background preloader

Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation cent...

Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation cent...
The wording of the Curriculum for the compulsory school system,the preschool class and the recreation centre (Lgr11) is based on the Ordinanceon the Compulsory School System announced in the Code of Statutes (SKOLFS) of the National Agency for Education (SKOLFS 2010:37). The wording of the knowledge requirements for subjects in the compulsory school is based on the Provision on the Compulsory School System announced in the Code of Statutes (SKOLFS) of the National Agency for Education (SKOLFS 2011:19).During school year 2011/12, the knowledge requirements for grade E at the end of school year 6 apply as acceptable knowledge at the end of school year 6. All knowledge requirements for year 6 will be applied the first time starting in school year 2012/13. Ladda ner som PDF (5215 KB) Related:  kajsi82Bedömning

ENGELSKA full matris.docx Begriplighet Språket kan vara tidvis oförståeligt. Kommunikationen fungerar inte. Kommunikationen fungerar. Förtjänster i innehåll kan uppväga brister i språkriktighet. En engelsktalande förstår budskapet. Det är lätt förstå dig och att höra vad du säger. En engelsktalande förstår budskapet klart och tydligt. Språkriktigheten är säker. skriver med målande detaljer och tydlig struktur. verbfel förekommer men stör inte förståelsen av läsningen. Ordförråd och idiomatik Du använder svenska ord och uttryck för ofta. Ordförrådet räcker för det du vill säga, men är något enformigt, med upprepningar. Du använder ibland svengelska och icke idiomatiska uttryck. Ordförrådet är ganska varierat. Ordvalsfel förekommer men stör inte förståelsen. Ordförrådet är varierat med synonymer. Enstaka ordvalsfel förekommer men stör inte förståelsen av Uttal och flyt Det är svårt att förstå vad du säger när du uttalar ord fel. i stora drag vad du säger. Du har i stort sett ett korrekt uttal. intonation underlättar förståelsen. gott flyt. Uttal och intonation

Eng åk 9 Writing - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet Här ges exempel på autentiska elevtexter som bedömts uppfylla kunskapskraven för betygsstegen E, C och A vad gäller skriftlig produktion och interaktion för årskurs 9. Underlaget för exemplen är uppgiften A Letter to CONNECT, i vilken det finns ett brev som ska besvaras. Brevet innehåller ett antal frågor/punkter som elever kan ha som stöd när de ska visa sin förmåga att skriftligt beskriva, förklara och diskutera på engelska. För varje nivå (E, C och A) finns ett exempel med en utförlig kommentar som motiverar bedömningen. Exempel på texter bedömda som E Exempel på texter bedömda som C Exempel på texter bedömda som A HELP Start Grundpaket- Nypon Engelskan är vårt främsta världsspråk men är samtidigt ett av världens mest komplicerade skriftspråk. Personer med dyslexi får ofta stora problem med skriven engelska. Därför behövs den speciella pedagogiken i HELP Start. Här arbetar man grundligt med kopplingen mellan bokstäver och ljud enligt det engelska systemet och ger gott om tid för överinlärning. Materialet har en tydlig lektionsplan, använder multisensoriska tekniker och innehåller varierade övningar i böcker och datorprogram. HELP Start utgår från modern forskning om dyslexi och tar hänsyn till både det som brukar vara problematiskt just för svenska elever i mötet med engelskan och de svårigheter som dyslexi ofta innebär. Grundpaketet innehåller: datorprogram, lärarhandledning och instruktionsfilm (webbåtkomst)6 textböcker A-F, en för varje nivå6 arbetsböcker A-F, en för varje nivå296 st kort för användning på magnettavla Professor Ingvar Lundberg har sagt så här om HELP Start: Malin Holmberg har tagit fram materialet HELP Start.

If It Were My Home Strategier – en viktig grund att stå på Jag har funderat mycket på vad som utmärker min undervisning, och kommit fram till ordet strategier. Det finns tydligare i kursplanerna nu är tidigare, och jag nämner ordet på var enda lektion i språk jag har. Nyligen skapade jag en bild för att förtydliga förmågorna i språk, och strategierna ligger som en grund för allt det andra. För att göra eleverna medvetna om hur strategierna fungerar och vilka de faktiskt redan använder förtydligare jag hela tiden. ”Nu ska vi göra Simon says. Vilken strategi kan man ta till om man är osäker på vad jag sade? Vi övar också strategier genom att t.ex. spela word game, en favorit bland de allra flesta elever jag haft. De digitala strategierna är något jag brukar ta med i mina föreläsningar, bland annat finns det några i underlagen från engelsklärarkvällen i Göteborg och SETT2015. Den som vill fördjupa sig i ämnet ytterligare bör ta sig tid att läsa Lena Börjessons publikation för Skolverket, Om strategier i engelska och moderna språk.

Adventstips: Så här slipper du rätta! - Sara Bruun I dessa stressiga tider är det skönt att ha hittat ett sätt som optimerar min och elevernas tid. Mitt mål denna termin var att lära mig hur jag skulle kunna jobba smartare och samtidigt kunna ge mina elever individuell och snabb feedback. Jag har valt att arbeta med Google formulär och tillägget Flubaroo. Med detta tillägg slipper du rätta. Vi jobbar mycket så här i mitt klassrum. Jag kan också innan lektionen få en snabb överblick över vilka som gjort uppgiften och vad jag behöver undervisa mer om. Här nedan har jag gjort en instruktionsfilm om hur det går till. Om du själv vill prova att göra samma quiz som jag visar i filmen kan du prova det här: Sara Bruuns Klassrum Har du fyllt i din mailadress korrekt så får du ett mail från Flubaroo Grader inom några minuter. Tänk dock på att eleverna måste svara som du gjort i “facit” för att det ska fungera. Jobbar du med yngre barn? Då kanske du inte vill att det ska gå iväg ett automatiskt mail, då de inte har egna adresser. Lycka till! Sara

Vikten av effektiv feedback - sluta sätt ut betyg! - Sara Bruun I mitt förra inlägg skrev jag om hur du kan ge snabb och indivduell feedback genom att använda Google Formulär och Flubaroo . Idag fortsätter jag skriva om vikten av feedback, hur du kan arbeta smartare och bli mer effektiv i ditt arbete. Inför dagens text har jag läst en riktigt bra bok i ämnet- Återkoppling för utveckling av Helena Wallberg. Mitt eget mål för läsåret 2015/2016 var att utveckla sättet jag ger feedback på. Vi lärare måste alltså undervisa eleverna om hur de använder sig av feedback och att tanken faktiskt är att de ska lära sig något av de kommentarer de får. Själv har jag fastnat för att ge muntliga kommentarer genom att jag skärminspelar elevernas uppsatser. Ett annat toppentillägg att använda är Kaizena. Vissa kommuner har av någon märklig anledning spärrat dessa tillägg så att de inte går att använda. Om du inte har tillgång till digitala verktyg på din skola och eleverna måste skriva för hand kan du använda din telefon eller om du har Ipad. Lycka till! / Sara

Information - Bedömningsportalen Som stöd för bedömning i ämnet engelska finns dels ett diagnosmaterial, dels ett material som ger stöd vid bedömningen av de delar av kunskapskraven som tar upp förmågan att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet och andra medier. Diagnosmaterial i engelska 7-9 Som stöd för bedömning i engelska finns ett nationellt diagnosmaterial som ska kunna användas av lärare under grundskolans årskurser 7–9. För att få tillgång till materialet krävs att du loggar in i bedömningsportalen och har behörighet till ämnet. Läs mer om hur du får tillgång till skyddat material i bedömningsportalen Kärnan i materialet utgörs av olika uppgifter som har fokus på färdigheterna lyssna och läsa och förstå, tala, samtala samt skriva. Bedömningsstödet används med fördel tillsammans med Europeisk språkportfolio för elever 12–16 år. Digital läsning i engelska Du hittar materialet under fliken Övrigt bedömningsstöd.

Dags för betyg Kunskapskrav i varje ämne I varje ämne och kurs i skolan finns det kunskapskrav. De talar om vad en elev behöver kunna för att få ett visst betyg i ett ämne. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A, och det finns kunskapskrav för betygen E, C och A. Betyget D ger läraren om en elev visar alla kunskaper som beskrivs i kunskapskravet för betyget E och övervägande delen av det som beskrivs i kunskapskravet för betyget C. Läraren kan använda alla steg i betygsskalan varje gång hon eller han sätter ett betyg. Kurs- och ämnesplaner i skolan Kunskapskraven för alla ämnen i grundskolan och alla kurser i gymnasieskolan finns i kurs- och ämnesplanerna. Kursplaner i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan Ämnesplaner i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Kurs- och ämnesplaner för vuxenutbildningen Terminsbetyg och slutbetyg Alla betyg en elev får i skolan från hösten i årskurs 6 till hösten i årskurs 9 kallas för terminsbetyg. Hur lärare sätter betyg F-varning

How can film help you teach or learn English? | British Council What can film and video add to the learning experience? Kieran Donaghy, who won the British Council’s TeachingEnglish blog award tells us why film is such a good resource and recommends some useful websites, in one of our top five articles of all time, illustrated by artist Jamie Johnson. Language teachers have been using films in their classes for decades, and there are a number of reasons why film is an excellent teaching and learning tool. Learning from films is motivating and enjoyable Motivation is one of the most important factors in determining successful second-language acquisition. Film provides authentic and varied language Another benefit of using film is that it provides a source of authentic and varied language. Film gives a visual context The visuality of film makes it an invaluable language teaching tool, enabling learners to understand more by interpreting the language in a full visual context. Variety and flexibility Lesson plans Allat C Lessonstream Viral ELT Film English

Synonyms for Speech & Discussion Meaning of Synonyms This collection of synonyms and antonyms also explains the meaning of synonyms to learn how to use them in in spoken words or writing. The meaning of synonyms is highly important in writing essays, papers, abstracts, etc. When moving the cursor over the marked words, a tooltip with the meaning of the synonym is displayed. Communication: Synonyms for words related to speech Synonyms for idea Download Download all the synonyms with meanings of this category related to the terms of Speech and Discussion as a PDF file (300KB) and also for the terms of Speech and Talk as a PDF file (300KB).

Jag jobbar när tusan jag själv vill! - Sara Bruun Jullov. Så skönt med ledighet och lata dagar. Eller? Känner de som kritiserar detta sig som sämre lärare? Själv tycker jag att det är upp till var och en. Om du vill jobba på lovet och lära dig ett verktyg som underlättar din vardag ska du fortsätta läsa nu. I mina tidigare inlägg har jag skrivit om feedback på olika sätt: Vikten av effektiv feedback – sluta sätt ut betyg och Adventstips- så här slipper du rätta. Ett verktyg till som hjälper dig med detta är Zaption. Här hittar du en instruktionsfilm om hur man gör: Klicka på länkarna nedan för att själv prova hur det fungerar: English verbs Personändelser, är och har på tyska God Jul och Gott Nytt år önskar Sara Bruun Who was William Shakespeare? William Shakespeare is known across the world as the writer of plays such as Romeo and Juliet and Hamlet, and as one of the most famous British people ever. Sometimes known simply as ‘the Bard’, he lived over four hundred years ago – not bad for the son of a man who made a living from making gloves. Part of the fascination is that despite being so well-known we don’t actually have much information about him; even his name is spelt differently each time it appears, ranging from ‘Shak-peare’ to ‘Shaksper’. Baptised on 26th April, 1564, his actual birthday isn’t known but conveniently England’s national day, St George’s Day, is the 23rd of April so over the years this is when his birth has been celebrated. In the UK Shakespeare is taught throughout school, making it easy to forget that lots of the plays are actually very funny; some parts are also incredibly rude which means they’re sometimes not covered in lessons.

Related: