background preloader

Databävern: Välkommen till IT-tävlingen Bebras

Databävern: Välkommen till IT-tävlingen Bebras
Related:  Pedagogens matte

Matteklubben Tänkarna - Mattebloggen Matteklubben Tänkarna är en klubb för matteintresserade barn i åk 1-6. Vi har aktiva klubbar i Stockholm och Lund och nu håller vi på att starta upp en klubb i Västerås. Träffarna finns till för barn som vill utveckla sitt matematiska tänkande genom utmaningar samt vill träffa likasinnade. Den matten som tas upp på träffarna ligger oftast utanför skolprogrammet och fokuset ligger istället på att utveckla problemlösnings- och resonemangsförmågan. Träffarna sker 1-2 gånger i månaden och det kostar cirka 150 kr/gång per barn att gå. Vill ni börja på Matteklubben Tänkarna i Västerås? Lämna ett intresseanmälan för ditt barn. Träffarna i Västerås leds av Samia Talbi. Ett av Samias projekt är Matematikverkstaden för föräldrar och barn, som sker i samarbete med ABF. Vill ni börja på Matteklubben Tänkarna i Lund? Du gör intresseanmälan för att delta i Matteklubben Tänkarna i Lund genom att fylla i anmälningsformuläret. Jag bjuder in er via mail när det finns plats! Hur går lektionerna till?

Kom igång med programmering – Kodboken Snilleblixtarna i Sverige Lustfylld huvudräkning Genom denna mycket enkla metod, som ni själv enkelt kan göra fler uppgifter till era elever beroende på ålder och ämnesinnehåll. De uppgifter som finns ska ses som inspiration till hur liknande uppgifter kan utformas och på vilket sätt de kan varieras beroende på om det är beräkningarna som är i fokus eller om ni vill träna på matematisk terminologi. Visst är det bra om båda kan göras samtidigt men kanske kan det finnas behov att träna på dem separat för att så småningom komma till övningar där båda görs tillsammans. Detta är en enkel övning som tränar huvudräkning och matematiskt språk. Den kan med fördel användas som gemensam lektionsstart, som kortare övning om du som lärare känner att energin i klassen gått ner eller som en gemensam rolig avslutning på lektionen. Eleverna lägger ifrån sig pennor och miniräknare. Vi brukar göra en variant som vi kallar lätt där vi använder vardagsspråk som lägga till, dela, ta bort och så vidare.

ScratchJr - Teach Activities Each of these activities gives you a quick way to learn how to do new things with ScratchJr. They are listed here in order of simplest to hardest, but feel free to play around in any order you'd like! Watch this video for a brief introduction to ScratchJr's interface... See more Pick a background and a character, and use a motion block to make a car drive across the city... Use the speed block to speed up or slow down a character... Learn how to make a character disappear... Learn how to add a new page to change scene... Make multiple characters with their own scripts... Learn how to use the repeat block to dribble a basketball... Use sound and motion blocks and a start again block to make characters dance... Use the envelope to send a message from one character to another... Send multiple messages among characters using different colored envelopes... Curricula You can print high quality images of the ScratchJr blocks for classroom instruction... Assessments

FIRST LEGO League Scandinavia - Forside Truls Matte och NO Man måste kunna skriva och säga tal på högstadiet - det är mycket viktigt! Upp till 1000 behöver man kunna på de lägre årskurserna. Alla uppgifterna kan vara bra för de som lär sig svenska som andra språk. När man håller på med matematik, så använder man nästan alltid bara siffror och skriver inte ut talen med bokstäver. Det är dock viktigt att kunna säga/läsa upp talen. Därför är ska man lära sig skriva talen med bokstäver. När man skriver en check eller annat bankpapper, så skriver man oftast talet både med siffror och med bokstäver för att minska risken för misstag och bedrägerier. I Svenska Skrivregler (Svenska Språknämnden, 1991, s83) rekommenderar de att man ska ha mellanrum mellan orden tusen, miljon, miljard och biljon, men skriver ihop de andra orden, t ex ett tusen trehundrafem. Om man söker på språkregler på internet kan man finna många olika rekommendationer på när man ska och inte ska skriva ihop.

Leia och björndjuren knäcker rymdkoden - Rymdstyrelsen Ladda ner och skriv ut LärarhandledningElevboken Om materialet Materialet är en fortsättning på ”Leia och björndjuren – en upptäcktsresa i rymden” som Rymdstyrelsen tidigare har givit ut, ett material som är riktat till årskurs F-3 och handlar om planeterna i vårt solsystem. Materialet består av en berättelse i fem kapitel med tillhörande uppdrag där eleverna får lösa matematik- och programmeringsuppgifter och svara på frågor om rymden. Eleverna får följa med de tre björndjuren Obi, Wan och Zen ut i rymden. Koppling till läroplanen Materialet ligger i linje med Lgr 11 (reviderad 2018). Materialet är framtaget i samarbete mellan Rymdstyrelsen, Kodcentrum och Mattecentrum. KodcentrumKodcentrum är en ideell förening som gratis introducerar barn till programmering och digitalt skapande. MattecentrumMattecentrum är en ideell förening som erbjuder gratis matematikstöd till barn och unga.

Startsida - Next Up

Related: