background preloader

Kemi

Facebook Twitter

Grundläggande Kemi. Periodiska systemet och atomen. Periodiska systemet och atomen. Kemi 1 - Atomens Struktur och Uppbyggnad.

PERIODISKA SYSTEMET

Kemi - Undervisa nyanlända. Kemiundervisningen på Veingeskolan Vi jobbar olika med olika klasser och olika år, så det här är ett ungefärligt upplägg OBS - Under konstruktion!

Kemi - Undervisa nyanlända

År 7 Grundläggande kemi (material, ämnens uppbyggnad, kemiska reaktioner etc)Fotosyntesen och kolets kretsloppMiljö År 8 Försurning (syror och baser)LivsmedelskemiOrganisk kemiMiljö År 9 Periodiska systemetMaterial forts, t ex metallerElektrokemiMiljö För mer information om upplägget på undervisningen i kemi så besök respektive NO-lärares hemsida! På studi.se finns filmade genomgångar (kemi 7-9) med tillhörande quiz på svenska och arabiska arabiska-engelska Filmer arabiska Många kortfilmer på många olika språk från ZukunftsAgentur Brandeburg.

Världsomfattande samarbete för miljön Engelskt tal, textad på arabiska Molekylbindning, kemisk förening, jonförening och kemiska reaktioner visas "språklöst" ...med hjälp av deltagare på ett party.

Organisk kemi (kolväten, alkoholer och syror)

Naturvetenskap.org. Farosymboler. Sweden Academy. 10: Ytspänning - LTHs Kemi-Julkalender 2009. Kemikalendern. Umeå Universitet - Resurscentrum för Kemi i Skolan. UR.se. 12 NASA Apps for Students to Learn about Space. April 16, 2014 Last night while I was watching the total lunar eclipse " Blood Moon", it dawned on me to compile a list of iPad apps that students can use to learn more about space.

12 NASA Apps for Students to Learn about Space

Of course there are no better apps to recommend than NASA's. I have gone through all the apps NASA offers and picked out for you the ones below. Have a look and share with your colleages. 1- Spacecraft 3D NASA's Spacecraft 3D is an augmented reality (AR) application that lets you learn about and interact with a variety of spacecraft that are used to explore our solar system, study Earth, and observe the universe. 2- Moon Tours Moon Tours is the mobile version of the NASA's Lunar Mapping and Modeling Portal (LMMP). 3- 3D Sun "3D Sun" lets you carry a virtual window onto today's sun, right in your pocket.

7 Free iPad Apps for Science Lessons. Cross-posted from my other blog iPadApps4School.com I'm preparing to do a virtual presentation for a small district next month.

7 Free iPad Apps for Science Lessons

My hosts asked for a list of some science apps that their middle school and high school students can use. This is part of the list that has free apps. The Bill Nye The Science Guy iPad app is a free iPad app on which students can watch Bill Nye videos, play games, and discover kitchen table science experiments to do at home with their parents. The app is beautifully designed. GoREACT is a free iPad app from the Museum of Science and Industry, Chicago. Powers of Minus Ten: Bone is a neat iPad app for biology students. Ume Universitet - Resurscentrum f r Kemi i Skolan. Man kan likna detta experiment med en dykarklocka.

Ume Universitet - Resurscentrum f r Kemi i Skolan

Förr använde man stora dykarklockor av metall när man skulle hämta saker från havsbotten. Men man kan inte sänka ner en dykarklocka alltför djupt. Då pressar vattnet ihop luften inuti klockan för mycket. På 10 m djup är luften ihoppressad till hälften. Luft Luftskiktet som omger vår planet kallas atmosfären. Vad är luft? Gaser är alltid blandbara med varandra, till skillnad från vätskor och fasta ämnen. 50 % av jordskorpan består av syre, men i motsats till jordskorpan innehåller atmosfären kemiskt fria grundämnen i mycket höga halter. Kväve, syre och argon utvinns ur luften i stor skala. Syre är inte bara en viktig kemikalie utan en helt livsavgörande beståndsdel i luften. Historik om gaslagarnas utforskning Evangelisto Torricello Gaslagarna började undersökas 1643.

Robert Boyle Jacques Charles. NO websidor. Kemikalendern. Kalendern består av tolv inspirationsfilmer med tolv tolv tillhörande laborationsfilmer.

Kemikalendern

Samtliga knyter an till LGR 11. Filmerna är cirka 5 minuter långa och visar olika exempel på kemi i vår omgivning, sett genom en nyfiken och utforskande persons ögon. I kemikalendern ingår även ett undervisningsmaterial med fakta och laborationsinstruktioner per tema. På den här sidan hittar du alla filmer och skolinstruktioner, månad för månad. Undervisningsmaterialet är utformat med utgångspunkt för lärare och deras elever på mellanstadiet och uppåt. Klicka här för att prenumerera på kalendern som kommer ut en gång i månaden under 2015. Vill du hellre ha hela kalendern samlad på en DVD kan du beställa den gratis här. Kemikalendern är framtagen av Chalmers, Göteborgs universitet, Universeum och Molecular Frontiers för att ge roliga och användbara upplevelser till lärare och elever i olika åldrar.

Kontaktpersoner: Kerstin Jönsson. Januari: Konst och kultur Februari: Mode Mars: Energi och klimat Maj: Kärlek.