background preloader

Databävern: Välkommen till IT-tävlingen Bebras

Databävern: Välkommen till IT-tävlingen Bebras
Related:  Pedagogens matte

Matteklubben Tänkarna - Mattebloggen Matteklubben Tänkarna är en klubb för matteintresserade barn i åk 1-6. Vi har aktiva klubbar i Stockholm och Lund och nu håller vi på att starta upp en klubb i Västerås. Träffarna finns till för barn som vill utveckla sitt matematiska tänkande genom utmaningar samt vill träffa likasinnade. Den matten som tas upp på träffarna ligger oftast utanför skolprogrammet och fokuset ligger istället på att utveckla problemlösnings- och resonemangsförmågan. Träffarna sker 1-2 gånger i månaden och det kostar cirka 150 kr/gång per barn att gå. Vill ni börja på Matteklubben Tänkarna i Västerås? Lämna ett intresseanmälan för ditt barn. Träffarna i Västerås leds av Samia Talbi. Ett av Samias projekt är Matematikverkstaden för föräldrar och barn, som sker i samarbete med ABF. Vill ni börja på Matteklubben Tänkarna i Lund? Du gör intresseanmälan för att delta i Matteklubben Tänkarna i Lund genom att fylla i anmälningsformuläret. Jag bjuder in er via mail när det finns plats! Hur går lektionerna till?

Delta i det största utbildningsevenemanget någonsin, 5-11 december 2016 Välkommen till Curly Bracket – Curly Bracket Kom igång med programmering – Kodboken Resurser för utbildningsdagar » Nätkulturer Just nu får jag många frågor om jag kan komma och föreläsa på utbildningsdagar och temadagar. Det går inte alltid, av olika skäl, och det är inte heller alltid jag tycker att en skola ska hyra in en föreläsare. Det finns situationer där man utan tvekan skulle få ut mer av sina resurser om personalen fick möjlighet att arbeta tillsammans kring de här frågorna. Jag brukar tipsa om min bok Vad gör unga på nätet? som är tänkt att ge nya tankar och nya infallsvinklar. Utbildningsmaterial för yngre Statens medieråd: Nosa på nätet – ett utbildningspaket för yngre barn. Statens medieråd: Jag <3 internet – ett utbildningsmaterial för barn i mellanstadieåldern. Ungdomsstyrelsen: Ses offline? Internetfonden: Unga och Internet – en guide för lärare och föräldrar som tar upp ett antal vanliga scenarier som kan inträffa på skolan, i hemmet eller i kompiskretsen. Informationsmaterial för vuxna Elza Dunkels: Råd till vuxna – tips till dig som har unga nätanvändare i din närhet.

Lustfylld huvudräkning Genom denna mycket enkla metod, som ni själv enkelt kan göra fler uppgifter till era elever beroende på ålder och ämnesinnehåll. De uppgifter som finns ska ses som inspiration till hur liknande uppgifter kan utformas och på vilket sätt de kan varieras beroende på om det är beräkningarna som är i fokus eller om ni vill träna på matematisk terminologi. Visst är det bra om båda kan göras samtidigt men kanske kan det finnas behov att träna på dem separat för att så småningom komma till övningar där båda görs tillsammans. Detta är en enkel övning som tränar huvudräkning och matematiskt språk. Den kan med fördel användas som gemensam lektionsstart, som kortare övning om du som lärare känner att energin i klassen gått ner eller som en gemensam rolig avslutning på lektionen. Eleverna lägger ifrån sig pennor och miniräknare. Vi brukar göra en variant som vi kallar lätt där vi använder vardagsspråk som lägga till, dela, ta bort och så vidare.

Learn Create a 3D T-Rex Game Grades 2+ | Blocks Dance Party Minecraft Hour of Code Escape Estate Grades 2+ | Blocks, Python Code a 3D Space Invaders Game Minecraft Timecraft Rodocodo: Code Hour Pre-reader - Grade 5 | Blocks NASA's Space Jam Make a Flappy game Long Live Wakanda Grades 6+ | Blocks Hello World CodeMonkey Jr.: Pre-coding for Preschoolers Pre-reader | Blocks My Google Logo Grades 2-8 | Blocks Coding Town Grades 2-5 | JavaScript Mario's Secret Adventure: Build Your Own 3D Mario Game CodeCombat: Goblins 'n' Glory Grades 6-8 | JavaScript, Python Code Farm: Plant a Garden Blocks Jumper: Game Creation Make Shapes with Code Pre-reader - Grade 5 | JavaScript, Language independent (can be taught in multiple languages) AI for Oceans Grades 3+ | AI and Machine Learning The Grinch: Saving Christmas with Code Bot is sus?! Grades 2-8 | JavaScript | Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari Code Club World: Make cool stuff with free coding games and activities Grades 2-5 | Blocks Dragon Blast Design your Hero

Runda bordet: Problemlösning När dina elever börjat vänja sig vid arbete i lärpar kan det vara utvecklande att slå ihop paren till en lärgrupp och träna på gemensam problemlösning med tydliga roller och ansvar. Detta är en övning jag kallar Runda bordet och är ett enkelt sätt att träna på gemensam problemlösning i grupp. Förberedelse Dela in eleverna i lärgrupper om 4 st elever. Gör någon enkel aktivitet för att lära känna varandra om de inte vanligen arbetat med varandra förut. Hälsa på varandra. Gemensam problemlösning Syftet med strukturen är att träna på att uttrycka sig och att kunna förklara om man håller med/inte håller med vid gemensam problemlösning i grupp. Läraren kan be eleverna ringa in några specifika uppgifter de ska utföra med hjälp av strukturen tillsammans i matteboken. Gemensamt mål: gruppen ska nå enighet kring ett sätt att lösa problemet. Samarbetsfärdighet: träna på meningarna ”Jag håller med/håller inte med för att…” några gånger så att alla vet hur de ska säga som person 4. I "Allmänt"

ScratchJr - Teach Activities Each of these activities gives you a quick way to learn how to do new things with ScratchJr. They are listed here in order of simplest to hardest, but feel free to play around in any order you'd like! Watch this video for a brief introduction to ScratchJr's interface... See more Pick a background and a character, and use a motion block to make a car drive across the city... Use the speed block to speed up or slow down a character... Learn how to make a character disappear... Learn how to add a new page to change scene... Make multiple characters with their own scripts... Learn how to use the repeat block to dribble a basketball... Use sound and motion blocks and a start again block to make characters dance... Use the envelope to send a message from one character to another... Send multiple messages among characters using different colored envelopes... Curricula You can print high quality images of the ScratchJr blocks for classroom instruction... Assessments

Related: