background preloader

Sommarglassar och Lgr11

Sommarglassar och Lgr11
Sommarglassar! Hur mycket glass har ni i gruppen ätit tillsammans under sommarlovet? Detta var skolårets första matematiklektion och är ett exempel på FETA frågor. I kursplanen står: ”Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,föra och följa matematiska resonemang, ochanvända matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.” Så här gjorde vi: Två och två fick barnen börja tänka, från början märkte jag att de inte riktigt visste var de skulle börja…jag gick runt och lyssnade och fick snart höra: Men, hur långt är sommarlovet då? Related:  Matte 2Matematik

Hem - Kunskapshubben Montessoriinspirerad matematik | på Hjärups skola Effektiv matematikundervisning – Om man börjar matematiklektionen med att berätta, så här gör man, det här är lösningen, då har man så att säga förstört lärandetillfället för eleven. Det är egentligen inte så stora saker som måste till men läraren måste ändra lite i sin inställning kring hur eleverna lär sig, säger Yvonne Liljekvist som är lektor i matematikdidaktik och lärarutbildare vid Karlstad universitet. I våras disputerade hon med avhandlingen ”Lärande i matematik – om resonemang och matematikuppgifters egenskaper”. Skolvärlden ringde upp henne för att ta reda på mer om hur bra matematikundervisning kan se ut. – Vi tittade på hur olika typer av uppgifter antingen leder till att eleverna lär sig utantill, alltså bara skummar på ytan, eller gör att eleverna engagerar sig i de matematiska idéerna och får förståelse för själva matematiken. Forskarna lät eleverna möta två sorters uppgifter. Det är mycket mer effektivt att lägga ner tid på att eleverna själva får upptäcka sambanden. Ska inte eleverna färdighetsträna?

100-ruta. Att skriva ut eller interaktiv att göra på dator. 1. Offline Worksheet Click on the printer icon located in the interactive game (where it says "Full Page Print") to print out an uncolored number chart worksheet. 2. Skip Counting Have students color the number chart to reinforce different lessons. 3. Have students color code the number chart for math factors and multiplication tables. Note: If students make a mistake coloring their number pattern, select the white crayon to color the mistake and it will reset the square to a blank color.

Multiplication Games ~ Learn Times Tables While You Move | Creekside Learning This post may contain affiliate links. We love to play math games around here and these multiplication games have been used over and over again in our house. I first shared the idea of Multiplication High Fives here, then decided to take it to the next level and create a downloadable multiplication chart and High Five template. This method has been so effective in getting math facts to stick for my kids. I hope you’ll find it useful as well. High Five Math Games use Whole Body Learning to engage the brain in understanding and retaining concepts paired with movement. How to Play Multiplication High Fives Download the multiplication chart and the High Fives template (below). Download the pdf file: Click here to download the pdf file: Multiplication High Fives packet. More fun math games using Whole Body Learning:

Minnesarmband På en amerikansk skolsida såg jag hur en lärare gjort pappersarmband med multiplikationstabellerna. Jag tänkte att den idén kunde man ju använda till mycket, så jag gjorde några armband på datorn och som jag sedan skrev ut. Här finns breda armband att skriva ut.Här finns smala armband att skriva ut. Ytan i mitten är tom, så att man kan skriva i vad man vill. Om man vill göra många likadana armband, kan man skriva i det man vill och sedan kopiera upp. Fäst ihop banden med en tejpbit, eller sätt en liten bit dubbelhäftande tejp i änden, så kan man bara dra av skyddspappret när man behöver ett armband. Tips på vad man kan använda armbanden till: * Påminnelse om något man ska göra (gå till tandläkaren, gå till spellektion, packa ner läxa... * Som stöd vid arbete (tiokamrater, multiplikationstabeller, formler, begrepp... * Som stöd för arbetsgång (1. Här finns armband med multiplikationstabellerna att skriva ut Har du någon annan idé på hur man kan använda armbanden?

Montessoriinspirerad matematik | matteblogg på Hjärups skola Hitta den gemensamma nämnaren Det står mindre bra till med svenska elevers bråkkunskaper. En av anledningarna är att bråkräkning tonats ner i skolan. Men det gäller att börja bygga upp begreppen redan i årskurs 1 och 2, anser Wiggo Kilborn. Han är före detta lektor vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet av lärarutbildning, forskning och utvärdering av elevers kunskaper i matematik. – Många elever förstår inte vad begreppen innebär och vad till exempel täljare och nämnare har för innebörd. På den tiden när han själv gick i realskolan så handlade det inte om att förstå matematiken utan att göra som läraren sa. I stället för att analysera problemet och diskutera lämpligare undervisningsmetoder valde man att tona ner bråkundervisningen. – I dagens skola vill vi att eleverna ska förstå. Under åren 2008–2012 var Wiggo Kilborn med och diagnostiserade omkring 30 000 elevers kunskaper om bland annat bråk och tal i decimalform. Han ser problem på flera nivåer. Det tredje problemet handlar om matematikdidaktik.

Mattematriser 1-3 I steg 3 kommer vi att jobba med tid, tabeller och diagram. Lärandemål Du ska kunna… olika enheter för tidräkna med tidskriva datum på olika sättkunna läsa av enkla tabellerkunna läsa av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram I steg 2 kommer vi att jobba med multiplikation och division. Räkna huvudräkning multiplikation och divisionFörklara hur multiplikation och division hör ihopMultiplicera med 10, 100 och 1000 I steg 1 kommer vi att jobba med addition och subtraktion. Läsa och skriva heltal inom talområdet 0-10000 och känna till siffrornas värde​Pricka in tal på en tallinje och känna till begreppet avrundningRäkna addition och subtraktion med huvudräkning och uppställning Med James Nottinghams tankar från boken Utmanande undervisningen snurrande i huvudet började jag detta läsår med ny tjänst, ny skola och ny kommun. Nu har halva höstterminen gått och var har jag landat? En självklar del blev att utgå från Kunskapsväggen som jag gjorde för några år sedan.

HERE’S HOW JAPANESES DO MULTIPLICATION… IT’S VERY BRILLIANT! - 77 News IT There are many ways to do multiplication and I don’t know how many we can know. In fact someone plays with mathematics by inventing new ways of doing multiplication. Someone says that this method is used by many people and that we have never seen it because it is a Japanese method. Everything is possible, in fact, what we are about to see will leave you speechless. This person does multiplication using the lines. Is it possible? About The Author ilnibbio

Tiokompisar av Digitalt Hjärta AB Automatisera inlärning av tiokompisar Tanken med Tiospelen är att göra matematiken mer lättillgänglig och lustfylld, så att grundläggande kunskaper ska kunna få fäste på ett roligt sätt. Genom att automatisera räknandet i så hög utsträckning som möjligt, blir det lättare för barnet att förstå matematik även senare i livet. Att kunna sina tiokompisar, det vill säga de ental som i par bildar summan tio, är väsentligt för att fortsätta utveckla sitt matematiska tänkande och så småningom kunna lösa svårare problem. Sagt om appen "Den är jätterolig. "Så bra och mina elever(1:or) älskar denna." "Superbra spel! "Det är såå bra när eleverna kan spela tillsammans!!!!" "Förskoleklassen älskar den!" "Mina elever älskar tiokompisar." Brädtian – 1 till 4 spelare Varje spelare har en spelplan med nio rutor, numrerade från ett till nio. Fågeln Pip är en hjälpsam filur och blir det kort spelaren vill att det ska vara. Björnen ger tre kort istället för ett. Monstret är en hungrig soptunna.

Låt dem gissa – japansk metod ska lyfta matematiken i skolan | forskning.se – Nu vill jag försöka visa är att den här metoden inte är något som bara fungerar i Japan och i ett visst klassrum, utan att den fungerar i hela världen eftersom den är universell, säger Yukiko Asami-Johansson, forskare vid Högskolan i Gävle. Den japanska metoden handlar om att läraren noggrant väljer ut problem som passar in i undervisningen och redan vid planeringen förutser hur eleverna kommer att lösa dem. Låt dem gissaLäraren visar eleverna problemet men går själv inte igenom hur det går att lösa utan låter i stället eleverna börja fundera. Eleverna får gissa, först individuellt och sedan i grupp. – I den svenska modellen lyfts egentligen endast problemlösningsförmågan fram, säger Yukiko Asami-Johansson. – Från dag ett måste läraren gång på gång understryka: Det jag vill att ni ska göra är inte att svara rätt, utan att ni visar att ni tänker, Planeringen avgör Avgörande för att lyckas är att läraren planerar lektionerna moment för moment och skapar bra problem.

Eleverna har sagt sitt. Pedagogiska planeringen i matte är klar. Då har vi färdigställt den pedagogiska planeringen även i matten. Eleverna har sagt sitt om hur de vill jobba i skolan för att nå målen. Det mesta har gått enligt planen… Vi har jobbat med begreppen. Vi byggde våra namn med klossar utifrån hur många ljud vi har i namnen. Som problemlösning har vi jobbat med mönster. Kommunikationsdelen handlade om att känna igen tärningens ögon utan att räkna. I morgon blir det motorik/pyssel-delen. Här under kan man se hur jag lagt upp lektionerna. Det som skiljer sig mot ursprungsplanen är att första lektionen är att vi efter den gemensamma genomgången så gör vi övningarna gemensamt på mattan. Likadant andra lektionen. Men tanken och målet är att vi så småningom ska kunna jobba med olika saker i klassrummet. PP-väggen syfte är att påminna eleverna om att vi hela tiden jobbar mot mål.

Problemlösning Multiplikation/Area – I drömmarnas värld Jag har dragit igång ett skrivprojekt i klassen som jag kallar I drömmarnas värld. Eleverna har skrivit första kapitlet där de beskrivit huvudpersonen. Klicka på länken om du vill läsa mer. Idag har jag kopplat det med arbetet med multiplikation i matten. Sen var som ni ser uppgiften att räkna ut hur mycket golv och lister som de var tvungna att köpa till sitt rum. När de slutfört uppgifterna fick de måla molnen och känna efter hur målen känns. ”Fortsättning följer…” innebär att vi kommer fortsätta jobba med problemlösning kring vårt rum. Nästa lektion kommer vi kommer att titta på Matildas mattegåta om area för att repetera begreppet och följa upp våra tankar kring area.

Related: