons ögon. I kemikalendern ingår även ett undervisningsmaterial med fakta och laborationsinstruktioner per tema. På den här sidan hittar du alla filmer och skolinstruktioner, månad för månad.