background preloader

Kemi

Facebook Twitter

Chemistry jokes. The mathematics of weight loss | Ruben Meerman | TEDxQUT (edited version) Learning StereoChem VR - App Android su Google Play. Home Science. Google Slides - create and edit presentations online, for free. Mr Bean - Back to school -- Zurück zur Schule Mr Bean. The Woman Who Saved the U.S. Space Race (And Other Unsung Scientists) - Reactions. Utbildningsburken - Repetitionskurs i kemi. Repetitionskurs i kemi Den här boken vänder sig till dig som av någon anledning behöver repetera upp din gymnasiekemi. Ibland börjar man inte läsa kemi direkt efter gymnasiet, utan kanske väljer att jobba, resa eller läsa något annat först. Därför kan man behöva fräscha upp sin gymnasiekemi innan man ger sig i kast med högre studier. Det är här Repetitionskurs i kemi kommer in i bilden. Till boken hör en hemsida hos Studentlitteratur med adress Senaste nytt om Repetitionskurs i kemi. Kemi - www.matnat.org.

Vissa ord är lätta att blanda ihop för att de stavas snarlikt. Här nedan ges några vanliga exempel på när man bör hålla tungan rätt i munnen vid stavning. Glukos - GlykolGlukos är en hexos och en aldos, det vill säga en monosackarid och en enkel sockerart. Glukos kallas ofta dextrosol eller dextropur och druvsocker är ett annat vanligt namn. Glukos är en av kroppens vanligaste näringsämnen.Glykol är en tvåvärd alkohol, vanligen etandiol men även propandiol kallas ofta glykol.

Glykol används som kylarmedel i bilar och kallas då K-sprit och är i en blå dunk. Glykol är giftigt att andas in och dricka! Fryspunktsnedsättningen är störst för en blandning mellan vatten och glykol. Hydroxid - HydroxylHydroxid är den minusladdade jonen OH- som är stark bas och det man mäter vid pOH. Bensen - BensinBensen är ett aromatiskt kolväte med sex kolatomer i hexagonal (ringformad) struktur.

Kolväte - KolhydratKolväten är organiska molekyler uppbyggda av kol och väte. 12 – Poinsettia Plant Indicator. Elemental på App Store. Popular chemistryprize2016 sv. Värmerekord i Arktis: 20 grader varmare än normalt. Danska och amerikanska forskare som övervakar satelliter och väderstationer i Arktis rapporterar att temperaturen där har varit på rekordhög nivå, cirka 20 grader över det normala för årstiden. Dessutom är vattentemperaturen närmare 4 grader högre än normalt. – Temperaturen har varit några plusgrader när den borde vara närmare minus 25 grader.

Temperaturen är långt utanför kartan för vad de borde vara vid den här årstiden. Det är chockerande. Arktis har satt nya rekord hela året. Det är spännande men också skrämmande, säger Jennifer Francis, professor vid Rutgers universitet till den brittiska tidningen The Guardian. En av anledningarna till den rekordvarma hösten i Arktis är att havsisens utbredning under sommaren var en av de minsta som uppmätts. . – Om havsytan är öppen istället för istäckt så blir lufttemperaturen mycket högre. Enligt USA:s snö- och is-datacenteer, NSIDC har det sedan i september bildats cirka två miljoner kvadratkilometer mindre is än normalt. – Det är förväntat. Snabba förändringrar krävs i Arktis. Massiv koralldöd på barriärrevet | SVT Nyheter. En sträcka på 700 kilometer på revets norra del, som forskarna kallar den röda zonen, är värst drabbad. När temperaturen i vattnet under den australiska sommaren var två grader över de normalt högsta sommartemperaturerna skadades korallrevet. – Det är väldigt illa.

Bland de sextio rev vi undersökte har i genomsnitt två tredjedelar av korallerna som var vid liv i mars förlorats, säger professor Terry Hughes, chef för korallrevsstudier vid Arc center of excellence, vid James Cook University. Han har flugit över Stora Barriärrevet med helikopter och flygplan för att uppskatta omfattningen av korallblekningen. Med hjälp av stickkontroller där dykare gått ned på hundratals platser har resultaten bekräftats.

Påverkar ekosystemet Korallerna utgör habitaten för många andra djur, exempelvis fiskar. – Koralldöden kommer att påverka resten av ekosystemet, säger Hughes. Det kommer ta lång tid för de svårast skadade delarna av revet att återhämta sig, om de någonsin gör det. Södra delen klarade sig. Interaktiva No-sajter. PhET: Free online physics, chemistry, biology, earth science and math simulations. Cu te - S k p Google. Sambandsord. Begripliga laborationsrapporter | Förstelärare i Svedala. Att skriva laborationsrapporter i de högre stadierna kan vara en utmaning för elever. Vardagligt språkbruk ska successivt växlas över till en mer akademisk stil där korrekta ämnesspecifika begrepp används och förklaras och de behöver träning och tid att vänja sig vid den naturvetenskapliga språkformen.

Jag har lagt märke till att svårigheten för gymnasieelever inte alltid är den stegrade abstraktionsnivån i ämnet (särskilt i kemi) utan snarare ovanan att skriva formellt, koncist och just så ”torrt” som krävs. När vi arbetar med laborationsrapporter underlättar våra mallar och övningar. Till elevens hjälp används: Mall och instruktion för laborationsrapport. Här ges även tips på vad som är viktigt att tänka på och exempel på vanliga fel som kan förekommaBedömningsmall som läraren refererar tillChecklista för bedömning av laborationsrapport. Textens struktur och disposition är pelare i laborationsrapporten. Jo, jag lägger fokus på att träna magiska sambandsord! Sambandsorden Att diskutera. Atomic Hook-Ups - Types of Chemical Bonds: Crash Course Chemistry #22.

Syra bas