background preloader

Fastnat.png (PNG Image, 969 × 1078 pixels) - Scaled (92%)

Fastnat.png (PNG Image, 969 × 1078 pixels) - Scaled (92%)
Related:  liie84

Cambridge English: Proficiency (CPE) Certificate of Proficiency in English Difficulty level: C2 / advanced The Cambridge Proficiency exam is the hardest of the Cambridge exams. Who is it for? Do this test if you really love English. If you pass this test your English is good enough for you to teach English to others. What is the CPE test like? Score A, B, C (pass), D, E or U (fail) Level C2. Where do I take the test? When can I take the test? Systemisk funktionell grammatik – ett av genrepedagogikens tre ben Genrepedagogikens tre ben Vår undervisning ska enligt skollagen grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. Michael Hallidays systemisk funktionella grammatik (SFG) är en teori om språk och ett av genrepedagogikens tre ben. Min grammatikhistoria När jag gick i skolan på 80-talet, så sa lärarna att vi skulle lära oss grammatik och ta ut ordklasser och satsdelar, för att man senare i livet skulle kunna läsa språk. När genrepedagogiken gjorde sitt intåg i min undervisning 2007, när jag arbetade med andraspråkselever, insåg jag att en del saker blir tydligare om man undervisar explicit om det. Systemisk funktionell grammatik – vad är det? Michael Halliday, professor i allmän språkvetenskap, utvecklade den systemisk funktionella grammatiken (SFG) i England och senare Australien på 60-och 70-talet. Deltagare, process och omständighet Istället för att prata om subjekt, predikat eller substantiv, verb osv benämner man fältet, det talade eller skrivna, med deltagare, process och omständighet.

Names in a Hat Åh, vad jag älskar dessa appar! Fick igår tips av Viveca (som i sin tur fått det av Andreas) om en liten app (billig) som heter Names in a Hat. Det är en enkel app som ger nya möjligheter till lottning. I mitt fall tänker jag som första steg använda den för placering i klassrummet. Man "shake, shake, shake" lite och så kommer det ett namn upp och vips så har man placeringen klar i klassrummet - inga tråkiga lottlappar här inte. Något annat som också är bra är ju att den banar väg för metoden No Hands Up inom BFL-metodiken. Enkelt och smidigt!

Med anledning av höjd hotnivå för terror – var försiktig med vilken informati... Ökad vaksamhet gäller inte minst hur vi hanterar information. MSB uppmanar allmänheten att inte sprida spekulationer och rykten. "Det är viktigt att inte späda på vad som för Sverige kan vara oriktig och skadlig information, det kan spela terroristerna i händerna", säger Mikael Tofvesson, chef för enheten för omvärld och beredskap. "När något verkar spektakulärt bör man fråga sig varifrån informationen kommer och om den verkligen stämmer och inte föra vidare vad som kan skapa ilska och polarisering i samhället." Några saker att tänka på innan du delar information: Vem ligger bakom informationen? Vad ska man tänka på när det gäller källkritik och att motverka rykten På MSB:s webbplats Krisinformation.se samlas bekräftad information från svenska myndigheter. Mer information om säkerhetsituationen i landet på krisinformation.se På Säkerhetspolisens och Polisens webbplatser hittar du information om det pågående arbetet Säkerhetspolisens webbplats Polisens webbplats SOS Alarm och 11313

Tio topplistor du inte vill vara utan | Gränslöst digitalt lärande Att listor är populära på internet rådet det ingen tvekan om. Av någon anledning tilltalas vi av att få information färdigförpackad och gärna rangordnad. Jag har tidigare erkänt att jag gillar katter på internet, nu får jag lov att erkänna att jag gärna tittar på olika listor också. I detta inlägg får ni därför en liten hyllning till alla listor som florerar på internet och här har jag samlat tio listor som en geografilärare och SO-lärare verkligen kan ha nytta och glädje av. 1. Vad vore en geografilärare utan sina kartor? 2. Det finns massor av inspirerande och lärorika TED-talks. 3. Att upptäcka världen genom litteraturen är fantastiskt! 4. Twitter är en guldgruva när det kommer till fortbildning. 5. När vi jobbar med handel så har vi låtit eleverna undersöka olika varor utifrån produktion, transport och konsumtion. 6. I en blogg kan du få inspiration och även mer utförliga beskrivningar av ny forskning. 7. 8. 9. Helt enkelt en perfekt film att se när man jobbar med sårbara platser.

appar När vikarien ska ta över, del 2 - Robin Smith En termin som känns alltför kort, ett yrkesliv med ett ansvar som är alltför stort. Ibland måste vi motvilligt släppa ansvaret en stund och låta någon annan ta över trots att veckorna springer iväg. Då kan det vara bra med en plan. Här är ett upplägg som jag tror att du glatt kan lämna till vikarien och sedan vila lugn i förvissningen om att eleverna kommer att utvecklas samtidigt som du kan komma tillbaka till en situation som går att hantera. Det fungerar lika bra för engelska som för svenska på gymnasiet men det kräver lite tid så om du har planerat upp hela terminen kan det bli tajt. Den 59:e upplagan av World Press Photo Contest har gått av stapeln och de nominerade bidragen återfinns här. Triggervarna eleverna. A. B. C. D. E. Vid nästa lektion: A. B. C. D. Förhoppningsvis är du nu tillbaka i klassrummet och kan njuta av gripande bilder, väl förberedda presentationer och vacker högläsning.

Digitala verktyg – supertips Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här). Men för många är vägen dit fylld av ”digital stress”, det vill säga man har förstått vad verktygen kan tillföra undervisningen, men insatsen att lära sig verktygen är just nu alldeles för stor. Därför blir det oftast ingenting. En sätt att göra berget lite lägre är att introducera enklare digitala verkyg regelbundet, till exempel med ett tips i månaden. Då hinner alla testa tipset och kan delge varandra erfarenheter. Utan inbördes ordning. Skapa ett konto på Youtube (eller använd befintligt Googlekonto) och spara favoritklipp i spellistor som senare kan delas. Klipp från Youtube kan startas vid önskat läge. Ta en bild av tavlan efter en klockren genomgång. Använd elevernas texter i undervisningen. Använd ”Tillägg” i webbläsaren. Alternera skriftliga uppgifter med muntliga.

Connected Learning – om skolans kompensatoriska uppdrag i en digitaliserad tid | Tankar i utbildning | Sara Mörtsell Jag har för tillfället tre böcker som jag växlar mellan att ägna min sommarläsning åt. De har många gemensamma nämnare men just nu skulle jag vilja ta upp den första inledande delen till en av dem: Connected Learning: An Agenda for Research and Design. Känns alltid bra att dela med sig av något som ligger ute som fri resurs – det är bara att hoppa på! Min tanke när jag ramlade över den här publiceringen var att jag kanske nu skulle hitta en användbar beskrivning av något som känns oerhört angeläget… Connected learning is realized when a young person is able to pursue a personal interest or passion with the support of friends and caring adults, and is in turn able to link this learning and interest to academic achievement, career success or civic engagement. (p. 4) I den inledande delen (summary + part 1) som jag läst får läsaren träffa några elever som hittat sina stora intressen och dessutom lyckats fullfölja dem med stöttning av diverse nätverk utanför klassrummets och skolans väggar.

Bilder kan störa läsningen för dyslektiker Eva Wennås Brante Såväl läromedelsförfattare som lärare kan motverka sådana orättvisor. Läromedelsförfattare kan designa läromedel på ett mer genomtänkt sätt. Lärare kan lära elever strategier för att hantera den information som finns i bilder. Bilder kan bli en nackdel Bilder förekommer i allt större utsträckning idag tillsammans med texter inte minst i medier baserade på digital teknik. Deltagarna i studien deltar i flera delstudier varav två bygger på experiment. Skillnader mellan deltagare med dyslexi och kontrollgrupp För deltagarna med diagnosen dyslexi är inte läsningen automatiserad. Bilder är inte heller entydigt positiva för lärande, oavsett dyslexi eller inte, när text presenteras tillsammans med bilder. En tolkning som görs är att deltagarna med dyslexi var tvungna att fokusera enbart på texten. Ogenomtänkt material försvårar förståelse och lärande Författaren ställer frågan om läromedelsförfattare i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till hur bilder används.

Exit Tickets: Checking for Understanding Erin: There's been a wonderful real-time change in the way we're able to adapt to student needs. Marguerite: What formative assessment am I using daily, so that I can measure whether or not in that class period, kids are learning the material? A good Exit Ticket can tell whether or not a kid has a superficial understanding of the information, or has some depth of understanding. And then the next day the teacher can differentiate their lesson based on student needs. Shannon: Typically they're short, just a few questions and they're focused on one particular skill. Marguerite: Some teachers use Poll Anywhere. Shannon: First thing, what's our number one Exit Ticket? Shannon: I just wanted to see where each group kind of really got to in their discussion in terms of depth. Erin: We use the digital Exit Tickets, weekly or daily depending on the unit. Shannon: And we purposefully use one, so every ninth grade student, we have that data. Erin: Argument has Logos only.

Att leda pedagogiska samtal – svårare än man kan tro Hur lär man sig att bli samtalshandledare? Elisabeth Åsén Nordström har tittat på hur läroprocessen ser ut för de lärare som lär sig bli pedagogiska handledare. Det hon såg var att skolan och förskolan behöver satsa på att utveckla samtalskompetens och se det som en pågående utvecklingsprocess. Varför blev du intresserad av ämnet? – Jag har arbetat regionalt med skolutveckling i Stockholms län och såg att vissa förändringsprocesser ute i förskola och skola gick väldigt bra, andra inte alls. Vad handlar avhandlingen om? – Jag ville undersöka samtalet som ett verktyg i förändringsarbete, och då har jag valt att titta på den typen av samtal som kallas pedagogisk handledning. – Fem år senare följde jag upp tio av handledarna för att se hur de utvecklat sin kompetens. Vilka är de viktigaste resultaten? – Att det finns stora möjligheter till lärande som handledningen kan bidra till men att det är svårt att vara samtalsledare. Vad överraskade dig? Vem har nytta av dina resultat? Hanna Nolin

Mastery learning, samhällskunskap och svårmotiverade elever - Mikael Bruér Ett problem som alla lärare mellan varven stöter på är hur man motiverar de omotiverade, eller de elever som är allra längst från ett godkänt betyg. De fyra SO-ämnena är komplexa till sin natur och alla fyra ämnena bygger både på en fungerande begreppsapparat och förmågan att ta till sig text. Särskilt knepigt upplever jag detta är i samhällskunskapen som av många dels upplevs som väldigt komplex och dels är fullmatad med begrepp. Tidigare har jag skrivit om hur jag planerar och försöker åskådliggöra kvalitetsaspekter för mina elever, men detta inlägg ska mer handla om en av flera metoder jag använder både för att underlätta för elever, men också för att motivera dem. En metod jag använder, i huvudsak med denna elevgrupp i åtanke, för att försöka göra det svåra mer lättillgängligt för de som har det svårast att nå resultat i mina ämnen är en variant av det som går under samlingsnamnet mastery learning. Det finns också en risk att man som lärare fastnar i att enbart arbeta med fakta.

Att ge eleverna förutsättningar att lyckas Jag vill att mina elever ska få lyckas. Jag tror att man kan komma långt genom att arbeta i process och genom att ge tydliga exempel och mallar. När eleverna vet vad som förväntas av dem blir det också lättare för dem att prestera och lyckas. Under föregående termin läste jag en hel del inlägg och presentationer av Hanna Stehagen. Tillsammans med eleverna gick jag igenom en artikels uppbyggnad. Nästa steg var att titta på artiklarnas innehåll. Vi diskuterade frågeorden i helklass och därefter fick eleverna sin egen skrivuppgift. Nu var det dags att börja skriva. När eleverna började bli klara med sina texter fick de titta på dem utifrån de krav som finns på en nyhetsartikel (disposition, innehåll och språk). Efter korrigeringar kom sista steget...att göra en självbedömning. Slutresultatet då?

Related: