background preloader

The magic of Fibonacci numbers

The magic of Fibonacci numbers

Strävorna Aktiviteter ordnade efter resp ruta 1A Grodhopp Hundrarutan – Gissa mitt tal Magisk triangel Magiska kvadrater På tal om musikal Satsa rätt Skillnad mer än ett! Små och stora tal i biologi Stenhårda tal Sum it up Sweet Sixteen Tiotal och ental Tänk till tusen Uppslag: Bygg en fågelholk Uppslag: Gör en krypteringssnurra Uppslag: Matematik invikt i papperslådor Uppslag: Utmaningar med ett A4-papper X-kuber1B Grodhopp Hur många i varje ask?1C Area med stickor Informationsbitar Rektangel Skuggor Stickor kors och tvärs Uppslag: Matematik invikt i papperslådor Vilken burk rymmer mest? 2A Bilparkering Bråkspelet lapp på lapp Decimaltal på miniräknaren Färglägg decimaler Hoppa längd och kasta flygplan Hur mycket är ett milligram? 2E Funktionerande kommunikation Memory med funktioner Månghörningen växer Uppslag: Gör en krypteringssnurra2F Vilken burk rymmer mest? 3B Algebrakapplöpning – en komplettering till Uppslagsboken Bråk med algebra 4E Berg-och-dalbanan Bungeedockan 8B Hemliga tal

Algebra Tutorials A brief explanationEven people who know how to deal with fractions actually prefer not to. Equations and inequalities are great when it comes to fractions because there is a way to get rid of them. This tutorial shows you how. Not only is it useful now, it is actually mandatory when you get to standard form linear equations. Eliminating FractionsThe steps for eliminating fractions are: Okay, so step 2 makes no sense yet. Step-by-Step ExamplesEXAMPLE: What did we just do? EXAMPLE: Sometimes it's confusing if we're not working with like things. EXAMPLE:TIPThe most common mistake in this process is when students only multiply the left side of the equation by the common denominator. ONLINE PRACTICENone.

Strävorna Senast publicerade aktiviteterSamma area 8C8EAtt väga och jämföra 3A3CVad kan hända? 4D Fyra olika fyrhörningar 8C8EVäga paket och jämföra priser 2A2C3A3CBegreppet pengar 2A3ANyhet!IKT-strävorFrån och med 9 januari och åtminstone två månader framåt kommer vi att publicera en IKT-sträva varje vecka. För att kunna fortsätta ännu längre hoppas vi få in idéer och uppslag från er som har beprövade IKT-aktiviteter att dela med er av. Om du har sådana idéer eller andra synpunkter och önskemål som rör IKT-strävorna, hör av dig till Ulrica.Dalhberg@ncm.gu.se Läs mer om IKT-strävorna >>Blå strävor – matematik i många små stegI Blå strävor – matematik i många små steg finns kompletterande lärarmaterial till de aktiviteter som tagits fram för i första hand elever mottagna i särskolans skolformer.

Algebra 1 Online! Henrico County Public Schools Welcome to the wonderful world of Algebra 1 Online! This course contains both content that reviews or extends concepts and skills learned in previous grades and new, more abstract concepts in algebra. Students will gain proficiency in computation with rational numbers (positive and negative fractions, positive and negative decimals, whole numbers, and integers) and algebraic properties. New concepts include solving two-step equations and inequalities, graphing linear equations, simplifying algebraic expressions with exponents, i.e. monomials and polynomials, factoring, solving systems of equations, and using matrices to organize and interpret data. Students will be actively engaged using concrete and virtual materials and appropriate technologies such as graphing calculators and computer software. Mathematics has its own language, and the acquisition of specialized vocabulary and language patterns is crucial to a student’s understanding and appreciation of the subject.

Andren%20Oscarsson%20%C3%96stman.pdf Scientific Notation Worksheets Scientific Notation - Positive Exponents Express in Scientific Notation Each worksheet contains 14 problems rewriting whole numbers to scientific notation. Easy level has whole numbers up to 5-digits; Medium level has more than 5-digit numbers. Easy: Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 Medium: Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 Express in Standard Notation Express each scientific notation in standard notation. Easy: Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 Medium: Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 Both Standard and Scientific Notations: Each worksheet contains expressing numbers in both scientific and standard form. Easy: Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 Medium: Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 Scientific Notation - Negative Exponents Rewrite in Scientific Notation Rewrite the given decimals in scientific notation. Easy: Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 Medium: Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 Rewrite in Standard Notation Express each number in standard notation. Easy: Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 Medium: Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3

Inspirationsplats i Matematik Mattelådor för laborativ matematik Filmer med bl.a Karin Kairavuo som berättar och leder en workshop med inriktning på laborativ matematik. Karin arbetar på Mattelandet, en plats för inspiration och stödverksamhet i matematik för lärare och elever i Helsingfors. Matematikinriktningen i Mattelandet bygger på laborativt material och att konkretisera matematiken. Filmerna är inspelade på Medioteket. Information finns här! Se filmerna antingen här på tuben eller via länkarna nedan! 100 procent (Standard) (Låg) Bondgården (Standard) (Låg) Bråk på Geobräda (Standard) (Låg) Bråkkakor (Standard) (Låg) Färggranna knappar (Standard) (Låg) Geometriska former & area (Standard) (Låg) Hundrarutan (Standard) (Låg) Innehålls- och delningsdivision (Standard) (Låg) Logiska block (Standard) (Låg) Matematiska djurfamiljer (Standard) (Låg) Multiplikation (Standard) (Låg) Problemlösning med färgknappar (Standard) (Låg) Trolleri med tal. Seminarium om TIMSS med Per-Olof Bentley Se filmerna!

Home Page Teachers Primary Pupils Secondary Students Events and PD "It gave me some good ideas to use in the classroom and ... a link that I can get all of the activities from." Book NRICH Bespoke PDBook Forthcoming EventsBook our Hands-on Roadshow Your Solutions Natclarke.pdf The Math Forum - Ask Dr. Math Ask Dr. Math® Thank you for your interest in Ask Dr. [Privacy Policy] [Terms of Use] Math Forum Home || Math Library || Quick Reference || Math Forum Search

Related: