background preloader

Educational Technology and Mobile Learning: 7 Important Tips for Providing Effective Feedback to Your Students

Educational Technology and Mobile Learning: 7 Important Tips for Providing Effective Feedback to Your Students
March 20, 2014 Feedback is an essential element in the teaching/learning process. Through feedback students get to know how they are doing in their learning and through it too teachers learn about the usefulness of their teaching strategies and what should or should not change. However, the power of feedback as a pedagogical aid resides in knowing when and how to provide it to learners. As Jam Chappuis argues, " effective feedback occurs during the learning, while there is still time to act on it." Also, feedback should not be the equivalent of grading or else students will "routinely read only as far as the grade". You should never confuse feedback with praising or advising. This wonderful visual is found on inservice.ascd.org

It synliggör elevers språkinlärning Att it kan användas för att göra språkundervisningen mer varierad och intressant så att eleverna blir mer engagerade har Monica Carlsson erfarenhet av. - Jag använder datorn varje dag men inte på varje lektion, säger Monika Carlsson. Datorn är dock alltid med och projektorerna använder jag varje dag. Ju mer man använder it desto mer lär man sig och vågar man. Inspelade redovisningar synliggör lärandet Det hela började med att Monika Carlsson ville att eleverna skulle bli medvetna om sitt lärande och se sina framsteg. Framgången med inspelningarna gjorde att Monica fortsatte med enkla animeringar. - Eleverna blev väldigt nöjda med resultatet trots att det var så enkelt. Monika Carlsson har även provat att låta eleverna lämna in muntliga redovisningar via mobiler och Bluetooth. - Det är ett sätt att få eleverna mer intresserade av sin inlärning och variera sina redovisningsformer. Wikis och bloggar utvecklar skrivandet Gunnesboskolan arbetar med projektet "Sextio mil" fram till april 2010.

Quick fix till språkutvecklande undervisning Nä, någon quick fix finns tyvärr inte men för oss som gillar checklistor så har Pauline Gibbons skrivit några bra checklistor som jag tänkte visa er. Checklistorna kommer från hennes böcker Stärk språket stärk lärandet och Lyft språket lyft tänkandet. Jag fick en fråga från Sara Bruun om hur man kan arbeta mer språkutvecklande inom engelskundervisningen och då kom jag och tänka på Pauline Gibbons checklistor. Skolverket har också tagit fram en checklista som kan vara användbar: Checklista för språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Dessa checklistor är bra att utgå ifrån när man vill planera sin undervisning att bli mer språkutvecklande men vi kan aldrig komma ifrån att språkutvecklande undervisning är en komplex process med många viktiga beståndsdelar som behöver samspela när det gäller språkutvecklande undervisning.

197 Educational YouTube Channels You Should Know About 197 Educational YouTube Channels You Should Know About If you don’t have a YouTube channel as an education provider, there’s a good chance you’re behind the times. Nearly every major educational institution in the world now hosts its own collection of videos featuring news, lectures, tutorials, and open courseware. Just as many individuals have their own channel, curating their expertise in a series of broadcasted lessons. These channels allow instructors to share information and blend media in unprecedented and exciting new ways. Because we can now sift through thousands of resources while navigating a single repository, the potential for inspiration and growth in the field of education has reached a new height. Here are the top channels worth following based on views, subscriptions, and quality of content: General YouTube EDU: Launched in 2009, Youtube EDU centralizes content from over 100 universities and colleges, providing access to lectures, research, and campus tours. Mathematics

Hur kan jag stötta NO-lärare att arbeta mer språkutvecklande? Frågan dök upp på Facebook ikväll, ställd av Malin Runering, och jag ägnade lite tid åt att svara och tipsa om lite lästips och annat. Annika Sjödahl tyckte att svaret skulle passa bra som ett blogginlägg och det har hon självklart helt rätt i så här kommer det: Vilka språkliga krav ställer kunskapskraven? Ja, hur kan man stötta NO-lärare att arbeta språkutvecklande? Först och främst tror jag att man behöver sitta ner tillsammans och titta på vilka språkliga krav kunskapskraven ställer på våra elever. Och hur påverkar det vår undervisning? Skolverkets stödmaterial Skolverket har arbetat fram ett stödmaterial som handlar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och de delar som handlar om språkutvecklande arbetssätt inom naturvetenskapliga ämnen och teknik finns samlat på en och samma sida. Planera språkutvecklande Att diskutera Skolverkets kommentarmaterial Få syn på språket är intressant att ha som "bokcirkel". Och med ett konkret exempel ur kursplanen i biologi: Filmer Lästips Texttyper

Digitaliseringen hänger på rektorn - Computer Sweden Pernilla Ericols, rektor på Globala gymnasiet i Stockholm, talar inte gärna om tekniken i sig. Hon poängterar att it-användningen ingår som en central del i deras idé om lärande. Foto: Kristina Sahlén – Det finns många rektorer som vet att it i skolan är väldigt viktigt, men de inser inte att det kräver ett eget agerande. – Med god tillgång till datorer och engagerade skolledare går den digitala utvecklingen väldigt fort. Sverker Brundin: "Den digitala skolan kan inte bygga på godtycke." Den här skillnaden i attityd är tydlig när CS ringer runt och talar med rektorer. Vissa talar mycket genomtänkt om hur tekniken öppnar för bättre samarbete, hur de använder innovativa grepp som bloggar i språkundervisningen för att få kontakt med elever i andra länder. Andra berättar mer svepande om att it är ett bra verktyg för att söka material och skriva rapporter. – Nyckelpersonen är rektorn. – Anser inte rektorn att det här är viktigt uppstår de stora skillnaderna.

7164-706-1 Creative Commons En infographic skapad av Shihaam Donnelly som förklarar hur CC (creative commons licenser) fungerar. Nedan beskriver jag de olika delarna av en CC-licens. Tänk på att andra lagt ner tid och energi på att skapa sådant som du har användning för (bilder, musik, texter, filmer mm), så länka hellre en gång för mycket än en gång för lite till ursprungsskaparen av verket. CC Erkännande. CC Icke kommersiell. CC Inga bearbetningar. CC Dela lika. De sex vanligaste licenserna av CC där man kombinerar ihop ovanstående symboler. ”CC BY” Andra får ändra, bygga vidare på, distribuera vidare (även kommersiellt) det som du skapat. ”CC BY SA” Andra får ändra, bygga vidare på, distribuera vidare (även kommersiellt) det som du skapat. ”CC BT NC” Andra får ändra, bygga vidare på, distribuera vidare det som du skapat (icke-kommersiellt). ”CC BY NC SA” Andra får ändra, bygga vidare på, distribuera vidare (icke kommersiellt) det som du skapat. ”CC BY ND” Andra får sprida (även kommersiellt) det som du skapat.

6 Ways To Support Students Without Internet Access At Home 6 Ways To Support Students Without Internet Access At Home by Maria Winters DiMarco Last week, Paul Barnwell discussed five reasons to teach digital literacy in the classroom. In addition to the great points he made, I couldn’t help but to take a step back and think about the growing number of children around the country who barely have access to the digital world, if any at all. While some students enjoy unlimited access to the Internet and other digital technology, there are other students, just as capable and full of potential, who struggle to learn even the basics of computer use due to a lack of access. Lack of basic research skillsLack of networking skillsInability or extreme difficulty in pursuing a degree in higher edDifficulty searching and applying for jobsInsufficient qualifications for many jobs Among the world’s wealthiest countries, the United States has one of lowest percentages of internet access. 6 Ways To Support Students Without Internet Access At Home 1. 2. 3. 4. 5. 6.

10 Ways to Use Instagram in the Classroom Move over, Facebook—if you teach middle or high schoolers, you know that Instagram is one of the most popular social media channels for teens and tweens today. And while it may not seem like it at first, there are many applications for Instagram in the classroom. Of course, it's important to protect students' privacy, especially when using a public channel like Instagram. If you're interested in trying any of the ideas below, we recommend creating a classroom account that you set to "private" and carefully vetting any potential followers. You might also try adapting our suggestions to an educational social media platform such as Edmodo. Okay, disclaimer over! Showcase students' work.

Educational Technology and Mobile Learning: 8 Practical Tools to Easily Gather Student Feeback February 4, 2014 Students feedback can sometimes host a treasure trove of new insights not only about their own comprehension but also about our teaching. Giving students the opportunity to share their own response on the learning taking place in the classroom is highly beneficial to them particularly in the way they position themselves vis a vis the content being taught. They also feel empowered because they know their voice does matter and therefore become more engaged and involved in the learning/teaching process. There are a wide variety of web tools teachers can use to gather informal feedback and responses from students. 1- Socrative Saocrative is one of my favourite tools for getting feedback from users. TodaysMeet is a great web tool for creating backchannels with your students. Poll Everywhere is another powerful web tool to collect feedback from your audience. Google Forms is another practical way to gather responses from your students. Simple Meet is similar to TodaysMeet.

Education Week Hopefully last week's digital learning day brought more awareness to how technology can transform teaching and learning. In our network, we had dozens of new and veteran teachers realizing how they could harness the power of tech to create new opportunities for their students. However, no matter your level of buy-in or awareness, if you don't have devices it doesn't matter since you can't "go digital", right? Not necessarily! YouTube Channels YouTube is more than just cat videos and music video parodies! 101Qs True learning comes from authentic curiousity. Mystery Skype Speaking of inquiry, imagine pairing two classes from different sides of the city or different sides of the world and having them ask questions to determine where their mystery partner class is calling from. Connected Classrooms If you think it's cool to bring other kids from around the world into your room, imagine using video conferencing tools to send your kids all over the world! Class Voice Blog Twitter Tuesday Plickers

Using cell phones in the classroom when computers are not available (by Fabiana Casella Congratulations Fabiana! Click this image and “like” the facebook image to vote for Fabiana! Everybody is talking about 21st Century skills and preparing students for a whole different world. The truth is that our students have become digital and there are a whole lot of educators around the world who are still “analog”. That is why I would like to share my work with my two secondary school groups with as many teachers as possible. My story starts right after my first online presentation for The Future of Education Reform Symposium 2013, (RSCON4) where I was kindly invited to participate by Shelly Sanchez Terrell. My first step was to open an account in Edmodo, the educational platform for teachers, in order to protect my students’ online identity. Last year, the fact that 100% of my students had a Smartphone (except for me as I just bought one) was a double advantage. Anyway, I am proud to say that these children responded wonderfully!

Educational Technology and Mobile Learning: A Visual Chart on Summative Vs Formative Assessment February 5, 2014 This post is born out of a discussion I had with a fellow teacher on the Facebook page of Educational Technology and Mobile Learning on the differences between summative and formative assessment. Luckily this discussion coincided with me reading Frey and Fisher's book " Literacy 2.0 : Reading and Writing in The 21st Century Classroom." and there was a section in which the authors talked about these differences in a subtle way by referring to formative assessment as assessment for learning and summative assessment as assessment of learning. However, knowing that several of you might probably need a refresher about these concepts I went ahead and created the visual below for you to keep as a reminder. Besides the book I mentioned earlier, I also drew on Eberly Center page for more examples. I invite you to have a look and share with your colleagues.

Teach with Your iPhone: Apps to Use in the Classroom You don't need a class set of netbooks or iPads to integrate technology into your daily instruction. There are some fantastic, free iPhone apps that are perfect for teachers who are looking to change up their daily routine. These apps can make everyday tasks easier, simplify what you're already doing, and maybe just inspire others to make an investment in technology at your school. Common Core MasteryConnect has designed a wonderful app to keep the Common Core State Standards at your fingertips. Pick a Student It's important that all students are held accountable during class discussions and everyone has a chance to speak his or her mind. Timer, Sand Timer and Traffic Light Whether you're preparing your students for state exams or feel that they need to practice their pacing and stamina, use the timer on your iPhone to keep them on task. BookLeveler If you're organizing a classroom library or helping a student find a "just right" book, the BookLeveler app will definitely come in handy.

Related: