background preloader

Vattnets kretslopp (Mellanstadiet) - Geografi

Vattnets kretslopp (Mellanstadiet) - Geografi

http://www.youtube.com/watch?v=YFhAC-oqtlg

Related:  keminovattenGEOGRAFImiljö

Stjärnor och planeter (LättLäst) Stjärnor och planeter (LättLäst) Det finns en sol och 8 planeter i vårt solsystem. Planeterna snurrar runt solen i banor. Planeterna ligger i den här ordningen: Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Tidigare fanns en planet till. Mer att läsa - Vattenmyndigheterna Vattenförvaltningens arbete finns dokumenterat och beskrivet i olika publikationer och är alla sökbara i vattenmyndigheternas gemensamma publikationsdatabas. Vattenförvaltningssarbetet regleras framför allt genom 5 kap miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen, men även annan lagstiftning är viktig, liksom Havs- och vattenmyndighetens, Naturvårdsverkets och SGU:s föreskrifter, handböcker och riktlinjer. Publikationer I vattenmyndigheternas publikationsdatabas finns beslutade dokument vilka omfattar miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan beslutade i december 2009. Samrådsmaterial innehåller samrådsmaterial, förslag till beslut och sammanställning av remissvar. Andra publikationer är protokoll från vattendelegationen, nyhetsbrev och övriga publikationer samt broschyrer och foldrar.

Kartor och kartkunskap Jordens kordinatsystem - breddgrader och längdgrader För att lokalisera en viss geografisk plats på en karta används ett gradnät som kan beskrivas som ett slags nät som jorden är insvept i. De linjer som är parallella med ekvatorn kallas latituder eller breddgrader. Tankar om energi Tankar om energi Ämnen: Fy, Bi, Ke, Ge, (Tk, Sh, Hkk) Energi finns överallt och vi använder den hela tiden, fastän den inte ens syns. Men vad är egentligen energi? LÄTT ATT LÄRA! - Kemi Under uppbyggnad. Kom snart tillbaka :)! Men om du vill kan du klicka på länkarna som finns nedan redan nu. Snart är denna sida snygg och lättmanövrerad. Materia och aggregationsformerna Hitta regler Hitta regler är en samling förslag på övningar som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse. Alla människor har upplevelser av begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, rörelse, friktion och tyngdkraft. Här beskrivs en undervisning som tar vara på just dessa upplevelser och låter eleverna utveckla dem vidare.

Dricksvatten En bra vattenförsörjning är en hörnsten i ett väl fungerande samhälle. Kranvatten används bland annat som dricksvatten, för hygieniska ändamål som bad, tvätt och toaletter samt till brandsläckning. Som samhällsfunktion karaktäriseras vattenförsörjningen av att den är storskalig och komplex. Samtidigt måste den vara robust nog för att fungera tjugofyra timmar om dygnet, dag efter dag, månad efter månad, år efter år Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Fröken Europa Faktaböcker SO Grundskola år 4-6 Grundskola Liber Läs mer Scener från vardagen i klassrummet blandas med mystiska utflykter i tid och rum - ett inslag i den hemlighetsfulla lärarinnan Evas sätt att undervisa. Fröken Europa är en skönlitterär berättelse som på ett naturligt sätt väver in kunskap om länder i Europa.

Bekräftad härdsmälta i Fukushima - Syre - grönt nyhetsmagasin Benita Eklund Syre 24 mars 2015 Nu finns det till sist svart på vitt. Konkret och kreativ NO Publicerad: 19 oktober, 2016 Nu i höst och senare i vinter kommer jag medverka vid ett antal gratis-kommun-event som anordnas av Liber. Nedan hittar du de fyra som hittills är klara. Så här står det i inbjudan”Kreativ och inspirerande NO- och teknikundervisning för åk F-6 Välkommen på en workshop med Hans Persson och Discovery Education Espresso!

Start - Stockholm Vatten Välkommen till Stockholm Vattens skolsajt I Stockholm har vi ett av världens bästa vatten. Få städer har ett så gott och rent dricksvatten som vi, och få renar sitt avloppsvatten så bra som vi. Men det finns fortfarande mycket att göra för miljön. Så hjälp oss och bli vår vattenvän! Geologisk historia 11 500 - 10 700 år sedan. Bilden visar hur det såg ut för ca 11 200 år sedan. Den stora tappningen av Baltiska issjön torrlade massor av gammal sjöbotten.

Animated Science - Molekyler: Syre Animerad kortfilm. Syre finns överallt. I luften och i kombinationer med en mängd andra ämnen.

Related:  kartkunskap