background preloader

Kemilärarnas Resurscentrum KRC

Kemilärarnas Resurscentrum KRC
Related:  KemiKemi

Högstadiekemi - Naturvetenskap.org Välkommen till högstadiekemin! I den här avdelningen samlar vi de artiklar som vi tänker oss ska passa för högstadieelever, men också för den som behöver repetera grunderna från högstadiet, eller helt enkelt bara vill lära sig mer om hur kemin runtomkring oss fungerar. Oavsett vilket, är tanken att informationen här ska vara lätt att ta till sig, utan att det ska behövas några speciellt stora förkunskaper. Det är viktigt att förstå att det primära syftet inte är att artiklarna ska fungera som ett alternativ till vanlig undervisning och traditionella läromedel, utan snarare som ett komplement. Kemin på högstadiet är främst inriktad på att skapa en förståelse för kemiska grundprinciper och koncept (vilket är det vi fokuserar mest på), men också att eleven ska förstå det vetenskapliga arbetssättet och på egen hand kunna genomföra enkla undersökningar. Om du vill kommentera innehållet eller ställa frågor är det bara att att mejla någon av oss.

Experimentskafferiet Kemi För dig som undervisar i kemi finns två stödmaterial som handlar specifikt om kemiämnet. Det ena fokuserar på öppna laborationer, det andra ger ett helhetsperspektiv på kemi 1 och 2. Dessutom är kemiämnet en viktig del i flera av de ämnesövergripande arbetssätt som beskrivs under rubriken Ämnesövergripande. Öppna laborationer - öppna sinnen Forskningen om frihetsgrader i laborationer visar att alla varianter av laborationer, från slutna till helöppna, har någon fördel. Arbeta formativt med öppna laborationer Fungerar verkligen antirynkkräm?” Arbeta formativt med öppna laborationer Kemilärarguiden Kemilärarguiden är ett stödmaterial för dig som undervisar i kemi 1 och 2. Kemilärarguiden Livets molekyler och mekanismer Livets molekyler är ett material som låter dina elever möta aktuell forskning inom molekylärbiologi och biokemi. Vad är matlagning? Vid matlagning och bakning använder man värme, kyla, syror, baser med mera för att påverka proteiner, fetter och kolhydrater. Vad är matlagning?

How Things Work | Bozgo Posted by admin on Dec 28, 2012 in Entertainment | 27 comments For many thing that we all day see in our lives, we don’t know how some of that things work. Here you can see how things really work. How a Zipper Works Illustrating Pi: Unrolling a Circle’s Circumference How a Pill Press Works How Walschaerts Valve Gear in Steam Locomotives Works How a Caliper Works How a Radial Engine Works How the Geneva Drive Works How a Hypotrochoid is Made How an Alpha Stirling Engine Works How a Sewing Machine Works How to Draw a Yin Yang Symbol Using Circles

Var ifrån kommer näringsämnena i maten? - kemi årskurs 1-3 - undervisningsstöd Elever som är intresserade av var ämnena i maten kommer ifrån kan till exempel vilja arbeta med följande frågor. Vilka livsmedel kommer från växter och vilka kommer från djur? Vilka näringskedjor äter vi ifrån? Diskutera Matcirkelns delar. Vilka delar är djur och vilka är växter? För att diskutera näringskedjor och näringsvävar kan Concept cartoons i Skolverkets bedömningsportal användas till exempel bilderna 2.3 ”Växter och djur” och 2.6 ”Min katt” från avsnittet Levande ting och deras omgivning. Sortera Vilka växtdelar äter vi? Har du tänkt på vad du äter? Undersök Plantera ”harpluttar" Vad har haren ätit? Blixtpatrullens äventyr (Håll Sverige rent) Så olika frön Följ en växts livscykel. Odla frukter och grönsaker (Bi-lagan nr 2-2012) (198 kB) Göra smör från grädde För att många elever ska kunna göra smör samtidigt kan man hälla lite grädde i små burkar med lock som eleverna skakar tills det blir hårt.

Kemiska reaktioner…redbull och mjölk… | Ugglornas näste Vi ville ju förstås prova att visa vad som händer i våra magsäckar…när vi blandar olika ämnen. I detta fall valde vi energidrycken Red bull (ja, vi pratade om onyttigheten, att det är 15-årsgräns, och varför den är dålig för oss att dricka….) och vanlig mjölk. Vi använde: 3% mjölk, 1,5% mjölk som var D-vitaminberikad, 0,5% mjölk och chokladmjölk. Så här såg det ut hos oss…(kunde inte filma när vi hällde ut det…men här är ett exempel som vi gjorde senare…) Del 3: Analysera gifter och droger | Kemilektioner Inledning I denna del kommer kommer jag beskriva hur vi kan identifiera okända gifter och droger med enkla och mer avancerade metoder. Först redogör jag för hur vi med hjälp av enkla tester (t.ex. lågtest/flamtest, fällningstester, kokpunktstester etc.) kan identifiera olika typer av okända ämnen i ett prov, t.ex. olika gifter och droger. Efter det redogör jag för hur gifter och droger kan identifieras med hjälp av olika kromatografiska metoder. Dessa kan vara relativt enkla som t.ex. pappers- och tunnskiktskromatografi och mer avancerade metoder som gas- och högupplösande vätskekromatografi (GC och HPLC). Det som är gemensamt för alla dessa metoder är att alla dessa bygger på kemisk bindning mellan molekyler. Matris som visar vad du bör kunna efter denna del Gift- och droganalys med enkla metoder Pdf: Analysera gifter, droger och andra ämnen med enkla metoder Film: Analysera gifter, droger och andra ämnen med enkla metoder Gift- och droganalys med kromatografiska metoder Uppgifter att lösa

Grymt Fett – en filmserie om tonårshjärnan Vårt engagemang för ungas hälsa drivs inom ramen för AstraZenecas globala initiativ ”Young Health Programme”. I Sverige fokuserar vi vår insats på att uppmärksamma och förbättra den mentala hälsan och det känslomässiga välbefinnandet bland ungdomar. Det gör vi genom; partnerskap med ideella organisationer, ökad medvetenhet och direkt stöd genom volontärarbete. Med Grymt Fett vill vi väcka intresset för hur tonårshjärnan fungerar. Tanken är att filmserien ska kunna användas i biologi- och naturvetenskapsundervisningen på högstadiet och gymnasiet. I filmserien förklaras forskningen om tonårshjärnan på ett lättfattligt och populärvetenskapligt sätt. FILMERNA Filmerna finns som en DVD serie med en tillhörande lärarhandledning som är framtagen för att ge förslag på elevövningar i klassrummet. För lärare finns DVD och lärarhandledning (PDF 3713kb) att kostnadsfritt beställa på Utbudet. Nu även på engelska Vill du se en engelsk textad version av filmerna klicka här. Sömnen, tid ca 8 min

50 Awesome Chemistry Videos For The Busy Science Teacher Though we don’t often recognize it, chemistry defines nearly every element of our everyday lives. From the reactions that fuel the sun to the biology of our bodies to the technology in our gadgets, chemistry is at the heart of everything we do and is the central science that unites biology, physics, geology, astronomy, medicine, and countless other fields. Yet chemistry doesn’t always get the credit and recognition it deserves for playing such an awesome role in, well, everything. If you’ve been slighting chemistry, there’s no better time to give the field the credit it deserves than National Chemistry Week. Founded in 1987, the week-long event has helped bring awareness to the role chemistry plays both in our lives today and in our future. You can get in the spirit of the event by checking out a few (or all) of these amazing chemistry videos online. Amazing Reactions and Experiments Brainiac: Thermite and Liquid Nitrogen: Think thermite reactions are super awesome? Lectures Courses Fun

⭐UNGA FORSKARES EXPERIMENTHANDBOK 2 Unga forskares experimenthandbok Av David Andersson och Johanna Rogvall 3 FÖRORD Alla känner vi igen oss i känslan av att göra något man tycker är riktigt kul. Man känner sig upprymd, glad och tiden rinner iväg. Man får ny energi, nya idéer och ork till att göra alla de där sakerna man måste göra. I Sverige är det lätt att gå med i en fotbollsklubb, börja spela på kulturskolan eller gå en fotokurs. 4 OM SÄKERHET Läs alltid säkerhetsanvisningarna noga innan du genomför experiment. 5 TIPS VETENSKAPLIG SHOW: Ett roligt sätt att göra experiment är att sätta ihop dem till en show och visa för publik. 6 SKUMORM Det här experimentet passar bra att visa upp inför publik. 7 BRINNANDE GELÉ Det här experimentet passar bra att visa upp inför publik. 8 RÖKBOMB Det här experimentet passar bra att visa upp för publik utomhus. 9 SILVERTRÄD Blanda 80 ml 4 %-ig lösning av silvernitrat (AgNO 3 ). 10 SAND-PYSSEL Mät upp 5 ml natriumsilikat (Na 2 SiO 3 ) i ett provrör och tillsätt 5 ml vatten.

Physics resources | Snapshot Science Below are links to Snapshot Science’s physics teaching resources. You may wish to take a look at the accompanying post for an idea of the inspiration for the resource and more details on how to use it in a lesson. These resources are free to download and share. All I ask for in return is a comment to let me know how the resource was used and if it was useful. Lighting the Olympic torch Reflection, light, KS3, KS4 Includes a starter activity (slide 1) to get the students thinking about how the torch is lit as well as a student activity (slide 3) and a handout (slide 4). Why did the Titanic sink? Forces, upthrust, force diagrams, buoyancy, KS3 A resource to help students to use forces to explain why the Titanic sank. Force diagrams, forces, KS2, KS3 Students create their own diagrams to show the forces involved when flipping a pancake. Pancake force diagrams Students create their own diagrams to show the forces involved when flipping a pancake. Hamster energy transfer diagrams Jetpack forces

Matens kemi - undervisningsstöd Matens kemi är ett förslag på hur ett arbetsområde inom kemi kan organiseras. Arbetsområdet har sin utgångspunkt i förmågan att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Elevernas uppgift är att göra ett populärvetenskapligt uppslag om mat i en tidning för jämnåriga. Förmåga att kommunicera Den kommunikativa förmågan lyfts fram tydligt i kursplanen i kemi. I Matens kemi får dina elever träna på att skriva populärvetenskapliga kemitexter själva. Eleven som samhällsmedborgare Ur en demokratisk synvinkel är det betydelsefullt att eleverna lär sig att formulera och granska argument. Mat utifrån ett kemiperspektiv Matens kemi handlar om mat utifrån ett kemiperspektiv. Årskurs 1-3: Frågor om hur mat kan kategoriseras, vilken uppgift maten har i kroppen och hur man kan undersöka mat med enkla kemiska metoder. Gå direkt till: Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9

Ökat antal frågor om olyckor med frätande propplösare - Giftinformationscentralen Fler ringer till Giftinformationscentralen (GIC) för råd vid olyckor med frätande propplösare i hemmet. Ofta gäller det barn, en utveckling som oroar Lovisa Östberg, apotekare, på GIC. – Det här är en trend som är viktig att bryta. Propplösare är en mycket farlig kemisk produkt, säger Lovisa Östberg. Propplösare används för att rensa avlopp från fett, hår, tvål och matrester. De är ofta starkt frätande och kan ge allvarliga och bestående skador i mun, matstrupe, ögon och på huden. Varje år vårdas barn och vuxna på sjukhus till följd av frätskador orsakade av propplösare. Farosymbolen för frätande produkt. Antalet samtal ökar – många hänvisas att uppsöka sjukhus Antalet samtal till Giftinformationscentralen har visat en stadigt ökande trend ända sedan 2004. – Jämfört med samtal om tillbud med andra kemiska produkter är det en hög andel av de som ringer in om propplösare som vi uppmanar att uppsöka sjukvård. Diagram över frågor till GIC angående alkaliska propplösare.

Proton Earth, Electron Moon

Related: