background preloader

Brian Cox visits the world's biggest vacuum chamber - Human Universe: Episode 4 Preview - BBC Two

Brian Cox visits the world's biggest vacuum chamber - Human Universe: Episode 4 Preview - BBC Two

http://www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs

Related:  enkla maskinernaScience et technoUniversumFysikt00543

ASTEL - FYKE-opas Det lutande planet Den bekanta utsagan - "vad man vinner i kraft, det förlorar man i väg" – är också förbunden med principen för det lutande planet. Om man lyfte en tung kropp rakt upp till önskad nivå, skulle det behövas en stor kraft. Kraftbehovet kan likväl minskas genom att skuffa eller rulla kroppen till den önskade nivån uppför ett lutande plan. Transportsträckan blir då i motsvarande grad längre.

Hitta fysikregler i sport- och fritidsmiljöer Steg 1: Ta fram likheter och kontraster Alla människor har en hel del kunskap om kraft och rörelse utan att vi kanske är medvetna om det. Vi kan till exempel styra vår kropp och förutsäga vad som ska hända i olika situationer som rör balans, tyngdpunkt, jämvikt, friktion, tyngdkraft, tröghet, hävstång, vridpunkt och utväxling. I varje övning i materialet får eleverna inledningsvis använda sin känsla för kraft och rörelse. Astel Skruvgängan kan liknas vid ett lutande plan som vridits runt en spik. Skruven ger en mekanisk fördel, eftersom den skruvformiga rörelsen är längre än rörelsen rakt framåt. Med andra ord rör sig skruven framåt med en större kraft än vad det krävs att vrida den runt. Vad man vinner i kraft, det förlorar man i väg! 1.

ASTEL - FYKE-opas Förord I läromedlet ”Rörelse och jämvikt”, som hör till fysikens kunskapsområde inom lärarutbildningens miljö- och naturkunskap, och hör till fysikens kunskapsområde, gör Nano och Piko, två barnsligt aktiva, gladlynta och nyfikna varelser från den avlägsna planeten Lepton dig bekant med rörelse- och jämviktsfenomen och de naturlagar som förklarar dem. Samtidigt får du lära dig metoder, med vilka du i skolan kan leda dina elever till observationer av olika rörelse- och jämviktsfenomen i omgivningen och till förklaringar av dem. Nano och Piko hjälper dig speciellt vid utformningen av förklaringarna, ty de har färdats en lång väg till jorden från den avlägsna planeten Lepton.

Leia och Björndjuren - en upptäcktsresa i rymden Leia och björndjuren – en upptäcktsresa i rymden består av: - Lärarhandledning med högläsningstext, lektionsförslag, tips och fakta. - Elevbok med fantasifulla teckningar, korta faktarutor och kontrollfrågor. Leia går i tvåan och älskar rymden. Hon får följa med tre björndjur (tardigrader) på ett äventyr bland planeterna i vårt solsystem. De besöker alla planeterna, träffar nyfikna robotar och kraschade rymdsonder.Materialet kan användas som ett komplement till rekommendationer i LGR 2011, i bland annat NO-ämnen och svenska. Läs materialet, ladda ner och skriv ut

CETIS - Centrum för tekniken i skolan - Nationellt resurscentrum i teknik CETIS nyhetsbrev Tekniken i skolan nr 1, 2016 I årets första nummer berättar Teknikartjejerna i Linköping varför de valde Teknikprogrammet, Svensk Byggtjänst arbetar med gymnasieskolan i Cities: Skylines och i Sigtuna Museums utställning Trä – tiden är ingenting kan vi läsa om hur trä är en del av teknikutveckling. De mäktiga fem fångar intresset hos barn i förskoleåldern och Eva Hartell delar med sig av erfarenheter kring bedömningsarbetet. Läs om projektet LYFTIS och Claes Klasander berättar om jubileumsåret 2016, CETIS fyller 20 år!

Kunskapsbanken, Stjärnor och planeter - Unga Fakta Stjärnor och planeter Vår målsättning och syftet med Kunskapsbanken är att tillhandahålla bra, användarvänligt studiematerial, för att öka förståelsen för delar av rymden, för användning i skolår F-9. att med hjälp av webbsajten Unga Fakta kunna överföra kunskapen och delar av materialet till konkreta klassrumsprojekt i grupp eller enskilt. att med hjälp av text, bild och utskriftsvänliga förslag på klassrumsprojekt, skapa en kreativ skolmiljö med ett upplevelsebaserat lärande som både är lärorikt, utvecklande och roligt.

Teknik tillsammans Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6. Tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11 och de övriga fyra är utarbetade efter den tidigare läroplanen. Följ Teknik tillsammans på Facebook Föjande tre arbetsområden är reviderade utifrån Lgr 11:

Related:  Mécanique