background preloader

10 Things Every Teacher Should Know How To Do With Google Docs

10 Things Every Teacher Should Know How To Do With Google Docs
Google Docs is a powerful word processing tool that many schools have adopted. As it’s similar to Microsoft Word and other word processing tools, most of its features are intuitive to use. However, in addition to completing many of the functions of a traditional word processor, Google Docs provides even more capabilities that can be invaluable to educators. Here are ten tricks that can make your life easier with Google Docs: Share & Collaborate with Google Docs One of the most powerful features of Google Docs is that you can share and collaborate on documents with others. Sharing with individuals is relatively easy. Comments And Suggested Edits Sometimes, you don’t want to make changes on a document. Others can reply to your comments when they make changes or ask for clarification. Revision History One of my favorite tools in Google Docs is “Revision History.” Add-Ons Recently, Google released a suite of “Add-ons.” Leave Voice Comments Sometimes written comments are not enough. Image Editing

Create Surveys and Graded Quizzes with Google Drive » Teach Amazing! Written by Teach Amazing! Using Google apps such as Google Forms and Google Sheets (spreadsheet similar to Microsoft Excel) is free and easy. These tools combine to provide and excellent way to receive feedback and even distribute self-graded quizzes. As of the date of this post, Google has updated the look of Google Drive and moved things around. So, even if you have done this before make sure you read this post to find out where everything is. Step 1: Access Google Drive In your browser, navigate to drive.google.com/ and sign in to your Google account. Step 2: Create a Google Form To create a new form, which can be used as a survey or a quiz, click New > More > Google Forms. Step 3: Add Title, Description, and First Question Type a Title and Description for the Quiz.For the rest of this post we will use the word “quiz.” Step 4: Additional Questions Click Add Item to add additional questions. For each question, type a Question Title, select the Question type, and type your answer choices.

Using Prezi In Education On the educational scene, Prezi is fast becoming the new kid on the block. Prezi’s unique slick “zooming” function offers an increasingly popular alternative to the traditional PowerPoint presentations in education and business alike. Prezi is an online, Flash-based presentation creator who shares similar functionalities with other information presentation programmes such as Microsoft PowerPoint and Apple Keynotes. It is a visual learning tool which allows you to create maps of texts, images, videos, graphics, etc… and present them in a nonlinear way. The menu for adding elements has a very unique navigational approach and is easy to master. Prezi’s most noticeable feature is its zoom in and out function which really brings your message to life. In many classrooms these days it is fair to say that PowerPoint has become the default setting for information to be communicated. Here are five reasons to convince you that Prezi should be used in education: 1. 2. 3. 4. 5.

Livets glada pussel: Lärakänna med IKT Nu har terminen dragit igång med full fart! I tre veckor har eleverna fångats upp i skolans famn =) Många elever som man haft från förra året, men även några nya ansikten förutom en hel hög med härliga år 4:or. För att skapa relationer är det viktigt att hjälpa eleverna att våga visa vem de är, inom Vittra startar vi alltid med några veckor av kulturarbete, bygga en IUP, lärakänna, kunskapsfunderingar och uppstart av första temat för terminen. Men hur gör man då för att lära känna varandra? Om man frågar en lärare om tips på samarbetsövningar eller lärakänna-övningar så kan ni säkert få en drös av heta stolen, 4hörn, oavslutade meningar, intervjua varandra, pusselbitar att rita på, sugrörstorn osv.. Men på senare år har vi fått fler verktyg att använda, så varför inte vidareutveckla eller modernisera de verktyg vi redan har? Eftersom jag har en hel del IKTverktyg att laborera med och fått inspiration från många olika ställen, tänkte jag ge några bra förslag. Podradio.

Didaktisk design Staffan Selander reflekterar över teknikens inverkan på lärande och undervisning: Avsnitt i introduktionstexten: Didaktisk forskning och didaktik i relation till skolarbete Ett designteoretiskt perspektiv på lärande Multimodalitet Den digitala och globala utmaningen Utbildningens grundläggande uppgifter Design av lärsekvenser Förutsättningar och iscensättning Första transformationscykeln Andra transformationscykeln Ett dialogiskt och mångdimensionellt perspektiv I didaktisk design presenterar vi digitala verktyg för undervisning och lärande samt ett antal länkar med en mängd konkreta exempel från olika lärmiljöer. I den här (löp)texten kan du läsa mer om ett designteoretiskt, didaktiskt och multimodalt perspektiv på undervisning och lärande i digitala miljöer. Denna text innehåller främst reflektioner och teoretiska resonemang. Du möter ett antal begrepp och perspektiv som du dessutom kan fördjupa dig vidare i, t.ex. Didaktisk forskning och didaktik i relation till skolarbete

Teaching and Learning: Using iPads in the Classroom Updated 01/2014 If I had thirty iPads in my class, what would I do with them? How would I use them to help my students learn better and help me teach better? Perhaps a better question is what would I do with them that I could not do with other tools that are available and cheaper? Certainly iPads are cheaper than computers, desktop or laptop, and they are more mobile. Speaking of computers, they were supposed to be the transformation of teaching and learning as we know it. Kinesthetic Learners The iPad has a number of unique features that provide for interesting possibilities in teaching and learning. As a completely portable learning tool, the iPad camera allows documentation to be taken to a whole different level. Students can also attach videos, and voice recordings to their field notes. In math class the GPS of the iPad establishes locale in ways that are profound. Connecting Beyond the Classroom How do you use iPads in the classroom to help teaching and learning?

På begäran: #flipsv och #GAFE för yngre elever i samarbete med @SwensonAnna Lånat struktur av @Askeback | Att lära för livet Vi hade en planerad hangout idag, @sarabruun3, jag och ett helt gäng som hänger på twitter och ventilerar, planerar, delar och delar och delar. Till mångas glädje. Frågan kom hur vi i de yngre åren använder Google Apps for Education – förkortat GAFE. Vad gör vi? @Askeback bloggade om 10 anledningar att använda Google och det är en bra början. En plats att samla dokument och arbeten från olika appar i iPaden. Skapa en blogg. Svenska: Läs din faktatext varje dag – flera gånger Texten finns här: Matte: Se filmen om läxan här: Matteläxa repetition additionRepetera addition på Det finns många, många fler användningsområden. Dela, dela, dela…. /Susanne

6 Easy Steps for Getting Started Using Free Plickers for Assessment Data is an essential component in education, yet sometimes it can be viewed as a necessary evil for educators. In the past, a teacher may teach a lesson and require students to complete an exit ticket assessment activity to show mastery of the concept(s) reviewed over a certain time frame. Passing out the materials and grading individual student responses can be a time consuming task. As the year goes on a teacher’s attitude toward data collection may change and decline as assessment becomes more overwhelming. What is a Plicker? In my classroom, students’ desks are grouped in pods to allow collaboration during activities. First, here is the website for downloading this must-have app to your device: Steps For Integrating Plickers: Go on the website and create a teacher account on plickers.com.Choose the tab labeled classes at the top of the page and type in your class roster. Overall, I have had a wonderful experience using this app in my classroom.

Quick start guide to flipping your classroom using screencasting or lecture videos – Turn to Your Neighbor: The Official Peer Instruction Blog On Your Mark, Get Set, FLIP! Are you thinking about flipping your classroom? There are lots of different, interesting ways to flip a class. One popular, entry-level approach to flipped teaching is to deliver direct instruction (i.e. lectures) outside of class, using pre-recorded videos covering content. Instructors then spend class time on activities that students would normally do at home, such as homework problems. Flipped experts Bergmann and Sams call this the “flipped 101” approach, emphasizing that there is more than one way to flip a class and putting videos online and doing homework in class is one of the most basic of those ways. For videos in a flipped 101 approach, some instructors select pre-existing content that others have created to use as direct instruction. Ready? Keep these prep steps in mind as you get ready to flip your classroom. Quick Start Guide (Download a PDF of the guide here) Decide how you would like to capture your content. Some ideas On your mark! Like this:

Related: