background preloader

Miljö, natur & vetenskap

Facebook Twitter

Applied Math and Science Education Repository - Browse Resources. ARKive - Discover the world's most endangered species. Artportalen. Breathingearth - CO2, birth & death rates by country, simulated real-time. Energimyndigheten. Forskning.se. Främmande arter i svenska hav. Fältbiologerna. Genmodifierade växter. Webbsidan syftar till att ge inspiration och stöd till lärare och elever som arbetar med frågor som rör genmodifierade växter i ett samhällsperspektiv. Modern växtförädling och genmodifierade växter som undervisningsområde passar väl in på det som efterfrågas i skolans styrdokument: Modern växtförädling är ett viktigt och intressant forskningsområde.

Genmodifierade växter har koppling till aktuella samhällsfrågor som ofta debatteras i media. Undervisningsmaterial kring genmodifierade växter i form av tidningsartiklar, TV-inslag, radioprogram, hemsidor och bloggar ger goda förutsättningar att arbeta med källkritik och argumentation. Olika typer av genmodifierade växter ger ett brett spektrum av fall att diskutera med utgångspunkt i genteknikens möjligheter, risker och etiska frågor.

Att arbeta med samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) i naturvetenskapliga ämnen ger stora möjligheter till en aktuell och intressant undervisning. Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Havet.nu. Images of Animals, Nature, and Cultures. Linné on line – Fysikens kosmos. Ljuset från solen är både källan till livet på jorden och det som möjliggör att vi kan studera omvärlden med våra ögon. När vi ser oss omkring i världen registrerar våra ögon det ljus som reflekteras från de objekt vi betraktar. Våra ögon är anpassade för att ta emot eller registrera ljus från solen med de våglängder som kan passera jordens atmosfär till jordytan.

Det gör att vi kan se ljus med våglängder som är mellan 4000 och 7000 Å. (Å är en längdenhet uppkallad efter Uppsalafysikern A.J. Ångström, 1 Å = en tiotusendels tusendels millimeter.) Linné (1707–1778) använde ibland enbart sina ögon när han studerade omvärlden. Men det fanns även optiska instrument på Linnés tid såsom teleskopet och mikroskopet, och Linné hade tillgång till både lupp och mikroskop. Författad av: Johan Rathsman och Mats Thunman. Museum of Science. Myller av liv (Läromedel om biologisk mångfald från SLU) Naturskyddsföreningen. Planetariet, Astronomisk översikt. Astronomisk översikt Stjärnhimlen Stjärnornas uppkomst och utveckling Solen och planeterna Världsalltet Astronomernas verktyg och metoder Astronomins historia Stjärnhimlen När vi går ut en mörk och klar kväll och riktar blicken mot himlen, ser vi ett ojämnt fördelat myller av ljusprickar över oss.

Om vi någorlunda regelbundet betraktar stjärnhimlen, kommer vi att märka att den ändrar utseende under nattens lopp och under årets lopp. Vad beror nu allt detta på? Stjärnorna står inte heller stilla i rymden, alla rör sig mer eller mindre fort. Förutom dessa mycket små och regelbundna förändringar av stjärnhimlens utseende, inträffar ibland någonting dramatisk och oväntat. [Innehållsförteckning] Stjärnornas uppkomst och utveckling Rymden mellan stjärnorna är inte tom, den är full av strålning och materia, som i vissa fall samlas till gas- eller stoftmoln.

Den nybildade stjärnan påverkas av två krafter. Stjärnans ursprungliga massa bestämmer den fortsatta utvecklingen. Solen och planeterna Världsalltet. Rymdstyrelsen. Science X Network :: Phys.org, Medical Xpress, Tech Xplore. SMHI. Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. » Läs mer om myndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten i Almedalen ”Kan omställningen inom svensk kärnkraft hota säkerheten och tillgången till kompetens?” Och ”Varför behöver barn i förskolan skuggiga lekplatser?” Heter Strålsäkerhetsmyndighetens två seminarier under årets Almedalsvecka. » Strålsäkerhetsmyndigheten i Almedalen Ny rapport: allt svagare misstanke att mobilen kan orsaka cancer Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält (EMF) har under 13 år sammanställt den samlade forskningen på området.

IAEA:s granskning: Stabilt svenskt system för strålsäkerhet Det svenska systemet för strålsäkerhet är stabilt och fortsätter att utvecklas på ett bra sätt. Solkräm ska användas som komplement där kläder inte skyddar Strålsäkerhetsmyndigheten är bekymrade över att många använder solkräm som enda solskydd. Svampguiden – Matsvampar. Svebio - Svenska Bioenergiföreningen. SGU - Sveriges geologiska undersökning. Vetenskapsrådet. The Why Files | The Science Behind the News. Världsnaturfonden WWF Sverige.