background preloader

Universum

Facebook Twitter

Cosmic Eye on the App Store. Image worth spreading: Cosmic Eye (Original in HD) Leia och Björndjuren - en upptäcktsresa i rymden. Leia och björndjuren – en upptäcktsresa i rymden består av: - Lärarhandledning med högläsningstext, lektionsförslag, tips och fakta. - Elevbok med fantasifulla teckningar, korta faktarutor och kontrollfrågor.

Leia och Björndjuren - en upptäcktsresa i rymden

Leia går i tvåan och älskar rymden. Hon får följa med tre björndjur (tardigrader) på ett äventyr bland planeterna i vårt solsystem. De besöker alla planeterna, träffar nyfikna robotar och kraschade rymdsonder.Materialet kan användas som ett komplement till rekommendationer i LGR 2011, i bland annat NO-ämnen och svenska. Läs materialet, ladda ner och skriv ut Lärarhandledning (PDF-fil, 1Mb) Elevboken (PDF-fil, 2Mb) Tyvärr har det tryckta materialet tagit slut. This amazing claymation finally tells the difference between meteors and mete... Vi är universums mästare - CHRISTER FUGLESANGS HÄLSNING TILL LÄRARE. Brian Cox visits the world's biggest vacuum chamber - Human Universe: Episode... Star Size Comparison HD. Space. Below, you will find a wide range of ideas and resources to help you when you are teaching children about Space.

Space

If you have any relevant resources to share, please email them and I will add them to this page. Thank you! Ordering Planets - A number of wonderful ways to help children remember the order of the planets! Remember the Planets - A brilliant way of helping children to remember the different planets. Earth, Sun and Moon Senteo Quiz - Interactive 'Earth, Sun and Moon' quiz, requiring Smart Notebook and Senteo software. <A HREF=" Widgets</A> Find ideas and resources linked to popular space and alien themed books! Moon Madness! I can't think of anything more fun to teach than space.

Moon Madness!

The moon is one topic that I totally love teaching about! There's just so much great information out there. Nothing gets kids REALLY excited like learning about the moon! Min mapp "Fysik - Universum" på Pinterest. Trollkarlen från rymden. Space Scoop. Space Engine - Home page. Universums mästare - Rymdstyrelsen.

Filmer

Människan i rymden. Vårt solsystem. Stjärnor. Satelliter. Årstider, natt, dag, månader och månen. NASA. Rymdkanalen. Stjärnor och Planeter. Frågor och svar om naturvetenskap, astronomi, rymden. Utbildningsmaterial - Rymdstyrelsen. Mars planet facts news & images. Skolmaterial om rymden - Tekniska museet. Rymden. ASTRONOMY images. Space facts for kids at Super Brainy Beans. The Sun The Sun comes out in the day and sits high in the sky.

Space facts for kids at Super Brainy Beans

It gives us light and heat. The moon The moon comes out in at night. The moon changes shape from a full moon to a crescent. The Stars The stars come out at night and twinkle in the night sky. The Sun, the earth and the moon The Earth travels around the Sun. Earth, Sun & Moon Learn about the Earth, Sun & Moon's orbits as you experiment with different dates and times in this fun activity. The moon travels around the earth in the same way. Planets There are 8 planets in our solar system. Explore the Planets Learn about the planets in our solar system and an easy way to remember them!

Day and night Day and Night Learn how the movement of the Earth makes day and night-time. Night and Day What can you remember about night and day? The phases of the Moon Phases of the moon Learn about how the positions of the Earth and Sun affect our view of the Moon. Our solar system Space travel Explore more of our solar system, galaxy and further into space. Flickr. Experience Just How Big the Universe is, in One Mind-Blowing Interactive. You need a more recent version of Adobe Flash Player.

Experience Just How Big the Universe is, in One Mind-Blowing Interactive

Recently, NASA scientists combined data from the Spitzer and Hubble Space Telescopes to discover the most distant galaxy known to date. The galaxy, named Abell2744 Y1, was formed around 13.2 billion years ago when the universe was extremely young. As the universe is expanding, Abell2744 Y1 is currently closer to 40 billion light years away from us, an astounding distance. Image: Galaxy cluster Abell2744 obtained by the Hubble Space Telescope (Credit: NASA) But what does that really mean?

Most of us have trouble visualizing the height of buildings, or the distance it takes to get home from work, let alone things on an intergalactic scale. Kunskapsbanken, Stjärnor och planeter - Unga Fakta. Stjärnor och planeter Vår målsättning och syftet med Kunskapsbanken är att tillhandahålla bra, användarvänligt studiematerial, för att öka förståelsen för delar av rymden, för användning i skolår F-9. att med hjälp av webbsajten Unga Fakta kunna överföra kunskapen och delar av materialet till konkreta klassrumsprojekt i grupp eller enskilt. att med hjälp av text, bild och utskriftsvänliga förslag på klassrumsprojekt, skapa en kreativ skolmiljö med ett upplevelsebaserat lärande som både är lärorikt, utvecklande och roligt.

Kunskapsbanken, Stjärnor och planeter - Unga Fakta

Sajten om Stjärnor och planeter kan användas på många olika sätt. Handledningarna under respektive knapp är endast förslag på hur man kan lägga upp delar av undervisningen. Vill man inte använda hela materialet går det självklart bra att endast nyttja delar av detsamma, t ex för vissa moment eller för ett fördjupningsarbete, eller kanske bara använda pysselsidorna som ett komplement till den traditionella undervisningen i klassrummet.