background preloader

Om att känna sig som hemma i ett nytt land

Om att känna sig som hemma i ett nytt land
(Svenska) Så tycker elever som sett vår teaterSorry, this entry is only available in... Creative CompetitionYour Backpack – a creative competition in cooperation with Bonnier... ShadiA film about separation and longing by Zanyar Adami. We shall meet again, SanamA comic book about a long and dangerous journey to Sweden. Available in English. What is the aim of the campaign?

http://www.hejsverige.nu/

Related:  miscellaneous1om normer och normkritik

Fakta om migration Det sprids myter och osanningar om kostnader och problem med invandring och minoriteter, särskilt på internet. Kampanjen ”Oss Alla” har samlat några av de vanligaste myterna och fördomarna och besvarar dem med fakta. Läs dem här! •”Invandring utgör en förlust för mottagarländerna” Det finns ett antal aktuella internationella studier som visar på positiva tillväxteffekter av invandring. För svensk del finns få studier gjorda, men en internationell studie uppskattar att Sverige utan invandring skulle se drygt 3 procent lägre löner på arbetsmarknaden.

BTJ Äntligen en välskriven och aktuell vägledning till böcker som skildrar ett liv bortom heteronormen! Bokens första del utgörs av en inledande exposé över hbtq-historien ur såväl samhälleligt som litterärt perspektiv. Utgångspunkten och urvalet blir övervägande västerländskt, i synnerhet svenskt, eftersom det (enligt författaren) saknas hbtq-litteratur översatt från andra delar av världen. En riklig lista över sekundärlitteratur följs så av en mängd annoterade titlar indelade under rubrikerna Barnböcker, Queer, Bi, Trans, Kärlek mellan kvinnor, Kärlek mellan män och Alla bokstäver.

100 antirasistiska boktips Litteraturen är full av böcker som handlar om tolerans och medmänsklighet. Här kommer vår lista, sammanställd den 15 september 2014 (uppdaterad 30 september). Vi hoppas att fler läser dessa böcker under decennier framöver. Sprid gärna till dina vänner. För en kärleksfullare värld. Normkritisk pedagogik och ett normutmanande arbetssätt Här presenterar vi vad ett normutmanande arbetssätt innebär, varför vi rekommenderar det och hur du kan komma igång. Ladda ner hela texten som pdf här. Normer Normer är oskrivna regler om vad som förväntas, vad som anses normalt och vad som ger status och makt. Vissa normer underlättar för oss människor att fungera tillsammans, till exempel att det förväntas att vi hälsar på varandra eller hjälper en människa som har skadat sig.

Uppsala studentradio alumnförening Ett år på Studentradion är en virvelvind av händelser. Drömmar föds och krossas. Framgången övergår utan förvarning till kris. Vi hittar kärleken och förlorar den. Kämpar för föreningens överlevnad, går på fest och stakar ut framtiden. Normkritiskt perspektiv Målet är att vi i allt arbete ska vara medvetna om normer och exkluderande strukturer som gäller kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi jobbar utifrån ett normkritiskt perspektiv. Det innebär att vi tydliggör och ifrågasätter normer som påverkar individers möjlighet till makt på olika nivåer. Att tillhöra en norm, något som anses vanligt och inte brukar ifrågasättas, innebär fördelar. Ofta blir fördelarna synliga först om man bryter mot normen. En vit heterosexuell man utan funktionsnedsättning har till exempel lättare att göra sin röst hörd än en homosexuell kvinna med icke-svensk bakgrund.

Jubileum för radioaktiva studenter - Kultur & Nöje Karin Andersson Det är mycket folk på Studentradion när UNT Kultur träffar representanter från kanalens ledning. Förklaringen finns på armbandsuret: klockan är strax efter 15 och många av kanalens sändare befinner sig i lokalerna i Ekonomikums källarplan för att de antingen precis har sänt eller för att de ska förbereda kommande program. Desto lugnare är det i det ljudisolerade rum som finns i ánslutning till en av kanalens två studios. Där slår vi oss ner i den insuttna soffgruppen för att tala om radiokanalen som fortsätter sitt arbete med att sticka ut från radioutbudet. – Vi har program i dag som aldrig skulle kunna höras på "vanliga" radiokanaler.

Jämställdhet Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan könen. Jämställdhet brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. För att uppnå jämställdhet kan kvinnor och män behandlas lika, eller olika. Till exempel kan kvinnor och män ha lika lön för likvärdigt arbete eller så kan kvinnor och män behandlas med olika läkemedel och metoder inom sjukvården för att den ska vara jämställd.

Felvända barn åker livsfarligt Att åka framåtvänt ökar risken för allvarliga skador vid en olycka Rätt. Så här ska barn upp till fem åka för att vara allra säkrast. Över hälften av landets treåringar åker framåtvänt i bilen. Nu larmar NTF för att detta innebär förenat med livsfara. – Det är upp till 5 gånger större risk att skadas svårt i en framåtvänd bilbarnstol, säger Monica Green, ordförande NTF. Normkritik Med hjälp av ett normkritiskt perspektiv kan vi få syn på, och förändra, begränsande strukturer och normer, i stället för att försöka få enskilda individer att passa in i mallen. Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt. Vad som framställs som ”normalt” ger den som uppfattas som ”normal” utvidgade handlingsutrymmen och möjligheter. ”Det normala” eller ”vi” skapas genom att det sätts i kontrast till något annat, ”det avvikande” eller ”dom Andra” där de som tillhör normen kan tycka till om, värdera, benämna och avgöra i vilken utsträckning det avvikande ska tolereras eller ej. Den som följer normen har makt och utrymme att antingen upprätthålla normen eller bidra till förändring av den. Det gäller såväl på person-­ som organisations­- och samhällsnivå.

Petra Krantz Lindgren: Så får ditt barn en sund självkänsla Åh vilken fin teckning du har gjort! Vad söt och vad duktig du är! Berömmet bara poppar ut ur munnen utan eftertanke. Vi är ju själva som föräldrar uppväxta med det här tänkesättet. Yttrandefrihet handlar inte om rätten att kränka en annan människa - Det öppna klassrummet Vi har ett ansvar som lärare att aktivt verka mot homofobi, bifobi och transfobi. Vi har ett ansvar att aktivt verka mot rasism och främlingsfientlighet. Ja, vi har ett ansvar att aktivt verka mot alla former av kränkningar och diskriminering, och detta är givetvis inga nyheter för någon av oss. Jag har tidigare skrivit uttömmande om vårt likabehandlingsuppdrag här och när jag nu äntligen är tillbaka på bloggen efter några veckors uppehåll nämner jag det igen, av en särskild anledning: Det är valår i år. Det är valår, och politik diskuteras med säkerhet i alla klassrum någon gång under läsåret.

Related: