background preloader

Josefins matte

Josefins matte

Matteappar för barn - en översikt Det här är en helt unik sammanställning över de populäraste matteapparna för barn. Filtrera resultatet för att hitta fler appar för en viss åldersgrupp eller plattform. Vi är föräldrar och pedagoger som testar och rekommenderar bra och roliga appar för barn. Visa fler (60+) appar › Addition Här hittar du appar som lär ut och/eller tränar räknesättet addition i olika svårighetsnivåer. 7+ år King of Math Junior · 30 kr · Omfattande matteutmaning Läs mer! Zcooly Affären Åk1 & Förskola · 22-30 kr · Hjälp till i affär och träna matematik Läs mer! Lek och lär med matte · 15-20 kr · Spela och träna på de fyra räknesätten Läs mer! 8+ år Tower Math · 7-10 kr · Befria siffrorna i Tower Defence-spel med matteträning Läs mer! Mystery Math Town · 30 kr · Ett lekfullt och klurigt mattespel i en spännande miljö Läs mer! Mattemix · 40 kr · Träna addition och subtraktion Läs mer! 5-8 år Tiokompisar · 75 kr · Spela spel och lär dig vilka talpar vars summa blir tio Läs mer! Motion Math: Cupcake Läs mer! Twelve a Dozen Läs mer! 12+ år

Mattemaskin | Liber Det här är den nya mattemaskinen. Hjälp oss att göra den ännu bättre! Rapportera gärna i felformuläret om något inte fungerar som det ska så rättar vi till det. Vi håller på att sätta ihop lista med frågor och svar, bidra gärna med din fråga om det är något du undrar över. Har du några frågor om hur mattemaskinen fungerar? Övergången från de gamla mattemaskinen kommer att ske successivt, vilket innebär att vissa mattemaskiner kommer att öppnas i det gamla "flash"-skalet. Alla mattemaskiner kommer att vara flyttade innan höstterminen börjar! Hur gör jag för att blanda uppgifterna? När du har skapat en ny övningslista finns det en knapp under själva övningen. Hur gör jag för att se rätt svar i mobilen? Om du övar i mobilen får du i utgångsläget bara se om du gör rätt eller fel. Har du en fråga om mattemaskinen som du behöver svar på omgående?

Dela upp tal | Montessoriinspirerad matematik Syftet med övningarna är att barnet ska bli säker på uppdelningen av talet 10. Övningar: ”Hur många är kvar” Låt 10 barn gå ut i korridoren. Några av dem kommer sedan in i klassrummet. ”Tio kulor” Du har 10 kulor. ”Lyssna noga” Du har 10 kulor. Ställ frågan hur många kulor som ligger kvar på bordet. ”Ormen” Gör en orm av 10 ca 1 cm stora träkulor (ev i två färger 5+5). Hur många kulor finns i kistan om 3 kulor är utanför kistan? Bowling på skolgården Använd 10 petflaskor och en boll. Sjung ”Tiokamratvisan” Tiokamrat-visan Melodi ”Gubben noak” 2+8 med 3+7 är tio 4+6 är tio 5+5 hur ska det gå? Jo, tio även då! ”Vem är min tiokamrat?”. Barnen får ett nummer var (0-10). ”Tiokamrat-memory” Blanda 2 uppsättningar av 0-10 kort och lägg dem med baksidan upp på bordet. Den spelare som börjar vänder upp två kort. Drar spelaren två kort som inte är tiokamrater vänds dessa tillbaka. Den som har fått flest par har vunnit. Ekorren har tio nötter Spelarna får ett protokollen ask10 nötter Tiostress 1 Tiostress 2

Diamant Diamant är ett diagnosmaterial som kan användas som stöd för att bedöma elevers kunskaper i matematik. Diamant utgår från Lgr11 och är utvidgat till att omfatta kursplanen i matematik till och med årskurs 9. Materialet består av 127 diagnoser. Diagnoserna ska användas för att kartlägga hur långt eleverna kommit i sin matematikutveckling. Syftet är i huvudsak formativt och diagnoserna ska ge ett underlag för planering av en strukturerad, individanpassad undervisning som skapar goda förutsättningar för eleverna att nå kunskapskraven. Strukturscheman visar sambanden Matematiken är uppbyggd på ett logiskt sätt och har en egen struktur. Det här är en ikon för strukturschemat i Diamant (sid. 20 i Inledningen). Så använder du materialet Till varje diagnos får du lätt tillgång till en kommenterande text som förklarar vilka uppgifter som ingår i diagnosen och hur genomförandet kan gå till. Innan du börjar - ladda ner och spara materialet Materialet består av en inledning och sex olika områden.

Barnsidan. Matte, klockan, svenska och engelska. Tycker ditt barn att det är tråkigt att träna på multiplikationstabellen och de andra räknesätten? Här hittar du massor av roliga länkar, till övningar och roliga mattespel! Klicka nedan på den blåfärgade texten för att komma till önskat område. - För de allra yngstaTiotal och entalMixade räknesättFör de lite äldre barnen Lär dig siffrorna med radioapan! Klicka på bilden för att höra vad siffrorna heter och för att lära dig hur de ser ut. Katten musen tiotusen Minisebran Klicka på bilden för att ladda hem Minisebran . Räkna 1-5 med ankor Klicka på bilden för att spela. Räkna 1-10 med ankor Klicka på bilden för att spela. Klicka på bilden för att spela. Smälla ballonger 1-20 Smäll ballongerna i rätt ordningsföljd. Skjuta på ankor. Klicka på bilden för att spela. Skjuta på ankor. Klicka på bilden för att spela. Hjälp Nicke nyfiken att räkna kycklingar Klicka på bilden för att spela. Räkna hjärtan och skjut frukter Klicka på bilden för att spela. Ekorren Klicka på bilden för att spela. Hajspel. Mult

Klas Matematik - Matte - Öva huvudräkning Montessoriinspirerad matematik | matteblogg på Hjärups skola Introduction to Coordinate Graphing Introduce elementary students to coordinate graphing through seasonal coloring activities. The fall Jack-O-Lantern activity requires students to use the grid code and crayons or markers to create a jack-o-lantern on a blank 9x9 grid. The use of letters on the horizontal axis and numbers on the vertical axis introduces young students to coordinate pairs without the confusion of the standard (h,v) format. Notice that it is important that elementary students become accustomed to listing the horizontal coordinate first as this will transfer to the Cartesian coordinates they will use in later grades. Download the Mathwire Jack-o-Lantern graphing activity. Download the Mathwire Mad Monster graphing activity.

Matte A | Matteguiden Matte A är gymnasiets första mattekurs. I denna kurs är det en del repetition från högstadiet och mycket grundläggande matematik. I matte A behandlas andelar och procent. Man lär sig om ändrigsfaktorer och index. I kursen kommer man lära sig hur man tolkar olika statistiska diagram, till exempel linjediagram. Matte A handlar som sagt mycket om att ge eleverna grundläggande kunskaper inom många områden inom matematiken. Här finns gamla nationella prov i matte A samt formelblad. Gillade du denna sida? Genom att trycka på länkarna här över så sprider du ordet om Matteguiden och hjälper oss att växa. Truls Matte och NO » Träna matte Man måste kunna skriva och säga tal på högstadiet - det är mycket viktigt! Upp till 1000 behöver man kunna på de lägre årskurserna. Alla uppgifterna kan vara bra för de som lär sig svenska som andra språk. När man håller på med matematik, så använder man nästan alltid bara siffror och skriver inte ut talen med bokstäver. Det är dock viktigt att kunna säga/läsa upp talen. Därför är ska man lära sig skriva talen med bokstäver. När man skriver en check eller annat bankpapper, så skriver man oftast talet både med siffror och med bokstäver för att minska risken för misstag och bedrägerier. I Svenska Skrivregler (Svenska Språknämnden, 1991, s83) rekommenderar de att man ska ha mellanrum mellan orden tusen, miljon, miljard och biljon, men skriver ihop de andra orden, t ex ett tusen trehundrafem. Om man söker på språkregler på internet kan man finna många olika rekommendationer på när man ska och inte ska skriva ihop.

2.2 Linjära uttryck - Förberedande kurs i matematik 1 Förberedande kurs i matematik 1 Innehåll: Förstagradsekvationer Räta linjens ekvation Geometriska problem Områden som definieras av olikheter Lärandemål: Efter detta avsnitt ska du ha lärt dig att: Lösa algebraiska ekvationer som efter förenkling leder till förstagradsekvationer. Förstagradsekvationer För att lösa förstagradsekvationer (även kallade linjära ekvationer) utför vi räkneoperationer på båda leden samtidigt, som successivt förenklar ekvationen och till slut gör att vi får ensamt i ena ledet. Exempel 1 Lös ekvationen .Subtrahera från båda led . En förstagradsekvation kan skrivas på normalformen . Exempel 2 Lös ekvationen . Eftersom förekommer både i vänster- och högerledet subtraherar vi från båda led och får samlat i högerledet Nu subtraherar vi 7 från båda led och får ensamt kvar i högerledet Det sista steget är att dividera båda led med och detta ger att Exempel 3 Lös ut från ekvationen . Genom att subtrahera båda led med och sedan med Dividera båda led med Exempel 4 Subtrahera från båda led

Related: