background preloader

Skolfröken fräken

Related:  Duktig lärare med praktiska ideér

Pedagogiskt material | Emma Här lägger jag upp det pedagogiska material som presenteras på min blogg. Det mesta är mitt eget och mycket är fritt att använda själv, då är det länkar direkt till dokumentet i inlägget. I de fall där jag använt material från andra bloggar och hemsidor finns länkar direkt dit. Om du använder något av mitt material, skriv gärna en kommentar! Det vore oerhört roligt! Bild Snöglob Pumpatryck av äpplen Vårblommor Fjärilar av silkespapper Vinterståndare med oljekrita och vattenfärg Akvarium – en gemensam bilduppgift Lövtryck Pumpa – spåra och klippa i papper Teckna fasanfjädrar Svanfjädrar mot svart bakgrund Mosaikhjärta Vinterlandskap Blåsippor Bildstöd, tecken, material för barn i behov av extra stöd Svenskt handalfabet och veckoschema Veckoschema i färg (stort och litet) – bildstöd Veckocirkel (veckans dagar, bildstöd) Teckentavlor – kök, toalett, hall Färg Färgläggningsblad – röd, grön, blå, orange, gul, brun och grå Matematik Tiokompisar Nyckelpigememo Leksakssedlar Formdomino Snöflingememo Former – “flashcards”

Matematik Med James Nottinghams tankar från boken Utmanande undervisningen snurrande i huvudet började jag detta läsår med ny tjänst, ny skola och ny kommun. Som jag skrivit tidigare så har jag ju jobbat mycket med matriser i åk 1-3 och hade också funderingar hur jag skulle fortsätta det jobbet i åk 4 som jag undervisar i nu. Nu har halva höstterminen gått och var har jag landat? Vi har ju Lgr 11 med alla förmågor, det centrala innehållet och kunskapskraven. En självklar del blev att utgå från Kunskapsväggen som jag gjorde för några år sedan. För att synliggöra vad det är vi jobbar med just nu har jag valt ut de förmågor och det centrala innehållet från kunskapsväggen och lagt på bloggen jag har med mina elever – kunskapsgänget.se Det rödmarkerade i molnen är det centrala innehållet vi jobbar med just i detta område. För att synliggöra varje lärandemål mer har jag valt att göra som jag gjorde förra läsåret, nämligen matriser. Mer exempel hittar ni också på elevernas blogg – kunskapsgänget.se

Mattefröken | Ulrika Broman Daily 5: Chapter 2 There are six principles essential to implementing Daily 5... TRUST. This principle develops as mutual respect between student and teacher is formed. I've worked to incorporate balance in my district anchor lessons and Daily 5... CHOICE. The idea pictured below can be used with the Captain Kid posters. Response to Intervention Website The next picture is linked to the how-to post. Fabulous Flamingos in Second Grade The next picture is my favorite. Tales from a K-1 Classroom Just as I was going to publish this post, I found a wonderful files free for you! Choice begins with students understanding their plan for the day with five important questions. Purpose + Choice = Motivation COMMUNITY. SENSE OF URGENCY. STAMINA. Ms. Teaching with Style STAY OUT OF MY WAY. This chapter was enlightening! Don't forget to link up your Daily 5 Chapter 2 post. Linky Tools subscription expired.

Lärandelekar som tränar taluppfattning : LärandeLek Leken och samtalen stimulerar ditt barns förmåga till taluppfattning Det lilla barnet älskar att ramsräkna men för att hon ska utveckla sina matematiska tankar behöver hon uppmuntran och vägledning. Om barnet ska gå från att ramsräkna till att förstå antal och vilka mängder som räkneorden representerar, så behöver barnet träna på att jämföra olika små mängder. Barnet behöver också själv upptäcka mönster, likheter och skillnader. De lärandelekarna är sorterade i lekar som: Tränar ramsräknaTränar ett till ett principenTränar på matematiska begreppÖvar på att dela upp och fördela en liten mängdTränar taluppfattning av mängden upp till 10Tränar taluppfattning av mängden över 10Förberedande inför tal i bråkform Ramsräkna Hur många? - Ta för god vana att räkna det du ser. Fler lärandelekar kommer… Ett till ett principen Lärandelekar kommer… Matematiska begrepp Dela upp och fördela en liten mängd Sortera och dela upp barnens saker - Här ska ni sortera och dela upp saker mellan två barn. Tal i bråkform

Sara Bruuns klassrum What the Teacher Wants!: F...l....u....e.....n.....c.....y As I was finishing up my report cards a few weeks ago. I noticed that MANY of my students were FAILING not meeting the standards in fluency. I always talk about fluency, but I've never really stressed it. My teammates also had the same problem. They suggested that we all start doing Fry Phrases. I found a fabulous set of Fry Phrases for free from Ocean's of First Grade Fun. I've also started using Jodi's Fluency packs. Then, as one of my Daily 5 mini-lessons, I did a fluency lesson. I made these posters to help them remember. With each poster there is also an action:Rate- Not too fast and not too slow {they pretend to run slow and run fast- with their arms}Expression- Don't sound like a robot {they do the robot dance- channel your inner 80's dance moves}Accuracy-Read the words right {they do a check mark in the air with their pointer finger}Punctuation- Read the punctuation marks {they make an exclamation point in the air} Any other fluency tips for my 1st graders?

lappkullan | Arbetsro = alla i klassrummet har fullt fokus på innehållet! Skolstartslektion och frågor om sommaren Jag skulle starta en skolvecka med frågor. Varje lektion skulle jag ge en sommarlovsfråga: Berätta om ett möte med en insekt? Jag skulle låta eleverna få byta samtalspartner och diskutera frågan under en minut. När eleverna har fått prata kan man be varje elev berätta något som klasskamraten berättade. – Är det något som ska tilläggas? Jag har genomfört de här lektionerna, eller lektionsstarterna, och det blir livlig och roligt i klassrummet. Växjö kommuns NT-utvecklare | "Tillsammans är vi starka" Värdegrundsvecka Den här veckan har vi värdegrundsvecka på vår skola. Då arbetar samtliga klasser med vår värdegrund, vår likabehandlingsplan m.m. I min etta har vi bl.a. diskuterat hur man är en bra kompis, hur man gör förlåt och skolans värdeord. Våra värdeord som är ansvar, gemenskap, glädje, hänsyn och mod har vi diskuterat på varsin lektion. Vad betyder egentligen gemenskap? Hur tar vi ansvar i skolan?

matteochno | matte, matematik, it , no, ikt, för lärare, för elever Beskriva matematiska händelser Beskriva matematiska händelser. Den här planeringsperioden övar vi på att beskriva matematiska händelser på olika sätt. Tryck på länken för att se uppgiften! Olika sätt att beskriva en matematisk händelse

Related: