background preloader

De fem stora

De fem stora
Igår hade jag ett spännande samtal med en kollega i det utvidgade kollegiet. Tänk vad teknik gör allting möjligt! Via Hangout satt vi och samtalade om förmågor, kunskapskrav, planeringar och hur vi ser på möjligheten att applicera ”The Big five” i språkundervisningen. De fem stora förmågorna illustreras oftast i form av de fem stora vilt som lever på Afrikas savanner, leopard, lejon, elefant, noshörning och afrikansk buffel. I våras slängde jag ut en tanke i SO-gruppen på Östergårdsskolan. De fem OS-ringarna är ett välkänt märke för de flesta elever. Egentligen har det kanske mindre betydelse vilken ring som representerar vilken förmåga, men ponera att de tre översta ringarna symboliserar analysförmågan, kommunikativa förmågan och metakognitiva förmågan. Detta skulle då kunna symbolisera vikten av att förmågorna är ihopkopplade. Utan begreppen kommer förståelse saknas. Så, vad tycker ni? Tack på förhand :)

Big Five och Blooms taxonomi I en debattartikel idag i Dagens Nyheter skriver en grupp läkare och psykologer i Dagens Nyheter om sin oro för att en stor grupp elever riskerar att slås ut, eftersom de saknar förutsättningar att klara de nya kunskapskraven. Allt sedan vi lärare började studera de nya kursplanerna, har vi diskuterat hur vi ska förhålla oss till dem, och vad vi gör med de elever som inte klarar att uppvisa de förmågor som krävs för ett E. Bland dagens lärare är begreppet "Big Five" populärt, men jag förhåller mig försiktigt skeptisk till dessa förmågor, eftersom jag menar att tankesättet inte överensstämmer med min erfarenhet av hur elever lär sig. När jag studerade pedagogik i Uppsala på 90-talet fick vi ta del av Blooms taxonomi. Kunskap Jag kan några fakta. Förståelse Jag fattar lite om hur saker hänger ihop. Tillämpning Jag kan använda min kunskap aktivt i ett nytt sammanhang.Exempel: Jag kan böja ett nytt verb på spanska. Analys Syntes Jag kan tolka mönster. Värdering Den högsta nivån.

4C:1 – Introduktion | TheBig6 | #visombärenförmåga Att arbeta med förmågorna i åk 4. I dag startade jag upp arbetet med förmågorna i 4C – med målet att levandegöra läroplanen. I handen höll jag Lgr11 och min lilla plastficka var tom. Först berättade jag vad en läroplan är och vad den betyder för mig. Sen förklarade jag att i den här boken står det vad vi ska öva på i skolan, i alla ämnen. Sen skakade jag på boken och lät alla förmågelappar trilla ut på golvet. Att kunna välja mellan olika strategier. - Det är som man tänker, som till exempel huvudräkning. – Tiokamraterna är en strategi. Sen lekte vi ”60-sekundersleken” och diskuterade olika strategier. ”60-sekundersleken” går ut på att jag startar klockan och sedan ska var och en räcka upp handen när de tror att det har gått 60 sekunder. En pojke berättade hur han blundade och nickade.

Related: